Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 132. Пред'явлення зустрічного позову

Коментар до статті 1. Пред'явлення зустрічного позову є одним із способів захисту свого права.
Право на судовий захист здійснюється за допомогою передбачених законом правових засобів. Воно реалізується, зокрема, шляхом пред'явлення зацікавленою особою позовної вимоги до іншої особи або подання останнім заперечень по суті такої вимоги, використовуючи які відповідач може посилатися на факти і обставини, що підтверджують відсутність у позивача права на задоволення позову повністю або частково.
У зв'язку з цим у Постанові Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 57 "Про деякі процесуальних питаннях практики розглянуто-ня справ, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов'язань" роз'яснено, що ефективна судова захист порушених прав може бути забезпечена своєчасним заявою не тільки зустрічного позову, а й заперечень.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 02.11.2010 N 11937/10.
При цьому в силу положень ч. ч. 2 і 3 ст. 41 АПК РФ особи, що у справі, повинні добросовісно користуватися всіма при-належними їм процесуальними правами, в тому числі своєчасно пред'являти зустрічні позови (ст. 132 Кодексу), заявляти запереченн-ня.
Див: преамбула Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 57 "Про деякі процесуальних питаннях практики розгляду справ, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов'язань".
З іншого боку, в окремих випадках Президія ВАС РФ відзначав, що майнові інтереси відповідачів, яких слід залучити до участі у справі, підлягають захисту за окремим або зустрічним позовом, з урахуванням обставин, що склалися.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 03.06.2008 N 1176/08.
2. У роз'ясненнях ВАС РФ наводяться деякі приклади ситуацій, коли пред'явлення зустрічного позову можна вважати целесо-образним.
- Суд, який розглядає позов про оскарження договору, у разі заяви кредитором зустрічного позову про стягнення з цього дого-вору приймає його до виробництва, так як між зустрічним і початковою позовами є взаємозв'язок та їх спільний рассмот -ширення призведе до більш швидкого і правильного вирішення справи (п. 3 ч. 3 ст. 132 АПК РФ), - див. п. 3 Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 57 "Про деякі процесуальних питаннях практики розгляду справ, пов'язаних з невиконанням або неналежним виконанням договірних зобов'язань ";
- у разі пред'явлення власником земельної ділянки позову про визнання права власності на самовільну споруду, ство-дану без його згоди, яка здійснила будівництво особа має право пред'явити зустрічний позов про відшкодування своїх витрат на її створення або звернутися до арбітражного суду з самостійним вимогою про відшкодування таких витрат (п. 3 ст. 222 ГК РФ) - див п. 8 інфор-мационного листа Президії ВАС РФ від 09.12.2010 N 143 "Огляд судової практики з деяких питань застосування арбітраж-ними судами статті 222 Цивільного кодексу Російської Федерації ";
- заява про скасування рішення і заява про видачу виконавчого листа є основним і зустрічним вимогами (див. п. 13 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 22.12.2005 N 96 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів").
3. Пред'явлення або непред'явлення зустрічного позову може мати певні процесуальні наслідки.
Насамперед суд повинен правильно визначити зв'язок зустрічної вимоги з первісним, в іншому випадку існує ризик прийняття судом неправильного рішення за зустрічним позовом - наприклад, якщо задоволення позовних вимог виключало мож-ливість задоволення зустрічного позову в певній частини.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 28.01.2003 N 1/03.
Крім того, якщо в іншій справі зустрічний позов ні заявлений, це впливає на визначення предмета доказування і, як наслідок, може вплинути на вирішення питання про застосування правил про преюдиции (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 14.12.2010 N 7781/10.
Прийняття зустрічного позову може мати значення і для визначення кола осіб, що у справі: зокрема, спричинити необ-ність залучення співвідповідача.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 16.11.2004 N 3141/04.
4. Визначення про повернення зустрічного позову оскаржується за правилами, встановленими АПК РФ для оскарження такого роду актів з урахуванням деяких особливостей.
Оскільки визначення про повернення позовної заяви може бути оскаржено (ч. 4 ст. 129 АПК РФ), то може бути оскар-вано і ухвалу про повернення зустрічного позову.
При цьому в одній апеляційній скарзі можуть міститися вимоги про оскарження, зокрема, рішення і ухвали про повернення зустрічної позовної заяви або ухвал про залишення зустрічного позову без розгляду, про припинення виробництва за зустрічним позовом.
У разі подання апеляційної скарги на ухвалу про повернення зустрічного позову розгляд первісного позову від-кладивает до розгляду скарги на назване визначення або на підставі п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ зупиняється провадження у справі.
