Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необ-хідних для оплати судових витрат

Коментар до статті Відповідно до п. 15 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 до призначення експертизи по хо-датайству або за згодою осіб, що у справі, суд визначає за погодженням з цими особами та експертом (експертною установою, організацією) розмір винагороди, що підлягає виплаті за експертизу, і встановлює строк, протягом якого відповідні грошові суми повинні бути внесені на депозитний рахунок суду особами, що заявили клопотання про проведення експертизи або дали згоду на її проведення. Іншими словами, грошові кошти на депозитний рахунок арбітражного суду повинні бути внесені до прийняття ухвали про призначення експертизи. При цьому згідно з п. 4 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 для внесення грошових коштів на депозитний рахунок арбітражного суду та вирішення інших організаційних питань, пов'язаних з призначенням експертизи, суд оголошує перерву або відкладає розгляд справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необ-хідних для оплати судових витрат "
 1. Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необхідних для оплати судових витрат
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює правила внесення сторонами грошових коштів з метою проведення певних процесуальних дій і подальшої оплати витрат, пов'язаних з виробництвом експертизи або викликом свідка. Правило про внесення сторонами грошових сум, необхідних для оплати судових витрат з оплати проведення експертизи, виклику свідків, необхідно
 2. Стаття 103 . Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи
  1. Коментована стаття (ч. 1-4) визначає залежно від результату справи різні варіанти вирішення питання про долю судових витрат, що не сплачувалися стороною або сторонами внаслідок звільнення від сплати держмита і (або) витрат, пов'язаних з розглядом справи. Аналіз ст. 103 ЦПК у її взаємозв'язку з положеннями ст. 96 ЦПК дозволяє прийти до висновку, що у складі витрат,
 3. Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і спеціалістам
  1. Із зіставлення ч. 1 ст. 96 до ст. 94 ЦПК випливає, що під іншими витратами, які можуть бути визнані судом необхідними (і відповідно підлягають внесенню попередньо), маються на увазі витрати, не названі в абз. 2-5, 7, 8 ст. 94 ЦПК (див. коментар до ст. 94 ЦПК). Закон не передбачає попереднього внесення сторонами будь-яких сум, які можуть скласти судові витрати.
 4. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  1. За загальним правилом поворот виконання рішення суду при скасуванні його в порядку нагляду у справах про стягнення грошових сум за вимогами, що випливають із трудових відносин, не допускається. Однак як виняток коментована стаття зворотне стягнення з працівника сум допускає тільки в тому випадку, якщо скасовано в порядку нагляду рішення про їх стягнення та за умови, що скасоване рішення
 5. Стаття 101. Склад судових витрат
  Коментар до статті Об'єднання одним поняттям - судові витрати - двох різних інститутів - державного мита та судових витрат, може бути названо штучним, оскільки сенс і правова природа відповідних витрат різні. Так, державне мито сплачується у федеральний бюджет і сенс її можна угледіти в стимулюванні досудового вирішення спорів, в певному
 6. Стаття 359. Підстави утримання
  1. Кредитор, у якого знаходиться річ, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній боржником, має право в разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків утримувати її до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано. Утримання речі можуть забезпечуватися також вимоги хоча і не
 7. Стаття 395. Задоволення грошових вимог працівника
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство не містить будь-яких обмежень щодо обсягу задовольняються грошових вимог за минулий час, звернених до роботодавця. Пред'являються працівником вимоги про оплату виконаних робіт, про отримання доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, виплати межразрядной різниці
 8. Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам
  1. Джерела виплати коштів, належних свідкам і перекладачам, різні. Суми, що підлягають виплаті свідкам, повинні бути попередньо внесені особою (особами), що клопоталися про виклик свідка (ч. 1 ст. 96 ЦПК). Виняток становлять випадки, коли особа звільнена судом від сплати цих або всіх видатків, передбачених ч. 1 ст. 96 ЦПК. У таких випадках відповідні витрати
 9. Стаття 393. Звільнення працівників від судових витрат
  1. Відповідно до ст. 88 ЦПК судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи . До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: - суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам; - витрати на оплату послуг перекладача, понесені іноземними громадянами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено
 10. Стаття 823. Комерційний кредит
  1. Договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, в тому числі у вигляді авансу , попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом. 2. До комерційного кредиту
 11. Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам
  Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і
 12. 25.2.5. Пред'явлення позову про повернення з бюджету зайво сплачених або надмірно стягнутих сум податків, пені та штрафів
  Захист прав платника податків шляхом пред'явлення подібних позовів доцільна у випадках, по-перше, коли немає ненормативного акта податкового органу, який спричинив зайву сплату або стягнення сум з платника податків і який міг би бути предметом оскарження, і, во- другий, коли необхідне отримання виконавчого документа, за допомогою якого платник податків міг би домогтися примусового
 13. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  Коментар до статті 1. Трудове законодавство встановлює матеріальну відповідальність роботодавця при порушенні ним встановленого терміну виплати заробітної плати, оплати відпустки, розрахунку при звільненні та інших виплат, належних працівникові. 2. Про терміни виплати заробітної плати, оплати відпустки див. ст. 136 ТК , про розрахунки при звільненні - ст. 140 ТК. Для отримання грошової компенсації
 14. Стаття 208. Індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті § 1. Суд, який розглядав справу , може призвести індексацію стягнутих судом сум, якщо з моменту винесення рішення до його виконання стягнуті суми знецінилися. У квітні 2003 р. до суду звернулися співробітники органів внутрішніх справ області із заявами про індексацію стягнутих сум (рішення обласного суду від 1 листопада 2001 р.) у зв'язку з тим, що отримали вони їх тільки в
 15. Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи
  1. Перелік витрат, визнаних судовими витратами чинним Кодексом, істотно розширено порівняно з ЦПК РРФСР, що дозволяє правій стороні в суперечці отримати більш повну компенсацію своїх реальних витрат, пов'язаних з її участю в судовому процесі. При цьому він є відкритим. Так, до судових витрат можуть бути віднесені витрати, пов'язані із забезпеченням доказів (ст. 64
 16. Стаття 1183. Спадкування невиплачених сум, наданих громадянину в якості засобів до існування
  1. Право на отримання підлягали виплаті спадкодавцеві, але не отриманих ним за життя з якоїсь причини сум заробітної плати і прирівняних до неї платежів, пенсій, стипендій, допомоги по соціальному страхуванню, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих громадянину в якості засобів до існування, належить проживали разом з
 17. Стаття 109. Виплата грошових сум, належних експертам, свідкам і перекладачам
  Коментар до статті 1. Коментована стаття визначає порядок виплати грошових коштів особам, сприяючим відправленню правосуддя, що виконав свої обов'язки. Грошові кошти, що належать до виплати свідкам і експертам, спочатку вносяться на депозитний рахунок арбітражного суду особами, що заявили відповідне клопотання, в порядку ст. 108 АПК РФ. Однак виплачуються дані
© 2014-2022  yport.inf.ua