Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори

1. За загальним правилом поворот виконання рішення суду при скасуванні його в порядку нагляду у справах про стягнення грошових сум за вимогами, що випливають із трудових відносин, не допускається. Однак як виняток коментована стаття зворотне стягнення з працівника сум допускає тільки в тому випадку, якщо скасовано в порядку нагляду рішення про їх стягнення та за умови, що скасоване рішення було засновано на повідомлених працівником неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. Таким чином, навіть у випадку неправильного застосування норм матеріального права чи арифметичної помилки неприпустимий поворот виконання рішення за грошовими вимогами працівника.
2. Підставами для скасування або зміни судових постанов нижчестоящих судів у порядку нагляду є істотні порушення норм матеріального чи процесуального права (див. ст. 387 ЦПК).
3. Порядок стягнення не вказується, тому в таких випадках роботодавець керується рішенням суду.
4. Поворот виконання рішення суду про присудження працівникові певних сум оплати, якщо це рішення було потім скасовано в касаційному порядку, можливий тільки за спеціальним рішенням суду (див. ст. 443-445 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори "
 1. Стаття 116. Неприпустимість заліку та зворотного стягнення аліментів
  1. Аліменти не можуть бути зараховані іншими зустрічними вимогами. 2. Виплачені суми аліментів не можуть бути витребувані назад, за винятком випадків: скасування рішення суду про стягнення аліментів у зв'язку з повідомленням одержувачем аліментів неправдивих відомостей або у зв'язку з поданням ним підроблених документів; визнання угоди про сплату аліментів недійсним внаслідок укладення
 2. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  Коментар до статті 1. Правило ст. 397 застосовується по відношенню до судового рішення. У порядку нагляду може бути розглянуто лише судове рішення. ТК не передбачає скасування судом рішення комісії з трудових спорів. У суді трудовий спір розглядається знову. 2. Підставами для скасування або зміни судових постанов нижчестоящих судів у порядку нагляду є істотні порушення
 3. Стаття 445. Порядок повороту виконання рішення суду судами апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції
  1. Розвиваючи загальне правило ст. 443 ЦПК про поворот виконання судового рішення, коментована стаття конкретизує його застосування в апеляційної, касаційної і наглядової інстанціях відповідно до їх повноважень щодо перегляду справи (див. коментарі до ст. 328, 361, 390 даного Кодексу). Названі судові інстанції, остаточно вирішуючи спір, або припиняючи провадження у справі, або залишаючи
 4. 20.4.3. Повноваження щодо стягнення сум податків, піною м штрафів
  Повноваження податкових органів щодо стягнення сум податків, пені та штрафів - це повноваження, пов'язані з усуненням шкоди, заподіяної бюджету несплатою податкових платежів, і виконанням заходів відповідальності, застосованих до платника податків. Реалізація цих повноважень відбувається поза рамками податкового контролю, тому що являє собою наслідки порушень, виявлених під час податкових перевірок.
 5. Стаття 1183. Спадкування невиплачених сум, наданих громадянину в якості засобів до існування
  1. Право на отримання підлягали виплаті спадкодавцеві, але не отриманих ним за життя з якої-небудь причини сум заробітної плати і прирівняних до неї платежів, пенсій, стипендій, допомоги по соціальному страхуванню, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих громадянину в якості засобів до існування, належить проживали разом з
 6. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Утримання із заробітної плати працівника можуть проводитися у випадках, встановлених законодавством, тобто незалежно від волевиявлення роботодавця, і за його рішенням. Коментована стаття визначає підстави утримань, вироблених за рішенням роботодавця для погашення заборгованості працівника, і містить вичерпний перелік таких підстав. Треба підкреслити, що
 7. Стаття 113. Визначення заборгованості по аліментах
  1. Стягнення аліментів за період на підставі угоди про сплату аліментів або на підставі виконавчого листа проводиться в межах трирічного терміну, що передував пред'явленню виконавчого листа або нотаріально засвідченої угоди про сплату аліментів до стягнення. 2. У тих випадках, коли утримання аліментів на підставі виконавчого листа або на підставі
 8. Стаття 18. Накладення стягнення при вчиненні кількох дисциплінарних порушень
  1. Стягнення накладається за кожне дисциплінарне порушення. 2. Якщо Дисциплінарним комітетом в одному дисциплінарне провадження розглядається кілька дисциплінарних порушень, вчинених однією особою, то дисциплінарне стягнення застосовується за найбільш тяжкий дисциплінарне порушення. 3. При винесенні заходи дисциплінарного впливу у вигляді штрафу щодо особи, яка вчинила кілька
