Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 222.9. Рішення арбітражного суду у справі про при-судженні компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк

Коментар до статті 222.1. Розмір компенсації.
Суду має в кожному конкретному випадку забезпечувати індивідуальний підхід до визначення розміру компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний термін.
Зокрема, розмір зазначеної компенсації повинен визначатися судом з урахуванням вимог особи, яка звернулася до суду з заявою ням, обставин справи або провадження по виконанню судового акта, за якими допущено порушення, тривалості нару-ності, наступили внаслідок цього порушення наслідків, їх значущість для особи, яка звернулася до суду із заявою про присудження компенсації.
При визначенні розміру присуджується компенсації суду слід також враховувати практику Європейського суду з прав людини, розмір сум компенсацій шкоди, що присуджуються цим Судом за аналогічні порушення.
Див: п. 49 Постанови.
2. Присудження компенсації.
Відшкодування на підставі ст. ст. 1069, 1070 ЦК РФ матеріальної шкоди, заподіяної заявнику незаконними діями (без-дію) державних органів, органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб, не позбавляє його права на присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк (п. 51 Постанови).
Індексація присуджених грошових сум, вироблена у зв'язку з невиконанням судового акта, не позбавляє зацікавлену особу права вимагати присудження компенсації (п. 53 Постанови).
Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 14.02.2012 N 12826/11.
3. Виконання рішення про присудження компенсації.
З метою своєчасного виконання рішення суду про задоволення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк в резолютивній частині рішення мають бути зазначені розмір присуджується компенсації, орган , на який покладено обов'язок по виконанню судового акта у справі про присудження компенсації, а також реквізити банківського рахунку особи, яка звернулася до суду із заявою про присудження компенсації, на який мають бути перераховані підлягають виплаті в рахунок компенсації грошові суми.
Див: п. 55 Постанови.
Під фінансовим органом відповідно до ст. 6 БК РФ розуміються органи виконавчої влади суб'єктів Російської Феде-рації, що здійснюють складання та організацію виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації (фінансові органи суб'єктів Російської Федерації), органи (посадові особи) місцевих адміністрацій муніципальних утворень, що здійснюють складання та організацію виконання місцевих бюджетів (фінансові органи муніципальних утворень) (п. 55 Постанови).
Виконавчий лист за рішенням суду про присудження компенсації підлягає направленню на виконання судом у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення (п. 56 Постанови).
Для направлення виконавчого листа заяву або клопотання стягувача про це не потрібні.
Виконання рішення суду про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на ис-конання судового акта в розумний строк провадиться в порядку, встановленому гл. 24.1 БК РФ.
Див: п. 57 Постанови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 222.9. Рішення арбітражного суду у справі про при-судженні компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк "
 1. Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта
  Коментар до статті Рішення арбітражних судів у справах про оскарження нормативних правових актів підлягають опублікуванню в порядку, встановленому ст. 196 АПК РФ. Такі рішення направляються в ВАС РФ для опублікування в журналі "Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федеративної-ції". Рішення арбітражних судів у справах про оскарження нормативних правових актів можуть публікуватися в видаються
 2. Стаття 245. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
  Коментар до статті 1. За підсумками розгляду справи про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення арбітражний суд виносить постанову у формі визначення за правилами, встановленими для прийняття рішення. Так, в ухвалі повинні бути зазначені: фактичні та інші обставини справи, встановлені арбітражним судом; докази, на яких
 3. Стаття 225.17. Рішення арбітражного суду у справі про за-щиті прав і законних інтересів групи осіб
