Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 173. Рішення про укладення або про зміну дого-злодія

Коментар до статті Згідно ст. 173 АПК РФ по спору про спонукання укласти договір у резолютивній частині рішення приво-диться висновок арбітражного суду про умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір. Дана вимога судом першої інстанції не виконано, що може спричинити за собою неможливість виконання судового акта. За названих умов оспорювані судові акти порушують одноманітність у тлумаченні та застосуванні арбітражними судами норм права і в силу п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ підлягають скасуванню.
Див, наприклад: Постанови Президії ВАС РФ від 22.11.2011 N 9113/11 у справі N А55-10425/2010, від 21.03.2006 N 14711/05 у справі N А41-К1- 1979/05.
Суд касаційної інстанції дійшов висновку про необхідність виключення з резолютивної частини рішення вказівки на укладення договору на умовах представленого позивачем проекту договору.
Тим часом висновок суду касаційної інстанції грунтується на неправильному застосуванні і тлумаченні норм процесуального пра-ва.
Згідно ст. 173 АПК РФ по суперечці, що виникла при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині рішення приво-диться висновок арбітражного суду з кожної спірної умови договору, а по спору про спонукання укласти договір - умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір.
Виняток судом касаційної інстанції з резолютивної частини рішення вказівки, на чиїх умовах - позивача або відповідача - укладається договір, суперечить вимогам згаданої статті АПК РФ і тягне за собою неможливість виконання даного су-дебного акту.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 05.12.2007 N 13069/06 у справі N А65-17595/2005-СГ3-12.
По суперечці, що виникла, зокрема, при укладенні договору, в резолютивній частині рішення зазначається висновок арбітражного суду з кожної спірної умови договору.
Таким чином, дозволяючи переданий за угодою сторін спір про врегулювання виникли при укладенні договору різно-Глас, арбітражний суд в силу названих норм повинен визначити в рішенні і відобразити в його резолютивній частині, в якій редакції діють ті умови договору, по яких у сторін виникли розбіжності.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 15.05.2007 N 1340/07 у справі N А63-3233/05-С3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 173. Рішення про укладення або про зміну дого-злодія "
 1. Стаття 173. Рішення про укладення або про зміну договору
  Коментар до статті Особливі вимоги пред'являються до резолютивної частини рішення у справах про укладення, зміну договору. За даними категоріям справ арбітражний суд у резолютивній частині має сформулювати висновок по кожному спірного умові договору. Якщо розглядається вимога про спонукання укласти договір, то у резолютивній частині вказуються умови по кожному пункту договору. Вирішуючи
 2. Стаття 101. Порядок укладання, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів
  1. До висновку, виконання, розірвання і визнання недійсною угоди про сплату аліментів застосовуються норми Цивільного кодексу Російської Федерації, що регулюють укладення, виконання, розірвання і визнання недійсними цивільно-правових угод. 2. Угода про сплату аліментів може бути змінено або розірвано в будь-який час за взаємною згодою сторін. Зміна
 3. Стаття 453. Наслідки зміни і розірвання договору
  1. При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді. 2. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються. 3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди або характеру зміни договору, а
 4. Стаття 46. Гарантії прав кредиторів при укладенні, зміні та розірвання шлюбного договору
  1. Чоловік зобов'язаний повідомляти свого кредитора (кредиторів) про укладання, про зміну або про розірвання шлюбного договору. При невиконанні цього обов'язку чоловік відповідає за своїми зобов'язаннями незалежно від змісту шлюбного договору. 2. Кредитор (кредитори) подружжя-боржника має право вимагати зміни умов або розірвання укладеного між ними договору у зв'язку з істотно
 5. Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
  Коментар до статті Угода будь-якого виду може бути змінено та доповнено в процесі проведення колективних переговорів (див. коментар. До ст. 37). Однак сторони вправі самостійно визначити порядок внесення змін і доповнень до укладену ними угоду. Наприклад, передбачити, що зміни вносяться за погодженням сторін після проведення консультацій або за рішенням галузевої
 6. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  У коментованій статті порядок зміни і доповнення колективного договору логічно пов'язаний з порядком його розробки і висновку. Вони можуть проводитися або в порядку, встановленому ТК для його укладення, або в порядку, встановленому колективним договором. Зміни та доповнення можуть стосуватися лише колективного договору, укладеного в конкретній
 7. Стаття 309. Рішення суду щодо заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
  1. Рішення про внесення змін або виправлень у запис акта цивільного стану повинно відповідати як загальним вимогам, що пред'являються до судових рішень, так і специфічним. Особливості вирішення по розглянутій категорії справ стосуються його резолютивної частини. У ній мають бути вказані всі реквізити запису акта цивільного стану, а також зміни або виправлення, які необхідно в
 8. Стаття 451. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
  1. Істотна зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору, є підставою для його зміни або розірвання, якщо інше не передбачено договором або не випливає із її суті. Зміна обставин визнається істотною, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був
 9. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  Коментар до статті Зміна і доповнення колективного договору може здійснюватися або в процесі проведення колективних переговорів, тобто за правилами його укладення (ст. 37 ТК), або в порядку, встановленому самим колективним договором. Вибір одного з пропонованих даною нормою варіантів здійснюється представниками сторін. Це може бути зроблено при укладенні колективного договору
 10. Наслідки зміни і розірвання договору
  (ст.453 ЦК) При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються, але у зміненому вигляді. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються. При зміну або розірвання договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди або характеру
 11. Стаття 540. Висновок і продовження договору енергопостачання
  1. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений термін і може бути змінений або розірваний
 12. Стаття 46. Гарантії прав кредиторів при укладенні, зміні та розірвання шлюбного договору
  1. СК встановлює правила, що діють при укладенні, зміні та розірвання шлюбного договору та спрямовані на захист прав кредиторів, які перебувають з подружжям у зобов'язальних відносинах. Природно, перераховані обставини, пов'язані з шлюбним договором, можуть суттєво вплинути на інтереси таких кредиторів, оскільки нерідко кардинально змінюють режим власності подружжя. Саме
 13. Стаття 102. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 102
  1. Продовження, зміна і припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за поданням адміністрації установи, що здійснює примусове лікування, на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів. 2. Особа, якій призначена примусовий захід медичного характеру, не рідше одного разу на шість місяців підлягає огляду комісією
 14. Стаття 27. Визнання шлюбу недійсним
  1. Шлюб визнається недійсним при порушенні умов, встановлених статтями 12 - 14 та пунктом 3 статті 15 цього Кодексу, а також у разі укладення фіктивного шлюбу, тобто якщо подружжя або один з них зареєстрували шлюб без наміру створити сім'ю. 2. Визнання шлюбу недійсним провадиться судом. 3. Суд зобов'язаний протягом трьох днів з дня набрання законної сили
 15. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  Ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, про зміну або про доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі
 16. Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
  У коментованій статті передбачається також, що зазначена зміна і доповнення може проводитися в порядку, встановленому угодою. Очевидно, застосування конкретного порядку залежить від характеру виникли змін і доповнень, терміновості їх внесення та інших обставин, які виникають в період дії угоди. Тому законодавець передбачив можливість їх внесення також і
© 2014-2022  yport.inf.ua