Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 83. Порядок проведення експертизи

Коментар до статті 1. Експертна установа - це державне судово-експертне та чи інша установа, якій доручено виробництво судової експертизи в порядку, встановленому процесуальним законодавством. При цьому дані положення не визначають порядок призначення та виробництва судової експертизи в експертній установі.
Див: п. 2.1 Визначення КС РФ від 19.02.2009 N 88-О-О.
Згідно ч. 1 ст. 83 АПК РФ експертиза проводиться державними судовими експертами за дорученням керівника дер-жавного судово-експертної установи і іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями.
Як випливає зі ст. 16 Федерального закону від 31.05.2001 N 73-ФЗ "Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації" (далі - Закон про експертну діяльності), державний судовий експерт не має права приймати доручення про виробництво судової експертизи безпосередньо від будь-яких органів чи осіб , за винятком керівника державного судово-експертної установи, а також здійснювати судово-експертну діяльність як недержавного експерта.
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами законодавства про експертизу".
Експертиза може проводитися як у державному судово-експертній установі, так і в недержавній експертної ор-ганізації, або до експертизи можуть залучатися особи, які володіють спеціальними знаннями.
Висновок експерта недержавної експертної організації не може бути оскаржене лише в силу того, що проведення со-відповідності експертизи могло бути доручено державному судово-експертній установі.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами законодавства про експертизу".
При дорученні проведення експертизи особі, яка не є державним судовим експертом, в ухвалі про призначення експертизи зазначаються прізвище, ім'я, по батькові експерта, відомості про його освіту, спеціальності, стаж роботи і займаної поса-ності.
У разі проведення експертизи в недержавній експертної організації судом з'ясовуються перераховані в першому абзаці цього пункту відомості, що стосуються професійних даних експерта, у визначенні про призначення експертизи вказуються на-іменування недержавної експертної організації, а також прізвище, ім'я , по батькові експерта.
Див: п. 3 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами законодавства про експертизу".
Експертиза проводиться державними судовими експертами за дорученням керівника державного судово-експертної установи і іншими експертами з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями, у відповідності з федеральним законом.
Див, наприклад: Федеральні закони від 31.05.2001 N 73-ФЗ "Про державну судово-експертної діяльності в Російській Федерації", гл. III, IV, від 23.11.1995 N 174-ФЗ "Про екологічну експертизу", гл. III.
(Див.: лист ВАС РФ від 25.05.2004 N С1-7/УП-600 "Про федеральних законах, застосовуваних арбітражними судами відповідно з містяться в Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації відсильними нормами".)
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 26.06.2007 N 2096/07, від 20.08.2002 N 817/02, N 6650/00, N 9811/00.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 83. Порядок проведення експертизи "
 1. Стаття 84. Порядок проведення експертизи
  проведення
 2. Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
  проведення такої експертизи прийняття рішення про визнання громадянина недієздатним неприпустимо. Таке рішення буде незаконним і необгрунтованим і підлягає безумовною скасування. Разом з тим призначення судово-психіатричної експертизи не повинно мати місця, якщо відсутні достовірні і достатні дані про психічний розлад громадянина, отримані в порядку, встановленому Законом
 3. Стаття 55. Експерт
  порядок виплати експерту винагороди, відшкодування витрат - ст. ст. 107 - 109 АПК РФ. Див: Постанова Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами законодав-ства про
 4. 15.1. Правове регулювання питань проведення експертизи якості медичної допомоги
  проведення експертизи якості медичної допомоги. Основи законодавства РФ про охорону здоров'я громадян містять спеціальний розділ, присвячений медичній експертизі (розділ IX). Згідно цього розділу, виділені п'ять видів медичних
 5. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
  проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної експертизи можуть виступати лікарі-експерти СМО, ТФОМС та інших незалежних експертних організацій. Висновок установи, провадила медико-соціальну експертизу, може бути оскаржено до суду самим громадянином або його законним
 6. Стаття 1524. Формальна експертиза заявки на найменування місця походження товару
  проведення формальної експертизи заявки на найменування місця походження товару перевіряється наявність необхідних документів заявки, а також їх відповідність встановленим вимогам. За результатами формальної експертизи заявка приймається до розгляду або приймається рішення про відмову в прийнятті заявки до розгляду. Про результати формальної експертизи повідомляється заявнику. Одночасно
