Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 80. Розпорядження речовими доказ-ствами, що знаходяться в арбітражному суді

Коментар до статті 1. Суд, вирішуючи питання про визнання майна речовим доказом і про режим його зберігання, повинен обгрунтувати або необхідність вилучення майна, або те, що воно може бути сфотографоване, знято на відео-або кіноплівку та повернуто власнику на відповідальне зберігання до прийняття остаточного рішення у справі.
Див: Визначення КС РФ від 16.12.2008 N 1036-О-П, від 10.03.2005 N 97-О.
2. Зберігання речових доказів здійснюється в умовах, що не допускають втрату і забезпечують їх повернення вла-ділкам або передачу іншим особам, відповідно до вимог ст. 80 Кодексу.
Див: п. 123 Постанови Пленуму ВАС РФ від 05.06.1996 N 7 "Про затвердження регламенту арбітражних судів".
3. Предмети, які згідно з федеральним законом не можуть перебувати у володінні окремих осіб, передаються відповідним організаціям.
Див: Перелік видів продукції та відходів виробництва, вільна реалізація яких заборонена, затверджений Указом Президента РФ від 22.02.1992 N 179; Федеральні закони від 13.12.1996 N 150-ФЗ "Про зброю", ст. 6; від 08.01.1998 N 3-ФЗ "Про наркотичні засоби і психотропні речовини", ст. 5.
(Лист ВАС РФ від 25.05.2004 N С1-7/УП-600).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 80. Розпорядження речовими доказ-ствами, що знаходяться в арбітражному суді "
 1. Стаття 80. Розпорядження речовими доказами, що знаходяться в арбітражному суді
  Коментар до статті 1. Речові докази зберігаються в арбітражному суді до їх огляду і дослідження, а в деяких випадках - до прийняття відповідного судового акта та набрання законної сили. Ініціатором повернення речових доказів може бути їх власник. З положеннями ч. 1, 2 коментованої статті не цілком узгоджуються норми Інструкції з діловодства в арбітражних
 2. Стаття 60. Особи, які не можуть бути представите-лями в арбітражному суді
  Коментар до статті Федеральним законом від 27.07.2010 N 228-ФЗ обмеження щодо представництва поширені на арбітражних засідателів. Заборона, встановлена ч. 1 ст. 60 АПК РФ, поширюється на представництво по всіх категоріях справ у будь-якому арбітражному суді Російської Федерації на період усього строку здійснення арбітражним засідателем своїх повноважень, за винятком випадків,
 3. Стаття 78. Огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження
  Коментар до статті 1. У коментованій статті передбачається можливість арбітражного суду зробити огляд і дослідження письмових і речових доказів за місцем їх знаходження, наприклад у випадку громіздкість речей, неможливості їх переміщення (нерухомість), ризику пошкодження при переміщенні і т.п. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження можуть бути зроблені
 4. Стаття 76. Розпорядження речовими доказами
  Стаття 76. Розпорядження речовими
 5. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
  Коментар до статті 1. У деяких випадках речові докази можуть піддаватися псування, наприклад продукти харчування. З метою забезпечення доказів (ст. 72 АПК РФ) арбітражний суд за місцем знаходження речового доказу може провести їх огляд у порядку, встановленому ч. 2 і 3 коментованої статті. До протоколу огляду можуть бути прикладені фотографії, малюнки, інші
 6. Контрольні питання до розділу 9
  1. Система побудови арбітражного суду. 2. Підвідомчість і підсудність арбітражних спорів. 3. Порядок пред'явлення позову в арбітражному суді. 4. Оплата судових витрат. 5. Порядок розгляду спору в арбітражному суді першої інстанції. 6. Перевірка законності та обгрунтованості спору арбітражного суду в апеляційній інстанції. 7. Перегляд рішення арбітражного суду в касаційній
 7. Стаття 76. Розпорядження речовими доказами
  1. Після вступу рішення в законну силу речові докази повертаються особам, від яких вони були отримані. У виняткових випадках вони можуть бути повернуті після їх огляду і дослідження до вступу рішення в законну силу. Повернення речових доказів до набрання рішенням законної сили - право, а не обов'язок суду. Суд може задовольнити клопотання тільки в
 8. Стаття 77. Зберігання речових доказів
  Коментар до статті 1. Суд, вирішуючи питання про визнання того чи іншого майна речовим доказом, повинен визна-ділити, чи підлягає це майно зберіганню при справі, або ж воно може бути сфотографоване, знято на відео-або кіноплівку та повернуто власнику. У всякому разі, вилучення майна у власника або власника, в тому числі у зв'язку з долученням його до справи як
 9. Стаття 77. Зберігання речових доказів
  Коментар до статті 1. За загальним правилом речові докази зберігаються за місцем їх знаходження, однак якщо суд визнає необхідним, то вони можуть зберігатися в арбітражному суді. Речові докази, подані особами, що у справі, долучаються до матеріалів справи. При неможливості отримання речового доказу особа, яка бере участь у справі, може клопотатися перед
 10. Стаття 26.6. Речові докази
  1. Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до
 11. Стаття 26.6. Речові докази
  1. Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди. 2. Речові докази у разі потреби фотографуються або фіксуються іншим встановленим способом і долучаються до
 12. Стаття 109. Виплата грошових сум, належних експертам, спеціалістам, свідкам і перекладачам
  Коментар до статті Про розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на депозитному рахунку арбітражного суду, згадується в Постанові Пленуму ВАС РФ від 30.12.2002 N 12 "Про внесення змін і доповнень до Регламенту арбітражних судів ". У гол. 19 названого Регламенту закріплюється, що в кожному арбітражному суді відкривається депозитний рахунок. На депозитний рахунок вносяться суми особами, що
 13. Стаття 858. Обмеження розпорядження рахунком
  Обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, за винятком накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених
 14. Стаття 76. Речові докази
  Коментар до статті 1. Речові докази являють собою будь-які матеріальні об'єкти, які за своїм зовнішнім виглядом, формою, матеріальним ознаками, властивостями, якостями, місцем знаходження можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи. Наприклад, важливе значення речові докази мають по справах про захист прав споживачів, про захист прав
 15. Стаття 44. Сторони
  Коментар до статті Згідно ч. 1 ст. 44 АПК РФ сторонами в арбітражному процесі є позивач і відповідач. Позивач і відповідач - передбачувані суб'єкти спірного матеріально-правового відношення, щодо якого виник конфлікт, який підлягає вирішенню в арбітражному суді. Судове рішення виноситься щодо сторін арбітражного процесу - позивача і відповідача. У зв'язку з цим арбітражний суд
© 2014-2022  yport.inf.ua