Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93. Порядок розгляду заяви про забезпе-ванні позову

Коментар до статті 1.1. Згідно ч. 1.1 ст. 93 АПК РФ заяву про забезпечення позову розглядається арбітражним судом не пізніше наступного дня після дня його надходження до арбітражного суду. Застосовуючи зазначене положення, арбітражним судам необхідно мати на увазі, що якщо наступним за днем надходження заяви до суду буде неробочий день, заява про забезпечення позову в залежності від обставин справи має бути розглянуто арбітражним судом або в день надходження заяви або в перший наступний за ним робочий день (ч. 4 ст. 114 АПК РФ).
Див: п. 6 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
Якщо заява про забезпечення позову подано одночасно з позовною заявою, питання про прийняття позовної заяви до вироб-ництва розглядається арбітражним судом не пізніше наступного дня після дня надходження позовної заяви до арбітражного суду. У разі виявлення арбітражним судом підстав для повернення позовної заяви, передбачених ст. 129 АПК РФ, заява про забезпечення позову, подана одночасно з позовною заявою, не розглядається і повертається особі, яка його подала, разом з ис-ковим заявою та доданими до неї документами.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
У разі звернення із заявою про вжиття забезпечувальних заходів арбітражного керуючого, що у справі про банкрутство, відповідно до п. п. 1, 2 ст. 46 та абзацом п'ятим п. 1 ст. 66 Закону про банкрутство заяву про прийняття зазначених заходів розглядається судом за правилами ст. 60 Закону про банкрутство в строк не пізніше наступного дня після дня її надходження до суду стосовно до ч. 1 ст. 93 АПК РФ.
Див: п. 10 Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 59 "Про деякі питання практики застосування Закону" Про виконай-тельном провадження "у разі порушення справи про банкрутство".
Також у порядку, визначеному ч. 1.1 ст. 93 АПК РФ, розглядається клопотання судового пристава-виконавця про накладення арешту на майно боржника, при необхідності звернути стягнення на майно боржника з метою виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по поточних платежах.
Див: п. 16 Постанови Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 59 "Про деякі питання практики застосування Закону" Про виконай-тельном провадження "у разі порушення справи про банкрутство".
1.2. Арбітражні суди апеляційної, касаційної, наглядової інстанцій, які розглядають заяви про оскарження визна-лений арбітражного суду про забезпечення позову, що надійшли відповідно до ч. 7 ст. 93 АПК РФ, має право розглянути інша заява про застосування забезпечувальних заходів, що надійшло від сторони, клопотав про застосування забезпечувального заходу, в порядку, передбаченої гол. 8 Кодексу, та за наявності підстав, визначених ч. 2 ст. 90 АПК РФ, застосувати нову забезпечувальну міру.
Див: п. 28 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
Для забезпечення своєчасного розгляду справи по суті у разі оскарження ухвали арбітражного суду першої інстанції про забезпечення позову або про відмову в забезпеченні позову до арбітражного суду апеляційної чи касаційної інстанцій можливе направлення до вищестоящого суду тільки матеріалів, що стосуються забезпечувальних заходів. Зокрема, оскаржуване визначення арбітражного суду і скарга направляються до суду касаційної інстанції в оригіналі, а решта документів (позовна заява, клопотання про вжиття забезпечувальних заходів, заперечення проти прийняття забезпечувальних заходів, документи, що обгрунтовують необхідність прийняття забезпечувальних заходів, документи, представлені відповідачем на підтвердження відсутності підстав для прийняття забезпечувальних заходів) можуть бути спрямовані в копіях, завірених арбітражним судом. При необхідності арбітражний суд апеляційної та касаційної інстанцій має право витребувати від арбітражного суду першої (апеляційної) інстанції та інші матеріали, необхідні для розгляду скарги. Після розгляду скарги суд направляє матеріали разом з прийнятим судовим актом до суду першої (апеляційної) інстанції для залучення їх до арбітражної справи. Оскарження ухвали по питанню, що стосується прийняття забезпечувальних заходів, не перешкоджає розгляду справи по суті.