 7. Стаття 85. Комплексна експертиза
  стаття повторює ст. 23 Закону про судово-експертної діяльності, згідно з якою при виробництві комісійної судової експертизи експертами різних спеціальностей кожен з них проводить дослідження в межах своїх спеціальних знань. У висновку експертів, що беруть участь у виробництві комплексної експертизи, зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти
 8. Стаття 1498. Формальна експертиза заявки на товарний знак
  проведення формальної експертизи заявки на товарний знак перевіряється наявність необхідних документів заявки та їх відповідність встановленим вимогам. За результатами формальної експертизи заявка приймається до розгляду або приймається рішення про відмову в прийнятті її до розгляду. Про результати формальної експертизи федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності
 9. Стаття 1391. Експертиза заявки на промисловий зразок
  статтями 1388 і 1389 справжнього
 10. Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необ-хідних для оплати судових витрат
  проведенні експертизи або дали згоду на її проведення. Іншими словами, грошові кошти на депозитний рахунок арбітражного суду повинні бути внесені до прийняття ухвали про призначення експертизи. При цьому згідно з п. 4 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 для внесення грошових коштів на депозитний рахунок арбітражного суду та вирішення інших організаційних питань, пов'язаних з
 11. Стаття 1523. Експертиза заявки на найменування місця походження товару та внесення змін до документів заявки
  проведення експертизи заявки на найменування місця походження товару заявник вправі до прийняття по ній рішення доповнювати, уточнювати або виправляти матеріали заявки. Якщо додаткові матеріали змінюють заявку по суті, ці матеріали не приймаються до розгляду і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка. 3. У період проведення експертизи заявки на
 12. Стаття 83. Комісійна експертиза
  проведення досліджень підвищеної складності або повторного експертного дослідження. Не можна визнати виправданим призначення комісійної експертизи в зв'язку з великим обсягом робіт з метою її розподілу між кількома експертами. Вимога закону полягає в тому, що кожен експерт зобов'язаний проводити дослідження особисто і в повному обсязі (ст. 22 Федерального закону "Про державну
 13. 6. Експертиза заявки на корисну модель і промисловий зразок
  проведенні експертизи заявки на корисну модель застосовуються відповідно положення Патентного закону про експертизу заявки на винахід. Якщо в результаті експертизи встановлено, що заявка на корисну модель подана на технічне рішення, що охороняється в якості корисної моделі, і документи заявки оформлені з дотриманням встановлених вимог, приймається рішення про видачу патенту із зазначенням
 14. Стаття 216.1. Державна експертиза умов праці
  стаття визначає органи, що здійснюють державну експертизу умов праці, її цілі і завдання. У Положенні про проведення державної експертизи умов праці в Російській Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 25.04.2003 N 244 (в ред. від 01.02.2005) * (345) , передбачено порядок направлення на експертизу документів і матеріалів з умов і охорони праці та термін
 15. Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу
  проведення державної екологічної експертизи, фінансування або реалізація проектів, програм та іншої документації, що підлягають державній екологічній експертизі і не отримали позитивного висновку державної екологічної експертизи, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових
 16. 4 . Судово-медична і судово-психіатрична експертизи (ст. 52 Основ).
  експертиза проводиться в медичних установах державної або муніципальної системи охорони здоров'я, експертом бюро судово-медичної експертизи, залученими для виробництва експертизи, на підставі постанови особи, яка провадить розслідування, або ухвали суду. Судово-психіатрична експертиза проводиться в призначених для цієї мети установах державної системи
 17. Стаття 33. Експерт
  проведеної експертизи відображаються експертом в підписується їм ув'язненні. 3. Питання, поставлені перед експертом, не повинні виходити за межі його спеціальних знань. 4. Інші учасники процесу мають право заявити клопотання про відвід експерта при наявності сумнівів в його компетентності. Дисциплінарний комітет має право з власної ініціативи відсторонити експерта від проведення експертизи ,
 18. Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу
  проведення державної екологічної експертизи, фінансування або реалізація проектів, програм та іншої документації, що підлягають державній екологічній експертизі і не отримали позитивного висновку державної екологічної експертизи, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів; на
© 2014-2022  yport.inf.ua