  Коментар до статті 225.Наряду із загальними правилами гл. 20 АПК РФ про рішення арбітражного суду в ст. 225.17 АПК РФ установ-лени деякі особливості, у тому числі, що стосуються наслідків прийняття рішення по такого роду справах. Так, ч. 2 ст. 225.17 АПК РФ до преюдиціальним (тобто встановленим, вирішеним) відносить обставини, встановлені встуила-напився законної сили рішенням арбітражного суду по
 4. Стаття 274. Арбітражний суд касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. Арбітражними судами касаційної інстанції є федеральні арбітражні суди округів, склад яких закріплений у ст. 24 Федерального конституційного закону "Про арбітражних судах Російській Федерації". 2. Згідно ст. ст. 24, 26 Федерального конституційного закону "Про арбітражних судах Російській Федерації", ч. 3 ст. 34 АПК РФ федеральні арбітражні суди округів
 5. Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта
  Коментар до статті 1. Відповідно до ст. 16 коментованого Кодексу набрало законної сили рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта обов'язково для всіх громадян і організацій на території Російської Федерації і підлягає обов'язковому виконанню. При цьому для офіційних видань, в яких був опублікований оспорюваний нормативний правовий акт, а також
 6. Стаття 6. Розгляд справ про банкрутство
  1. Справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом. 2. Якщо інше не передбачено цим Законом, провадження у справі про банкрутство може бути порушена арбітражним судом за умови, що вимоги до боржника - юридичній особі в сукупності складають не менше ста тисяч рублів, до боржника - громадянину - не менше десяти тисяч рублів, а також є ознаки
 7. Стаття 234. Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 АПК РФ арбітражний суд за результатами розгляду заяви про скасування рішення третейського суду повинен винести мотивовану ухвалу про скасування рішення третейського суду повністю або в частині. Див: Постанова Президії ВАС РФ від 28.02.2006 N 11779/05. 2. Ухвали про скасування рішення третейського суду або відмову в задоволенні
 8. Стаття 222. Рішення арбітражного суду у справі про уста-новлення факту, що має юридичне значення
  Коментар до статті У рішенні арбітражного суду у справі про встановлення факту, що має юридичне значення, слід навести докази, що підтверджують висновок про обставини, що мають значення для вирішення справи, а в разі задоволення заяви - чітко викласти встановлений юридичний факт. Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 31.10.1996 N 13 "Про застосування Арбітражного
 9. Стаття 216. Рішення арбітражного суду у справі про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
  Коментар до статті 1. Коментована стаття містить вимоги до змісту рішення арбітражного суду у справі про стягнення обов'язкових платежів і санкцій, і перш за все вимоги до резолютивної частини. Так, за відсутності відомостей, визначених статтею коментарів, прийняте рішення може бути скасовано або змінено . Постановою ФАС Східно-Сибірського округу від 11 грудня 2003 р. N
 10. Стаття 144. Право арбітражного суду зупинити провадження у справі
  Коментар до статті Якщо при підготовці справи до судового розгляду арбітражний суд встановить наявність обставин, передбачених ст. ст. 143, 144, 148, 150 АПК РФ, то в попередньому судовому засіданні провадження у справі може бути пріос-тановлено, заяву залишено без розгляду або провадження у справі припинено, про що виноситься визначення, за винятком випадків, коли
 11. Стаття 232. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
  Коментар до статті 1. Після прийняття заяви про оскарження рішення третейського суду до провадження арбітражний суд виносить ухвалу про підготовку справи до судового розгляду. На підготовку справи може бути зазначено в ухвалі про прийняття заяви до провадження. 2. Розгляд заяви про оскарження рішення третейського суду проводиться в судовому засіданні з викликом сторін, а
 12. Стаття 216. Рішення арбітражного суду у справі про взи-Скан обов'язкових платежів і санкцій
  Коментар до статті Згідно ч. 1 ст. 216 АПК РФ рішення арбітражного суду у справі про стягнення обов'язкових платежів і санкцій виноситься за правилами, встановленими в гл. 20 АПК РФ. Норма ст. 216 АПК РФ не встановлює вилучення з загального порядку, за винятком змісту резолютивної частини. До змісту резолютивної частини законодавець висуває додаткові вимоги, названі їм у ч. 2