Див: п. 13 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації"; п. п. 8, 37 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 (ред. від 23.07.2009) "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 132. Пред'явлення зустрічного позову "
 1. Стаття 132. Пред'явлення зустрічного позову
  Коментар до статті 1. Зустрічний позов - це самостійне матеріально-правова вимога, пред'явлене відповідачем позивачу в арбітражний суд за місцем розгляду первісного позову для їх спільного розгляду. Правом пред'явлення зустрічного позову володіє тільки відповідач за первісним позовом. Якщо в справі беруть участь кілька відповідачів, кожен з них має право пред'явити зустрічний позов
 2. Стаття 137. Пред'явлення зустрічного позову
  1. Поряд із запереченням проти позову, підстави якого відповідач повинен довести (ч. 1 ст. 56 ЦПК), зустрічний позов є засобом захисту відповідача від заявленого до нього в суді вимоги. Він взаємопов'язаний з первісним позовом і пред'являється відповідачем для спільного розгляду і вирішення обох вимог з метою захисту своїх інтересів отриманням рішення суду про задоволення зустрічного
 3. Стаття 204. Перебіг строку позовної давності у разі залишення позову без розгляду
  Якщо позов залишено судом без розгляду, то започаткували до пред'явлення позову протягом строку позовної давності продовжується в загальному порядку. Якщо судом залишений без розгляду позов, пред'явлений у кримінальній справі, то започаткували до пред'явлення позову протягом строку позовної давності зупиняється до набрання законної сили вироком, яким позов залишено без розгляду; час, протягом
 4. 25.2. 6. Пред'явлення позову про відшкодування збитків, заподіяних діями (бездіяльністю) податкових органів
  Відшкодування збитків, заподіяних платнику податку діями (бездіяльністю) податкових органів, - це міра цивільно-правової відповідальності держави за діяльність своїх органів, яка передбачена ст . 16 ГК РФ. Стягнення збитків відбувається в порядку позовного провадження шляхом пред'явлення майнового позову. Основні проблеми, пов'язані з пред'явленням такого роду вимог,
 5. Стаття 91. Ціна позову
  1. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 131 ЦПК у позовній заяві повинна бути вказана ціна позову, якщо він підлягає оцінці, а також розрахунок стягуються або оспорюваних грошових сум. Розрахунок цих сум, підписаний позивачем або його представником, додається до позовної заяви (ст. 132 ЦПК). Незазначення в позовній заяві ціни позову, відсутність розрахунку тягне залишення заяви без руху (ч. 1 ст. 136
 6. Глава 12. Пред'явлення позову
  Глава 12. Пред'явлення
 7. Стаття 138. Умови прийняття зустрічного позову
  1. Передбачені в коментованій статті умови прийняття зустрічного позову продиктовані доцільністю спільного розгляду лише таких взаємних вимог позивача і відповідача, які пов'язані між собою. Прийняття до провадження суду самостійної вимоги відповідача до позивача у вже виниклому процесі, не пов'язаного з первісним позовом, ускладнило б процедуру вирішення цивільної
 8. 25.2.4. Пред'явлення позову про визнання доручення не підлягає виконанню
  Позови даного виду відносяться до майнових позовах, що, як правило, тягне сплату більшою порівняно із зазначеними вище видами позовів державного мита при подачі позову до суду. Але в ситуації, коли формальне рішення податкового органу з яких-небудь причин відсутня, але на банківський рахунок платника податку вже направлено інкасове доручення, пред'явлення позову про визнання доручення не
 9. § 2. Підсудність
  Коментар до § У науці підсудність прийнято поділяти на кілька видів: 1) родова підсудність, яка розмежовує компетенцію по розгляду справ між судами однієї юрисдикції різного рівня (по вертикалі), 2) територіальна підсудність, яка розмежовує компетенцію по розгляду справ між судами однієї юрисдикції одного рівня (по горизонталі). Дану підсудність, в свою
 10. Стаття 31. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ
  1. Під підсудністю кількох пов'язаних між собою справ розуміється підсудність, при якій заявлена вимога підлягає розгляду в суді, де розглядається іншого пов'язане з ним вимога (справа). При цьому необхідна така зв'язок між вимогами (справами), яка дозволяє об'єднати їх в одне провадження. 2. Правило загальної територіальної підсудності вимагає, щоб позов пред'являвся
 11. Таблиця відмінностей між реституцією та віндикації
  N п / п Віндикація Реституція 1 Позов пред'являється до особи, яка придбала річ немає від позивача Позов пред'являється до особи, яка придбала річ від позивача 2 Позивач завжди доводить право на истребуемую річ Позивач за загальним правилом не доводить своє право на річ. У разі якщо право на
 12. Стаття 797. Претензії і позови з перевезень вантажів
  1. До пред'явлення до перевізника позову, що випливає з перевезення вантажу, обов'язкове пред'явлення йому претензії у порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом. 2. Позов до перевізника може бути пред'явлений відправником вантажу або вантажоодержувачем у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника відповіді у
 13. 12.2. Вимога про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
  Порушення прав власника може бути пов'язано не тільки з позбавленням його володіння, але також виражено в здійсненні дій, які, не зачіпаючи володіння, перешкоджають нормальному здійсненню правомочностей користування і розпорядження. Захист правомочностей власника від таких порушень здійснюється за допомогою спеціального позову, який називається негаторний. Негаторний позов - це позов володіє
 14. Стаття 143. Заміна одних заходів щодо забезпечення позову іншими заходами щодо забезпечення позову
  Стаття 143. Заміна одних заходів щодо забезпечення позову іншими заходами щодо забезпечення
 15. Стаття 328. Зустрічне виконання зобов'язань
  1. Зустрічним визнається виконання зобов'язання однієї зі сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням своїх зобов'язань іншою стороною. 2. У разі ненадання зобов'язаною стороною обумовленого договором виконання зобов'язання або наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін, сторона, на
© 2014-2022  yport.inf.ua