Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості


Недолік товару - невідповідність товару за деякими параметрами вимогам нормативних документів або умовами договорів, а також інформації про товар, наданій виробником (ісполнітелем. продавцем).
Фальсифікація товару - підробка товару.
Норми продукції - обов'язкові вимоги, затверджені відповідним органом, які встановлюють гранично допустимі величини показників до продукції (концентрації в ній певних речовин), що гарантують якість продукції.
Якість продукції - передбачені в законі, договорі або нормативних документах властивості продукції, що дозволяють задовольняти споживача При використанні її відповідно до призначення.
При виявленні недоліків або фальсифікації товару протягом гарантійного або інших встановлених термінів споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
- безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;
- заміни товару на аналогічний товар належної якості;
- пропорційного зменшення ціни товару;
- заміни товару на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
- розірвання договору та відшкодування понесених збитків.
Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення документа, що засвідчує факт купівлі (квитанції, товарного або касового чека, технічного паспорта чи іншого письмового документа).
Продавець (виробник) зобов'язаний прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити відповідні його вимоги.
Вимоги споживача задовольняються, якщо термін гарантії на товар не закінчився.
Після закінчення гарантійного терміну споживач має право пред'явити вимогу виробника про безоплатне усунення недоліків товару протягом встановленого терміну служби (якщо він не встановлений - протягом 10 років), якщо в товарі були виявлені істотні недоліки, допущені з вини виробника.
Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, або не може бути усунутий щодо цього споживача, або для його усунення потрібні великі затрати праці та часу, або він робить товар відмінним від передбаченого в договорі, або проявляється знову після його усунення.
Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад 5 кілограмів продавцю або виробнику (підприємству, що виконує їх функції) та їх повернення споживачеві здійснюються силами і засобами продавця, виробника або може бути проведена споживачем за їх рахунок.
Вимоги споживача про безоплатне усунення недоліків товару
Ці вимоги повинні бути задоволені протягом 14 днів або за згодою сторін в інший строк.
На вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього виробник разом з продавцем зобов'язані на договірній основі передбачати створення обмінного фонду товарів. {Перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд, наведено на с. 10В цієї книги.)
За кожний день затримки виконання вимоги про надання аналогічного товару та за кожний день затримки усунення недоліків (понад 14 днів) споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару.
Частина 1. Права споживачів
Якщо протягом 14 днів це вимога не задоволена, то споживач має право за своїм вибором пред'явити виробнику інші вимоги, встановлені пунктом 1 ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів",
Вимоги споживача про заміну товару на аналогічний товар належної якості
Ці вимоги підлягають задоволенню:
- негайно
- протягом 14 днів (або за домовленістю сторін)
- в 2-місячний термін (з часу відповідної заяви)
- за наявності товару;
- в разі необхідності перевірки якості;
- при відсутності товару,
2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості "
 1. Частина I ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
  права споживачів (11) - Право на отримання інформації про товари (роботи, послуги) ( 12) - Право на безпеку та належну якість товарів (робіт, послуг) (15) Гарантійні зобов'язання (18) Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування (21) Право споживача на обмін товару належної якості (22) Права споживача у разі придбання ним товару неналежної
 2. Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
  права громадян, підприємств, установ і організацій. Вони зобов'язані не розголошувати відомості, отримані при здійсненні своїх повноважень і які становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами своїх обов'язків вони притягаються до відповідальності згідно чинного законодавства. Стаття 8 Розгляд скарг на
 3. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  Права господарюючих суб'єктів на продаж (придбання, покупку, обмін) товарів; давати господарюючим суб'єктам вказівки про першочергової поставки товарів (виконанні робіт, наданні послуг) певному колу покупців (замовників) або про пріоритетне укладанні договорів без урахування встановлених законодавчими або іншими нормативними актами Російської Федерації пріоритетів; необгрунтовано
 4. § 1. Поняття комерційного права
  права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  правами третіх осіб. У разі невиконання цього обов'язку продавцем покупець має право вимагати зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар. Основний обов'язок покупця - прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  права на земельну ділянку, не може бути позивачем або відповідачем в суді, не несе відповідальності своїм майном, оскільки не має такого. Можна сказати, що селянське господарство - це не суб'єкт правових, та й економічних відносин, а форма господарювання, різновид господарської, точніше - сільськогосподарської діяльності. Закон виходить з того, що селянське господарство можуть
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  права, надані Конституцією Російської Федерації і Федеральними законами "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" як 1995 р., так і 2003 муніципальних утворень і їх органам, дають їм можливість ефективно управляти муніципальними підприємствами і отримувати від них доходи. Наявність у кожного муніципального освіти місцевого бюджету зміцнює
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  права, а лише ті з них, які володіють для цього таким необхідною якістю, як сделкоспособность. У різних суб'єктів цивільного права це якість з'являється в різні моменти і має неспівпадаючі зміст. У громадян сделкоспособность як складовий елемент їхньої дієздатності формується поетапно і пов'язується законом з досягненням ними певного віку. Відповідно виділяється
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. EX OFFICIO [екс оффіцій] - за посадою, з обов'язку 22. EX SITU [екс ситу] - поза місцем знаходження 23. HABEAS CORPUS [хабеас корпус] -
 10. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  права (див. ст. 454-566). Інститут купівлі-продажу представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 30 ЦК) та Особливої, куди увійшли окремі види даного договору: а) роздрібна купівля-продаж, б) поставка; в) поставка для державних і муніципальних потреб; г) контрактація ; д) енергопостачання; е) продаж нерухомості і ж) підприємства (див. § 2-8 гл. 30 ЦК). Таким чином, договір купівлі-продажу -