Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 179. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок

Коментар до статті 1. За змістом ч. 3 ст. 179 АПК РФ зазначені в ній зміни можуть бути внесені в судовий акт тільки в тому випадку, якщо виправлення викликані необхідністю усунути допущені судом при виготовленні судового акта невідповідності, але, по суті, не призводять до зміни істоти прийнятого судового акту.
Як випливає з оскаржуваних ухвал про виправлення друкарських помилок, змінюючи резолютивну і мотивувальну частини винесеної постанови, суд касаційної інстанції під виглядом виправлення технічних помилок змінив зміст свого судового акта в частині визначення земельної ділянки, щодо якої задоволено зустрічний вимога відповідача про визнання недійсним права власності позивача, і фактично прийняв нове рішення.
Таким чином, суд касаційної інстанції, необгрунтовано керуючись положеннями ст. 179 АПК РФ, змінив зміст прийнятого ним судового акту.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 05.10.2010 N 14624/09 у справі N А55-14624/2008.
2. Зміна змісту підписаної колегіальним складом суддів резолютивній частині постанови суду після її оголошення сторонам у вигляді прийняття тим же складом суду визначення про виправлення помилки в резолютивній частині постанови шляхом викладення нової резолютивній частині постанови в редакції з протилежним змістом є неприпустимим, вчиненим з порушеннями положень ст. ст. 169, 179 АПК РФ.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 18.01.2011 N 14364/07 у справі N А38-529-14/105-2006.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 179. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок "
 1. Стаття 29.12.1. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок
  (введена Федеральним законом від 23.12.2010 N 381-ФЗ) 1. Суддя, орган, посадова особа, які винесли постанову, ухвалу по справі про адміністративне правопорушення, за заявою осіб, зазначених у статтях 25.1 - 25.5, 25.11 цього Кодексу, судового пристава-виконавця, органу, посадової особи, виконуючих постанову, ухвалу по справі про адміністративне правопорушення, або по
 2. Стаття 200. Виправлення описок і явних арифметичних помилок у рішенні суду
  1. Правило про неприпустимість скасування або зміни оголошеного рішення судом, яким воно прийняте, поширюється і на випадки відкладення складання мотивованого рішення на інший час. Більш того, його вступна та резолютивна частини повинні дослівно повторювати вступну та резолютивну частини раніше оголошеного рішення. Отже, при складанні мотивованого рішення в більш пізній термін суд
 3. Стаття 179. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок
  Коментар до статті 1. Дана стаття містить норми, що регулюють два способи виправлення законного і обгрунтованого судового рішення: 1) роз'яснення рішення; 2) виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Роз'яснення - це виклад судового рішення в більш повної і ясній формі. Виклад рішення в більш повній формі здійснюється шляхом заповнення тексту судового рішення за рахунок
 4. Стаття 317. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження
  1. Положення ч. 1 коментованої статті в його тлумаченні у взаємозв'язку з ч. 2 ст. 314 та ч. 1 ст. 318 ЦПК означає, що за наявності можливостей для відновлення втраченого судового провадження винесене у справі рішення чи ухвалу про припинення судового провадження підлягають обов'язковому відновленню. Вимога про обов'язкове відновленні зазначених підсумкових судових
 5. § 4. Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 6. Стаття 272. Апеляційні скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції
  Коментар до статті 1. Ухвали суду першої інстанції можуть бути викладені у вигляді окремого судового акта або фіксуватися в протоколі судового засідання (протокольні визначення). Порядок оскарження ухвал суду першої інстанції відрізняється від порядку оскарження судових рішень. Згідно ч. 1 ст. 188 АПК РФ визначення арбітражного суду може бути оскаржене окремо від оскарження
 7. Стаття 284. Порядок розгляду справи арбітражним судом касаційної інстанції
