Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 106. Судові витрати

Коментар до статті У коментованій статті запропоновано відкритий перелік видів судових витрат, що підлягають відшкодуванню.
В даний час арбітражні суди насторожено ставляться до розширення в судовій практиці переліку судових витрат.
Наприклад, до Президії ВАС РФ дійшов суперечка, в якій суди не визнавали судовими витратами витрати на переклад коно-самента, вважаючи, що переклад зроблений не для суду, а для усунення об'єктивної помилки, оскільки документи в орган влади були представ-лені без перекладу. Президія ВАС РФ прийшов до висновку, що "витрати на переклад коносамента підпадають під визначені статтею 106 АПК РФ судові витрати, оскільки здійснені суспільством в рамках розгляду судово-арбітражної справи про оскарження рішення інспекції, яким були порушені його права та законні інтереси" (Постанова від 09.09.2008 N 3068/08).
Витрати, витрачені на підготовку позовної заяви та збір доказів, також, на думку Президії ВАС РФ, можуть бути віднесені до судових витрат, однак особа повинна довести, яка саме сума була витрачена на підготовку документів до суду : "витрати компанії на підготовку позовної заяви та процесуальних документів не були виділені із загальної суми, виплаченої компанією підприємцю. Таким чином, вимоги позивача про стягнення судових витрат не були підтверджені належними документами і, отже, обгрунтовано відхилені судами" (Постанова від 09.12.2008 N 9131/08).
Президія прийшов до висновку, що "оскільки виконання судових актів арбітражного суду являє собою стадію арбітражних процесу і на неї поширюються положення Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, витрати на оплату послуг представника в процесі здійснення виконавчого провадження за змістом статті 106 АПК РФ є судовими витратами, пов'язаними з розглядом справи в арбітражному суді, і підлягають стягненню в порядку статті 110 Кодексу "(Постанова від 15.07.2010 N 4735/09).
З 01.11.2010 до позовної заяви повинні додаватися виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб або Єди-ного державного реєстру індивідуальних підприємців. Пленум ВАС РФ зайняв позицію, що "витрати, понесені особою, бере участі у справі, у зв'язку з одержанням ним виписки з ЕГРЮЛ або ЕГРІП відносяться до судових витрат і підлягають розподілу у складі судових витрат" (п. 3 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02. 2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ").
Практика пішла шляхом віднесення до судових витрат тих коштів, які витратили представники держави на ведення судового спору з їх участю. Так, у Постанові Президії ВАС РФ від 17.03.2009 N 14278/08 відзначається, що "мотиви, з яких суд першої інстанції залишив без задоволення заяву інспекції про стягнення з установи судових витрат, що не від-повідають процесуальному законодавству.
Судові витрати інспекції в сумі 1955 рублів 70 копійок підтверджені матеріалами справи. Відомості про те, що справа про взи-Скан податку і пені порушено в результаті необгрунтованих дій інспекції, в розглянутих матеріалах відсутні. Тому судові витрати підлягають стягненню з установи в користь інспекції в заявленому нею розмірі ".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 106. Судові витрати "
 1. Коментар до статті 24.7
  1. Частиною 1 цієї статті визначені суми, що відносяться до витрат, пов'язаних з розглядом справи про адміністративне правопорушення. До зазначених витратам не належать суми, що виплачуються у вигляді заробітної плати судді, посадовій особі, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, а також суми, виплата яких обумовлена ??застосуванням заходів забезпечення провадження у
 2. Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
  1. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення складаються з: 1) сум, виплачуваних свідкам, понятим, фахівцям, експертам, перекладачам; 2) сум, витрачених на зберігання, перевезення (пересилання) і дослідження речових доказів. 2. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення, скоєному фізичною особою та передбаченому цим Кодексом, відносяться на рахунок
 3. Стаття 101. Склад судових витрат
  Коментар до статті Об'єднання одним поняттям - судові витрати - двох різних інститутів - державного мита та судових витрат, може бути названо штучним, оскільки сенс і правова природа відповідних витрат різні. Так, державне мито сплачується у федеральний бюджет і сенс її можна угледіти в стимулюванні досудового вирішення спорів, в певному
 4. Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи
  1. Перелік витрат, визнаних судовими витратами чинним Кодексом, істотно розширено порівняно з ЦПК РРФСР, що дозволяє правій стороні в суперечці отримати більш повну компенсацію своїх реальних витрат, пов'язаних з її участю в судовому процесі. При цьому він є відкритим. Так, до судових витрат можуть бути віднесені витрати, пов'язані із забезпеченням доказів (ст. 64
 5. Стаття 24.7. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення
