Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 298. Зупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації

Коментар до статті Звернення до ВАС РФ із заявою (поданням) про перегляд судового акта в порядку нагляду за об-щему правилом не повинно впливати на виконання цього акту, порушувати визначеність в положенні сторін.
Питання про зупинення виконання судового акта не повинен зв'язуватися з перспективами розгляду заяви (представ-лення) про перегляд судового акта.
Фактично питання про зупинення виконання оспорюваного судового акта вирішується судом в режимі прийняття забезпечують-тільних заходів, а часто і одночасно з прийняттям таких заходів.
Згідно ч. 1 ст. 92 АПК РФ заяву про забезпечення позову може бути подано в арбітражний суд не тільки одночасно з ис-ковим заявою, але і в процесі провадження у справі до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суще-ству. Відповідно, за наявності підстав, закріплених ч. 2 ст. 90 АПК РФ, заяву про забезпечувальні заходи може бути подано до судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій і розглядається за правилами гл. 8 АПК РФ.
Одночасно із застосуванням забезпечувальних заходів арбітражні суди касаційної і наглядової інстанцій має право застосувати заходи, спрямовані на зупинення виконання судового акта, в порядку, встановленому ст. ст. 283, 298 АПК РФ.
Див: п. 19 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
Оскільки Кодексом не передбачено подача в електронному вигляді заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення майнових інтересів (ст. ст. 92, 99), клопотання про зупинення виконання судових актів (ст. ст. 283, 298), то таку заяву (клопотання) може бути подано в суд тільки на паперовому носії.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 298. Зупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації "
 1. Стаття 298. Зупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації
  Коментар до статті 1. У ч. 1 визначаються умови, при яких виконання судового акта, оспорюваного в порядку нагляду, може бути призупинено. Зі змісту коментованої норми випливає, що зупинити виконання судового акта, що вступив в законну силу і зверненого до виконання, можливо у виняткових випадках і саме по собі звернення із заявою про перегляд судового акта в
 2. Стаття 283. Зупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. Передбачена в коментованій статті можливість призупинення виконання судових актів зумовлена тим, що в порядку касаційного провадження підлягають перегляду судові акти, які вступили в законну силу, які за загальним правилом підлягають виконанню. Тим часом суд касаційної інстанції має право скасувати судовий акт незалежно від того, виконаний він чи ні. В
 3. Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
  Коментар до статті 1. Арбітражний суд, який розглянув заяву, подання про перегляд судового акта, що вступив в законну силу, за нововиявленими обставинами виносить ухвалу, якою або задовольняє заяву про перегляд за нововиявленими обставинами, і одночасно скасовує рішення, або відмовляє у перегляді. У цьому випадку набрали законної сили судові
 4. Коментар до статті 30.11
  1. Про вступ в законну силу постанови по справі про адміністративне правопорушення див. коментар до ст. 31.1. 2. Стосовно до ч. 3 коментованої статті мається на увазі перегляд вступили в законну силу постанов по справі про адміністративне правопорушення та рішень за результатами розгляду скарг, винесених суддями районних судів (див. також п. 4 коментарю до ст. 30.1). В
 5. Стаття 321. Строки пред'явлення виконавчого листа до виконання
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює правила, пов'язані з термінами пред'явлення виконавчого документа арбітражного суду до виконання. Згідно ч. 1 даної статті строк пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого арбітражним судом, за загальним правилом становить три року. Названий термін обчислюється не з дати видачі виконавчого листа, а з дати вступу
 6. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації як джерело виконавчого виробництва
  У арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації виконавчому виробництву відведений VII розділ. Основні положення Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації про виконавче провадження: - судові акти арбітражних судів приводяться у виконання після набрання ними законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому АПК РФ і
 7. Стаття 326. Вирішення питання про поворот виконання судового акта
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює процесуальний порядок розгляду і вирішення питання про поворот виконання судового акта. За загальним правилом питання про поворот виконання розглядається арбітражним судом вищої інстанції (касаційної, наглядової, а якщо рішення підлягала негайному виконанню - апеляційної). Питання про поворот виконання дозволяється тільки
 8. Стаття 199. Вимоги до заяви про визнання ненормативного правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними
  Коментар до статті 1. У разі недотримання вимог, передбачених статтею, суддя, згідно зі ст. 128 АПК РФ, залишає заяву без руху, а у разі неусунення недоліків у встановлений термін повертає заяву відповідно до ст. 129 АПК РФ. 2. При подачі заяв про визнання ненормативного правового акта недійсним та про визнання рішень та дій
 9. Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта
  Коментар до статті 1. Відповідно до ст. 16 коментованого Кодексу набрало законної сили рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта обов'язково для всіх громадян і організацій на території Російської Федерації і підлягає обов'язковому виконанню . При цьому для офіційних видань, в яких був опублікований оспорюваний нормативний правовий акт, а також
 10. Стаття 176. Оголошення рішення
  Коментар до статті Правила ч. 2 ст. 176 АПК РФ застосовуються також і при розгляді справи судами апеляційної та каса-ційної інстанцій; в разі якщо виготовлення прийнятого судового акту в повному обсязі відкладено судом, резолютивна частина цього судового акту повинна бути оголошена в судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи, підписана всіма суддями, беру участь-вавшейся у прийнятті
 11. Коментар до статті 31.7
  1. Припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання у випадках, зазначених у п. 1 - 3 коментованої статті , відповідає обставинам, що виключає провадження у справі про адміністративне правопорушення, визначеним п. 4, 5, 8 ст. 24.5 КоАП (див. коментар до зазначеної статті). Наявність хоча б одного із зазначених обставин відповідно до ст. 24.5 КоАП
 12. Стаття 58. Призупинення провадження у справі про банкрутство
  1. Провадження у справі про банкрутство може бути припинено за клопотанням особи, що у справі про банкрутство, у разі: оскарження судових актів , передбачених статтею 52 цього Закону; оскарження рішень зборів кредиторів (комітету кредиторів); в інших передбачених Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації і справжнім Федеральним законом
 13. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  1. Поряд з коментарів статтею питання про призупинення або припинення виконавчого провадження регулюються ст. 39, 40, 41, 43, 45 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (384). За змістом містяться в них положень призупинення і припинення виконавчого провадження судом загальної юрисдикції здійснюється у випадках, коли дозвіл цих
 14. Стаття 208. Подача заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності
  Коментар до статті 1. Про територіальної підсудності по даній категорії справ див. ст. 35 - 37, коментар до ст. 37 АПК РФ. Акти несудових органів і посадових осіб у справах про адміністративні правопорушення можуть бути оскаржені в арбітражні суди суб'єктів РФ, які розглядають ці суперечки за загальними правилами позовного провадження з особливостями, встановленими КпАП і гол. 25 АПК РФ. Рішення
© 2014-2022  yport.inf.ua