Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Право на безпеку та належну якість товарів


Вимога споживача про заміну товару на такий же товар іншої моделі
При заміні товар "з недоліками на такий же товар іншої моделі перерахунок вартості проводиться виходячи з цін, діючих на момент обміну.
Вимоги споживача про розірвання договору та відшкодування понесених збитків
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на момент пред'явлення вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на момент покупки.
Стосовно непродовольчих товарів, що були у використанні і реалізованих через комісійну торгівлю, вимоги споживача задовольняються за згодою продавця.
Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.
слі споживач виявив
продавець зобов'язаний
неналежну якість продовольчого товару (в межах терміну придатності),
замінити його на якісний товар або повернути споживачеві сплачені ним гроші.
Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець (виробник) доведе,
що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.
Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.
Ст.3 Закону України " Про захист прав споживачів "
2. Право на безпеку та належну якість товарів
2.5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Право на безпеку та належну якість товарів "
 1. Частина I ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
  безпеку та належну якість товарів (робіт, послуг) (15) Гарантійні зобов'язання (18) Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування (21) Право споживача на обмін товару належної якості (22) Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості (24) Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт і
 2. ОСНОВНІ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
  право на: - достовірну інформацію про товари (роботи, послуги); - безпеку та належну якість товарів (робіт, послуг); - відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості; - державний захист своїх прав; - звернення до суду та інші органи за захистом своїх прав; - об'єднання в громадські організації споживачів. Ст.3 Закону України "Про
 3. Права споживача у разі порушення виконавцем умов договору про виконання робіт та наданні послуг
  право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків: якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у визначений термін стає неможливим; - якщо під час виконання робіт або надання послуг стає очевидним, що вони не будуть виконано згідно з умовами договору; - при наявності у роботах (послугах)
 4. § 1. Поняття комерційного права
  правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливого
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні
 6. § 1. Підряд
  право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 285 ществляться підприємницьку діяльність. Робота, виконувана підрядником, повинна бути призначена для задоволення побутових чи інших особистих потреб замовника. Як бачимо, тут критерієм виступають як суб'єктний склад договорів, так і особливості їх предмета. Договори
 7. § 1. Перевезення
  правової регламентації транспортних договорів на різних видах транспорту закріплені в спеціальному транспортному законодавстві. Згідно з п. 2 ст. 784 ГК загальні умови перевезення визначаються статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами. Отже, законодавець встановив, що статути та кодекси мають бути прийняті на рівні федерального закону (п. 2
 8. § 9. Комерційна концесія
  правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, що належать правовласнику, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, а також на інші
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі
 10. § 3. Активні операції комерційних банків
  право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 242 великих кредитних ризиків; до останніх належить обсяг кредитів, гарантій та поручительств на користь одного клієнта в розмірі понад 5% власних коштів кредитної організації [2]. Облік банківських активів. Під банківськими активами розуміються всі кошти, що знаходяться в розпорядженні банку.
© 2014-2022  yport.inf.ua