  1. Недоліки по справі про адміністративне правопорушення складаються з: 1) сум, виплачуваних свідкам, потерпілим, їх законним представникам, понятим, фахівцям, експертам, перекладачам, в тому числі виплачуваних на покриття витрат на проїзд, наймання житлового приміщення і додаткових витрат, пов'язаних з проживанням поза місцем постійного проживання (добових); (в ред. Федеральних законів
 6. Стаття 106. Судові витрати
  Коментар до статті Стаття, що встановлює перелік витрат, які включаються до складу судових витрат і є складовою частиною судових витрат. Даний перелік носить невичерпний характер, оскільки до судових витрат можуть бути віднесені й інші витрати, понесені особами, що у справі, у зв'язку з розглядом справи в арбітражному суді. До витрат, що підлягають
 7. Стаття 393. Звільнення працівників від судових витрат
  1. Відповідно до ст. 88 ЦПК судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, відносяться: - суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам; - витрати на оплату послуг перекладача, понесені іноземними громадянами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено
 8. Стаття 249. Витрати з утримання майна , знаходиться у спільній частковій власності
  Кожен учасник часткової власності зобов'язаний пропорційно до своєї частки брати участь у сплаті податків, зборів та інших платежів по загальному майну, а також у витратах по утриманню і
 9. Стаття 319. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
  Сума виробленого платежу, недостатня для виконання грошового зобов'язання повністю, за відсутності іншої угоди погашає насамперед витрати кредитора одержання виконання, потім - відсотки, а в решти - основну суму
 10. Стаття 102. Відшкодування сторонам судових витрат
  1. Коментована стаття регламентує порядок відшкодування судових витрат у разі пред'явлення позову в чужому інтересі без доручення. З відповідними позовами у випадках, передбачених федеральним законом, можуть звертатися прокурор (ст. 45 ЦПК), органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації та громадяни (ст. 46 ЦПК). Особи, які пред'явили такі позови, не володіють
 11. 8.3. Судові витрати
  Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать: суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам; витрати, пов'язані з проведенням огляду на місці; витрати по розшуку відповідача; витрати, пов'язані з виконанням рішення суду. При цьому виклик свідків та експертів, а також проведення огляду
 12. Стаття 102. Відшкодування сторонам судових витрат
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Питання. Відповідно до ст. 45 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. (в ред. від 30 грудня 2001 р.) "Про захист прав споживачів "громадські об'єднання споживачів (їх асоціації, спілки) у випадках, передбачених статутами громадських об'єднань (їх асоціацій, спілок), мають право звертатися до судів на захист прав споживачів
 13. Стаття 101. Розподіл судових витрат при відмову від позову і укладення мирової угоди
  1. Принцип диспозитивності передбачає право позивача на свій розсуд відмовитися від позову і обов'язок суду прийняти відмову від позову за відсутності до того перешкод, зазначених у ч. 2 ст. 39 ЦПК. Це тягне припинення провадження у справі відповідно до ст. 220 ЦПК. Мотиви відмови від позову за загальним правилом не мають значення і не впливають на обов'язок позивача відшкодувати відповідачу витрати,
 14. Стаття 662. Внесення орендарем поліпшень в орендоване підприємство
  Орендар підприємства має право на відшкодування йому вартості невіддільних поліпшень орендованого майна незалежно від дозволу орендодавця на такі поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди підприємства. Орендодавець може бути звільнений судом від обов'язку відшкодувати орендарю вартість таких поліпшень, якщо доведе, що витрати орендаря на ці поліпшення підвищують
 15. Стаття 718. Сприяння замовника
  1. Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених договором підряду, надавати підряднику сприяння у виконанні роботи. При невиконанні замовником цього обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, або перенесення термінів виконання роботи, або збільшення зазначеної в договорі ціни роботи. 2. В
 16. § 3. Позови про спадщину
  1. Потреба в судовому захисту у спадкоємця могла виникнути або внаслідок того, що хтось не визнавав тих прав, які входили до складу спадщини (наприклад, певна особа відмовлялося видати спадкоємцеві Тіція річ не тому, що не визнає його спадкоємцем Тіція, а тому, що заперечує право самого Тіція на дану річ), або ж внаслідок того, що хтось своєю поведінкою порушував або не Стаття 975. Обов'язки довірителя
 17. 1. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення, за винятком випадків, передбачених абзацом другим пункту 1 статті 182 цього Кодексу. 2. Довіритель зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором: відшкодовувати повіреному понесені витрати; забезпечувати повіреного засобами, необхідними для
  1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 182 настоящего Кодекса. 2. Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором: возмещать поверенному понесенные издержки; обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для
© 2014-2020  yport.inf.ua