  Коментар до статті 1. У ч. 1 ст. 284 АПК РФ встановлюються правила розгляду справи в суді касаційної інстанції у судовому засіданні колегіальним складом суддів у такому ж порядку, як і в суді першої інстанції. При цьому не застосовуються правила, встановлені АПК РФ тільки для розгляду справ арбітражним судом першої інстанції, якщо в гол. 35 Кодексу не передбачено інше (ч. 2 ст. 284 АПК
 8. Стаття 188. Порядок і строки оскарження ухвал
  Коментар до статті 1. Однією з гарантій захисту прав учасників процесу є можливість оскарження ухвал арбітражного суду. Визначення арбітражного суду, оформлене у вигляді окремого судового акта, може бути самостійно оскаржена незалежно від оскарження судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті, якщо це прямо передбачено АПК РФ, а також
 9. Стаття 309. Рішення суду щодо заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
  1. Рішення про внесення змін або виправлень у запис акта цивільного стану повинно відповідати як загальним вимогам, пред'являються до судових рішень, так і специфічним. Особливості вирішення по розглянутій категорії справ стосуються його резолютивної частини. У ній мають бути вказані всі реквізити запису акта цивільного стану, а також зміни або виправлення, які необхідно в
 10. Стаття 202. Роз'яснення рішення суду
  1. Недоліки рішення, викликані неясністю містяться в ньому висновків і формулювань, можуть бути усунені ухвалою суду про роз'яснення рішення. При цьому суд не може під виглядом роз'яснення змінити істота рішення, а повинен тільки викласти його у відповідній частині в більш повної і ясній формі. Необхідність у роз'ясненні рішення зазвичай виникає через неясність його окремих положень
 11. Стаття 202. Роз'яснення рішення суду
  Коментар до статті § 1. Оскільки ст. 202 ЦПК РФ надає суду можливість роз'яснити рішення, не змінюючи його змісту, суд не може під виглядом роз'яснення змінити, хоча б частково, істота рішення, а повинен тільки викласти його ж в більш повної і ясній формі (п. 16 Постанови Пленуму ВС РФ від 19 грудня 2003 р. N 23 "Про судовий
 12. Стаття 219. Виправлення описок та Арифметичний помилок у судновому рішенні
  1. Суд может з власної ініціативи або за заявлять ОСІБ, Які беруть участь у деле, виправити допущені у судновому рішенні описки чи аріфметічні помилки. Питання про внесення виправлення вірішується в судновому засіданні, про шо постановляється ухвала. Особини, Які беруть участь у деле, повідомляються про годину и місце Засідання, їхня неявка перешкоджає розглядові питання про внесення виправлення. 1.
 13. Стаття 44. Протокол засідання
  1. У ході засідання секретарем Дисциплінарного комітету ведеться протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком
 14. Стаття 200. Виправлення описок і явних арифметичних помилок у рішенні суду
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Постановою Державних Зборів (Іл Тумен) Республіки Саха (Якутія) від 7 липня 1999 прийнятий Закон Республіки Саха (Якутія) "Про вибори голів муніципальних утворень". 10 липня 2002 до нього були внесені зміни і доповнення. Закон опубліковано у встановленому порядку в офіційних засобах масової інформації. С. звернувся до суду з
 15. Стаття 308. Зміст заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
  1. У коментованій статті викладені спеціальні вимоги, що висуваються до змісту заяви про внесення виправлень або змін до запис актів цивільного стану. Недотримання цих вимог є підставою для залишення заяви без руху (ст. 136 ЦПК). У заяві необхідно вказати, в яку запис акта цивільного стану заявник просить внести зміни, у чому
 16. Стаття 1378. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
  1. Заявник має право внести в документи заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок виправлення і уточнення, в тому числі шляхом подання додаткових матеріалів, до прийняття по цій заявці рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту, якщо ці виправлення і уточнення не змінюють сутність заявлених винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.
 17. Стаття 309. Рішення суду щодо заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
  Стаття 309. Рішення суду щодо заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного
© 2014-2022  yport.inf.ua