Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 451. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин


1. Істотна зміна обставин, з яких сторони виходили при укладенні договору, є підставою для його зміни або розірвання, якщо інше не передбачено договором або не випливає із її суті.
Зміна обставин визнається істотною, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був би укладений на значно відрізняються умовах.
2. Якщо сторони не досягли угоди про приведення договору у відповідність з істотно змінились, або про його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, передбачених пунктом 4 цієї статті, змінений судом на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:
1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що такої зміни обставин не відбудеться;
2) зміна обставин викликано причинами, які зацікавлена сторона не могла подолати після їх виникнення при тому ступені турботливості та обачності, яка від неї була потрібна за характером договору та умовами обороту;
3) виконання договору без зміни його умов настільки порушило б відповідне договору співвідношення майнових інтересів сторін і спричинило б для зацікавленої сторони така шкода , що вона в значній мірі втратила б того, на що мала право розраховувати при укладенні договору;
4) із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.
3. При розірванні договору внаслідок істотно змінилися обставин суд на вимогу будь-якої з сторін визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.
4. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на змінених судом умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 451. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин "
 1. § 1. Підряд
  451 ЦК. Норма про твердою ціною підкріплюється правилом ст. 710, згідно з якою економія залишається за підрядником, якщо сторони не домовилися про інше. Крім загальних положень про відповідальність сторін за невиконання договірних зобов'язань, встановлених гол. 25 ГК, законодавець у загальних положеннях про підряд встановив також правила, уточнюючі відповідальність учасників зобов'язання підряду.
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  змін Судовою колегією Верховного Суду Російської Федерації, вимоги заявників були задоволені, зазначені положення прийнятого в області нормативного правового акта визнані суперечать закону і необгрунтованими. При цьому Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації особливо підкреслила, що обмеження права глави органу місцевого самоврядування
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  зміни майнових благ і подальшої їх передачі замовнику. Саме тому підрядник завжди діє не взагалі, а за індивідуальним завданням замовника, виконуючи для нього конкретну роботу - індивідуальне замовлення (див. п. 1 ст. 702 ЦК), який може полягати у виготовленні нової речі, в переробці (обробці) наявної речі або в результаті іншої роботи (див. п. 1 ст. 703 ЦК). Замовник в
 6. § 2. Договір постійної ренти
  змінений без його згоди. Поряд з громадянами одержувачами постійної ренти можуть бути будь некомерційні організації, якщо тільки це не суперечить закону і відповідає цілям їх діяльності. В даний час законом не встановлено заборону на отримання ренти-якими некомерційними організаціями. Зокрема, такі некомерційні організації, як установи, всупереч висловленим у
 7. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  зміни в соціально-економічному житті нашої держави стали причиною перегляду правовідносин з передачі майна у тимчасове користування. Був значно розширено коло можливих об'єктів оренди (підприємства, земельні ділянки тощо); учасникам цивільного обороту було надано більше свободи в узгодженні умов договорів. В останні роки існування радянського
 8. § 3. Зміст договору оренди
  зміни прав третіх осіб на це майно (ст. 613 ЦК). У ряді випадків орендар, дізнавшись про права третіх осіб на майно, не пішов би на укладення договору оренди (наприклад, якщо треті особи мають право користування ним чинності сервітуту або в силу іншого договору оренди). Отже, він має право розраховувати на те, що його попередять про можливі "дефектах" переданого йому титулу володіння і
 9. § 4. Припинення договору оренди
  статтями, ні договором. Однак особі, яка пред'явила зазначена вимога, доведеться доводити істотний характер порушення договору оренди контрагентом, як цього вимагає п. 2 ст. 450 ГК. Так, в одній зі справ було визнано, що договір оренди може бути розірваний у зв'язку з внесенням орендної плати не в повному обсязі, якщо дане порушення суд визнає істотним (п. 28 Огляду про оренду).
 10. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  зміною умов договору лізингу (п. 8 ст. 15 Закону про лізинг). Ця умова характерно для так званого револьверного лізингу. Форма договору лізингу є письмовою незалежно від терміну і складу учасників (п. 1 ст. 15 Закону про лізинг). При цьому спосіб додання договором письмової форми в Законі не уточнюється. Таким чином, даний спосіб буде визначатися нормами § 3-5 гл. 34 ГК
© 2014-2022  yport.inf.ua