Див: п. 25 інформаційного листа ВАС РФ від 22.12.2005 N 99 "Про окремі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
2. Відповідно до ч. 2 ст. 93 АПК РФ у разі залишення заяви про застосування забезпечувальних заходів без руху арбітражний суд повідомляє про це особу, яка подала цю заяву, негайно, тобто не пізніше наступного дня після дня винесення ухвали про залишення заяви без руху.
Після усунення обставин, що стали підставою для залишення заяви про застосування забезпечувальних заходів без дви-вання, заява розглядається судом негайно, тобто не пізніше наступного дня після дня подання доказів, підтвердних усунення зазначених обставин.
Див: п. 5 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
3. Згідно ч. 4 ст. 93 АПК РФ в забезпеченні позову не може бути відмовлено, якщо особа, яка подала клопотання про забезпечення позову, надало зустрічне забезпечення. Разом з тим, якщо докази, подані заявником, підтверджують наявність підстав застосування забезпечувальних заходів, передбачених ч. 2 ст. 90 АПК РФ, ненадання заявником зустрічного забезпечення при подачі заяви про забезпечувальні заходи, в тому числі про попередні забезпечувальні заходи, не може служити підставою для відмови в застосуванні таких заходів. Крім того, надання заявником зустрічного забезпечення в відсутність підстав застосування забезпечують-тільних заходів, передбачених ч. 2 ст. 90 Кодексу, не може бути самостійною підставою застосування таких заходів.
Див: п. 11 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93. Порядок розгляду заяви про забезпе-ванні позову "
 1. Стаття 141. Розгляд заяви про забезпечення позову
  порядок розгляду заяви про забезпечення позову в день її надходження до суду без повідомлення відповідача та інших що у справі осіб спрямований в тому числі і на попередження можливості для вчинення відповідачем дій, що перешкоджають виконанню ухвали про забезпечення позову: відчуження або приховування майна, вилучення грошових коштів з вкладу або з банківського рахунку і т.п. 2. Особи,
 2. Стаття 92. Заява про забезпечення позову
  розгляд справи по суті. Див: п. 19 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів". Оскільки Кодексом не передбачено подача в електронному вигляді заяви про забезпечення позову, заяви про забезпечення майнових інтересів (ст. ст. 92, 99), клопотання про зупинення виконання судових актів (ст. ст. 283, 298), то таке
 3. Стаття 346. Відмова позивача від позову або мирова угода сторін у суді касаційної інстанції
  розгляду в касаційному порядку, оскільки суд першої інстанції не наділений повноваженнями переглянути винесене ним рішення і прийняти відмову від позову або затвердити мирову угоду. 2. Суд касаційної інстанції не приймає відмову позивача від позову і не затверджує мирову угоду сторін, якщо це суперечить закону або порушує права і законні інтереси інших осіб (див. коментар до ст. 39,
 4. Стаття 298. Призупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації
  розгляду заяви (представ-лення) про перегляд судового акта. Фактично питання про зупинення виконання оспорюваного судового акта вирішується судом в режимі прийняття забезпечують-тільних заходів, а часто і одночасно з прийняттям таких заходів. Згідно ч. 1 ст. 92 АПК РФ заяву про забезпечення позову може бути подано в арбітражний суд не тільки одночасно з ис-ковим заявою, але і в
 5. Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду
  розгляду, суд виносить про це ухвалу. Оскільки відмітною ознакою аналізованого процесуального інституту є можливість зацікавленої особи після залишення його заяви без розгляду звернутися до суду повторно з тотожним заявою, суд зобов'язаний вказати в названому визначенні, як усунути обставини, що перешкоджають розгляду справи, - до якого органу
 6. Стаття 420. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
  розгляді застосовуються положення про підготовку справи до судового засідання, про судовий розгляд, про порядок винесення рішення та ін (див. коментар до гл. 15 ЦПК). При винесенні рішення суд може також вирішувати питання, пов'язані з прийнятою ухвалою, наприклад про збереження дії заходів щодо забезпечення позову, або про скасування забезпечення позову, або про забезпечення виконання рішення, а
