Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт та наданні послуг


Перед підписанням будь-якого, в тому числі "типового", договору треба його уважно прочитати. Розібратися у всіх незрозумілих формулюваннях. При необхідності порадитися з юристом. Потім чітко сформулювати всі потрібні пункти договору. Тільки потім ставити свій підпис і платити гроші. У договорі обов'язково повинна бути зазначена відповідальність не тільки споживача, але і виконавця у разі порушення умов договору. Тоді, при невиконанні договору у встановлений термін або неналежного його виконання, можна відповідно до ст.ст. 178, 179, 180, 204 Цивільного Кодексу України, а також ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів" вимагати відшкодування заподіяної шкоди і, крім того, сплати неустойки.
Договір - усне або письмове угоду між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за якими здійснюються купівля-продаж, роботи м послуги.
До письмовою угодою прирівнюються квитанція, товарний або касовий чек та деякі інші документи.
Неустойка (штраф, пеня) - визначена законом або договором грошова сума, яку порушник договору зобов'язаний сплатити другій стороні у разі не виконання або неналежного виконання ним зобов'язань, зокрема прострочення виконання.
Недотримання листі н н о і форми тягне недійсність договору про неустойку.
Частина /. Права споживачів
Споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків:
якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у визначений термін стає неможливим;
- якщо під час виконання робіт або надання послуг стає очевидним, що вони не будуть виконані згідно з умовами договору;
- при наявності у роботах (послугах) істотних відступів від умов договору або інших істотних недоліків.
Виконавець не несе відповідальності за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача.
2. Право на безпеку та належну якість товарів
Якщо відступ виконавцем від умов договору призвело до погіршення виконаної роботи (послуги), то споживач має право вимагати:
- безоплатного усунення недоліків у відповідний термін;
- відшкодування витрат, які він поніс при усуненні недоліків своїми засобами;
- відповідного зменшення винагороди за роботу (послугу).
Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі, які не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов'язаний повідомити виконавцеві не пізніше 3-х діб після їх виявлення,
Виконавець оплачує неустойку (штраф, пеню) за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, якщо це передбачено договором або законодавством.
Вимоги замовника підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків протягом гарантійного або інших строків, встановлених договором.
Умови договорів, що обмежують законні права споживача, вважаються недійсними.
Якщо споживачеві завдано збитків в результаті застосування умов договору, що обмежує законні права споживача, вони повинні бути відшкодовані винною особою у повному обсязі.
3. Відповідальність за шкоду, заподіяну товарами (роботами, послугами) неналежної якості
Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача товарами (роботами, послугами), що містять недоліки, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, якщо законодавством не передбачено більш високої міри відповідальності.
Відповідальність
перед споживачем за вказаний шкоду несе її заподіяла
Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому виробником (виконавцем, продавцем) у зв'язку з використанням останнім переваг свого становища у виробничій чи торговельній діяльності,
Право вимагати відшкодування заподіяної шкоди визнається за кожним потерпілим споживачем.
Таке право зберігається протягом:
- встановленого терміну служби (терміну придатності);
- протягом 10 років з часу виготовлення товару (прийняття роботи, послуги).
4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт та наданні послуг "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 10. Публічні договори
  Стаття 426 ЦК називає публічним договір, укладений комерційної організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля , перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне,
 6. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна . Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 7. 5 . Зміст договору
  Під змістом цивільно-правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) та про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
 8. 3. Споживчий кредит
  Виділення договору споживчого кредиту в якості окремого різновиду кредитного договору продиктовано тим обставиною , що вказаним договором притаманні дві досить істотні особливості: по-перше, в ролі позичальника за договором споживчого кредиту виступає громадянин, який, отримуючи кредит від банку-кредитора, має на меті використання отриманої суми кредиту для
 9. 5.9 . Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  Типовий контракт франчайзингу (публікація МТП N 557) є останнім з типових контрактів, спрямованих на просування товарів, і містить однакові правила, рекомендовані МТП учасникам даних правовідносин. При складанні типового контракту укладачі прагнули сконцентрувати в ньому основні права та обов'язки сторін і уникнути застосування національного права будь-якої країни.
 10. 2.6. Термін придатності та термін служби. Правила користування товарами (роботами, послугами)
  Право споживача на якість товару (роботи) не тільки припускає передачу споживачеві якісного товару, а й встановлює гарантії підтримки цього товару в працездатному стані, а також покладає на виробника (виконавця) певні зобов'язання перед споживачем у цій сфері. Як випливає з формулювання закону, встановлення терміну служби - це право, а не обов'язок
© 2014-2022  yport.inf.ua