Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 61. Оформлення та підтвердження повноважень представника

Коментар до статті 1. Повноваження керівників організацій, що діють від імені організацій в межах повноважень, передбачених федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або установчими документами, підтверджуються перед-ставлять ними суду документами, що засвідчують їх службове становище, а також установчими та іншими документами, а пів-жень інших представників на ведення справи в арбітражному суді повинні бути виражені в довіреності, виданої та оформленої відповідно до федеральним законом, а у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом, - у іншому документі.
Згідно ст. 255 АПК РФ документи, видані, складені або засвідчені за встановленою формою компетентними орга-нами іноземних держав поза межами Російської Федерації за нормами іноземного права щодо російських організацій і громадян або іноземних осіб, приймаються арбітражними судами в Російській Федерації при наявності легалізації зазначених документів або проставлении апостиля, якщо інше не встановлено міжнародним договором Російської Федерації. При цьому документи, складені іноземною мовою, при поданні до арбітражного суду в Російській Федерації повинні супроводжуватися їх надле до відповідним чином завіреним перекладом на російську мову.
У разі, якщо висновки судів, зроблені з питань про визначення юридичної особи - учасника товариства та уповноважених виступати від його імені осіб, засновані на документах, які відповідно з підлягає застосуванню правом не дозволяють дати над- лежачий відповідь на зазначені питання, такі документи не є допустимими доказами згідно з нормами АПК РФ.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 30.06.2009 N 1778/09.
2. У випадках, передбачених федеральним законом, адвокат повинен мати ордер на виконання доручення, що видається відповідним адвокатським утворенням. В інших випадках адвокат представляє довірителя на підставі довіреності (п. 2 ст. 6 Феде-рального закону "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації").
Так, згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 25.5 КоАП РФ в якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адмініст-ративного правопорушення допускається адвокат або інша особа. Повноваження адвоката посвідчуються ордером, виданим відповідним адвокатським утворенням.
Див, наприклад: п. 9 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 61. Оформлення та підтвердження повноважень представника "
 1. Стаття 36. Представництво в справі про банкрутство
  1. Представниками громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, і організацій, що є особами, що у справі про банкрутство, або особами, що у арбітражному процесі у справі про банкрутство, можуть виступати будь-які дієздатні громадяни, які мають належним чином оформлені повноваження на ведення справи про банкрутство. 2. Повноваження керівників організацій, що діють від
 2. Стаття 15
  Уживане на підставі цієї глави право регулює також відносини між представником (агентом) і третіми особами, що виникають в силу того, що представник (агент) діє в ході реалізації повноважень з перевищенням повноважень або без
 3. Повноваження представника
  . Дії представника створюють, змінюють або припиняють цивільні права та обов'язки подається лише тоді, коли вони відбуваються в межах наданих представнику повноважень. Якщо ж представник перевищує свої повноваження, представлений вільний від яких би то не було зобов'язань перед третьою особою, з якою представник вступив у правові відношення від його імені. Що ж
 4. Стаття 62. Повноваження представника
  Коментар до статті 1. Стаття, що регулює питання, пов'язані з повноваженнями представника в арбітражному суді. Повноваження представника можна визначити як коло дій, які представник уповноважений здійснювати від імені та в інтересах подається. Повноваження представника бувають загальними і спеціальними. Частина 1 коментованої статті регулює загальні повноваження представника;
 5. Стаття 63. Перевірка повноважень осіб, що беруть участь у справі, та їх представників
  Коментар до статті 1. Якщо в судочинстві у справі беруть участь представники осіб, що у справі, суддя перевіряє оформлення повноважень цих представників, маючи на увазі, що право на вчинення представником дій, передбачених ч. 2 ст. 62 АПК РФ, має бути спеціально обумовлено у довіреності. Див, наприклад: п. 15 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 65 "Про підготовку справи
 6. Поняття довіреності
  . Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами (ч. 1 ст. 185 ЦК). Найчастіше доручення видається для підтвердження повноважень добровільного представництва. Однак якщо саме добровільне представництво має в основі договір між представляють, і представником, то видача довіреності за своєю юридичною
 7. Стаття 351. Початок розгляду справи
  Особистість з'явилися осіб встановлюється головуючим на підставі поданих документів. Такими документами можуть бути паспорт, посвідчення особи та інші офіційні документи, що дозволяють з достовірністю встановити особистість що явились . Головуючий також перевіряє повноваження представників і посадових осіб, які зобов'язані пред'явити відповідні документи,
 8. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 9. Стаття 53. Оформлення повноважень представника
  1. За загальним правилом, встановленим ч. 1 коментованої статті, повноваження представника на ведення справ у суді загальної юрисдикції повинні бути виражені в довіреності, виданої акредитуючою особою , беруть участь у справі, або організацією. Водночас згідно з ч. 6 даної статті особа, яка бере участь у справі, може заявити в суді особисто про наділення свого представника повноваженнями з ведення справи.
 10. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник . 2. В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
© 2014-2022  yport.inf.ua