 7. Стаття 132. Пред'явлення зустрічного позову
  розгляду первісного позову для їх спільного розгляду. Правом пред'явлення зустрічного позову володіє тільки відповідач за первісним позовом. Якщо в справі беруть участь кілька відповідачів, кожен з них має право пред'явити зустрічний позов самостійно. При узгодженості правових позицій співвідповідачів вони можуть пред'явити спільний зустрічний позов. Відповідач має право пред'явити позивачеві
 8. Стаття 204 . Перебіг строку позовної давності у разі залишення позову без розгляду
  розгляду, то започаткували до пред'явлення позову протягом строку позовної давності продовжується в загальному порядку. Якщо судом залишений без розгляду позов, пред'явлений у кримінальній справі, то започаткували до пред'явлення позову протягом строку позовної давності зупиняється до набрання законної сили вироком, яким позов залишено без розгляду; час, протягом якого давність була
 9. Стаття 226. Порядок спрощеного виробництва
  розгляду в порядку спрощеного виробництва і після цього позивачем подано за-явище про відмову від позову, то така заява розглядається судом відповідно до ст. 227 АПК РФ в порядку спрощеного виробниц-ства з урахуванням положень ч. 5 ст. 49, п . 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Див: п. 31 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного
 10. Стаття 149. Порядок і наслідки залишення позовної заяви без розгляду
  розгляду є формою завершення арбітражного процесу без винесення рішення, арбітражний суд виносить про це ухвалу. Як і будь-який судовий акт арбітражного суду, ухвалу про залишення заяви повинна бути вмотивованою. Крім загальних відомостей, містяться в будь-якому визначенні арбітражного суду (див. коментар до ст. 185 АПК РФ), в ухвалі про залишення заяви без
 11. Стаття 224. Порядок винесення ухвал суду
  розгляді справи всі процесуальні питання, які потребують прийняття ухвали, вирішуються складом суддів. 2. Залежно від змісту визначення діляться на різні види. Підготовчі визначення мають своєю метою забезпечити нормальний хід процесу від прийняття заяви до розгляду і до виконання рішення. До них відносяться визначення про порушення провадження у справі, вступ
 12. Стаття 247. Порядок звернення до суду
  розгляді справи в порядку провадження у справах, що виникають з публічних правовідносин, то суд на підставі ч. 4 ст. 1 ГПК РФ застосовує норму, що регулює подібні відносини в особливому виробництві (ч. 3 ст. 263 ЦПК РФ), і виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного
 13. Стаття 212. Порядок розгляду справ про стягнення орга-тільних платежів і санкцій
  розгляду справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій, які відповідно до п. 4 ст. 29 АПК РФ віднесені до підвідомчості арбітражних судів, на що вказується в ст. 212 АПК РФ. При розгляді таких справ арбітражний суд застосовує загальні положення АПК РФ, в тому числі, що стосуються прийняття заяви до провадження, залишення заяви без руху і повернення заяви, підготовки
 14. Стаття 103. Ціна позову
  розгляді цивільних спорів. Так, в суперечках з податкових правовідносин предмет вимоги може носити майновий характер, наприклад відшкодування ПДВ. У суперечках з податкових правовідносин предмет вимоги може носити майновий характер, наприклад відшкодування ПДВ, сплаченого при експорті товарів. Президія ВАС РФ у п. 13 інформаційного листа N 117 відзначає, що за заявами про
 15. Стаття 91. Ціна позову
  заяві повинна бути вказана ціна позову, якщо він підлягає оцінці, а також розрахунок стягуються або оспорюваних грошових сум. Розрахунок цих сум, підписаний позивачем або його представником, додається до позовної заяви (ст. 132 ЦПК). Незазначення в позовній заяві ціни позову, відсутність розрахунку тягне залишення заяви без руху (ч. 1 ст. 136 ЦПК). Неправильне визначення ціни позову тягне і
© 2014-2022  yport.inf.ua