 9. Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
  1. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення складаються з: 1) сум, виплачуваних свідкам, понятим, фахівцям, експертам, перекладачам; 2) сум, витрачених на зберігання, перевезення (пересилання) і дослідження речових доказів. 2. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення, скоєному фізичною особою та передбаченому цим Кодексом, відносяться на рахунок
 10. 25.2.5. Пред'явлення позову про повернення з бюджету зайво сплачених або надмірно стягнутих сум податків, пені та штрафів
  Захист прав платника податків шляхом пред'явлення подібних позовів доцільна у випадках, по-перше, коли немає ненормативного акта податкового органу, який спричинив зайву сплату або стягнення сум з платника податків і який міг би бути предметом оскарження, і, по-друге, коли необхідне отримання виконавчого документа, за допомогою якого платник податків міг би домогтися примусового
 11. 20.4.3.2. Повноваження щодо стягнення сум податкових санкцій
  Основні правила стягнення штрафів за податкові правопорушення встановлені ст. 104, 105 і 115 НК РФ. Кодексом передбачено судовий порядок стягнення фінансових санкцій: податковий орган повинен звернутися з позовною заявою до арбітражного суду, якщо відповідачем є організація або індивідуальний підприємець, або до суду загальної юрисдикції, якщо санкції стягуються з фізичної особи, що не
 12. Стаття 20. Стягнення сум компенсаційних виплат
  Коментар до статті 20 До цієї нормі Закону судова практика у авторів
 13. Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
  1. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення складаються з: 1) сум, виплачуваних свідкам, потерпілим, їх законним представникам, понятим, фахівцям, експертам, перекладачам, в тому числі виплачуваних на покриття витрат на проїзд, наймання житлового приміщення і додаткових витрат, пов'язаних з проживанням поза місцем постійного проживання (добові); (в ред. Федеральних законів
 14. Стаття 116. Неприпустимість заліку та зворотного стягнення аліментів
  1. Вказівка про неприпустимість заліку та зворотного стягнення аліментів є одним з основоположних принципів російського сімейного права і спрямоване насамперед на захист слабкої сторони в аліментних правовідносинах: одержувача аліментів. Закон виходить з того, що залік або зворотне стягнення аліментів, отриманих без достатніх до того підстав, можуть не тільки поставити їх отримувача в
 15. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  1. З урахуванням того що заробітна плата є основним джерелом засобів до існування більшості працівників та їх сімей, коментована стаття встановлює, що утримання із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, зазначених у цій статті. Інші випадки утримання із заробітної плати можуть бути визначені тільки іншими федеральними законами. До числа таких утримань відносяться:
 16. Стаття 238. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю
  Коментар до статті 1. Матеріальна відповідальність працівника виражається у покладанні на нього обов'язку відшкодувати роботодавцю заподіяну пряму дійсну (реальний) збиток. Під прямою дійсною шкодою розуміється реальне зменшення наявного майна роботодавця або погіршення його стану; необхідність для роботодавця провести витрати або зайві виплати на придбання,
 17. Стаття 250. Зниження органом з розгляду трудових спорів розміру шкоди, що підлягає стягненню з працівника
  Коментар до статті 1. Коментована стаття надає право органу з розгляду трудових спорів знижувати розмір збитку, що підлягає стягненню з працівника. Оскільки трудові спори про притягнення працівника до матеріальної відповідальності розглядаються тільки судом, отже, зазначеним правом наділяється тільки суд. Можливість зниження розміру шкоди не обмежується такими
 18. Стаття 640. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортним засобом
  Відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам орендованим транспортним засобом, його механізмами, пристроями, устаткуванням, несе орендодавець відповідно з правилами, передбаченими главою 59 цього Кодексу. Він має право пред'явити до орендаря регресну вимогу про відшкодування сум, виплачених третім особам, якщо доведе, що шкода виникла з вини
 19. Стаття 108. Стягнення аліментів до вирішення спору судом
  1. У справі про стягнення аліментів суд вправі винести постанову про стягнення аліментів до набрання рішенням суду про стягнення аліментів у законну силу; при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей - до винесення судом рішення про стягнення аліментів. 2 . Розмір стягуваних аліментів визначається судом виходячи з матеріального та сімейного стану сторін. Розмір аліментів, що стягуються на
© 2014-2022  yport.inf.ua