Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 171. Рішення про стягнення грошових коштів та присудження майна

Коментар до статті Задовольняючи позовну вимогу про спонукання відповідача передати позивачу визначене майно (позов про спонукання виконати зобов'язання в натурі), суд першої інстанції повинен дослідити питання про наявність у боржника реальної мож-ливості виконати зазначене зобов'язання.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 24.06.2003 N 3260/03 у справі N А03-10052/01-16.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 171. Рішення про стягнення грошових коштів та присудження майна "
 1. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
  1. Зазвичай з висновку суду про задоволення позову слід один строго певний спосіб виконання рішення, однак можливе винесення і факультативних рішень. Зокрема, коментована стаття для забезпечення реального захисту майнових прав позивача зобов'язує суд винести факультативне рішення, якщо задовольняється позов про присудження майна в натурі. Цим рішенням на відповідача покладається
 2. Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти
  1. Стягнення аліментів у розмірі, встановленому угодою про сплату аліментів або рішенням суду, а також стягнення заборгованості по аліментах проводиться з заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти; при недостатності заробітку і (або) іншого доходу аліменти утримуються з знаходяться на рахунках в банках або в інших кредитних установах грошових коштів особи,
 3. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті Неправомірна затримка виконання судового рішення має розглядатися як порушення права на справедливе правосуддя в розумні терміни, що передбачає необхідність справедливої компенсації особі, якій завдано шкоду порушенням цього права. Один із способів такої компенсації - індексація присуджених грошових сум, що представляє собою передбаченню ст. 183 АПК РФ
 4. Стаття 397. Обмеження зворотного стягнення сум, виплачених за рішенням органів, що розглядають індивідуальні трудові спори
  1. За загальним правилом поворот виконання рішення суду при скасуванні його в порядку нагляду у справах про стягнення грошових сум за вимогами, що випливають із трудових відносин, не допускається. Однак як виняток коментована стаття зворотне стягнення з працівника сум допускає тільки в тому випадку, якщо скасовано в порядку нагляду рішення про їх стягнення та за умови, що скасоване рішення
 5. Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
  Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його
 6. Стаття 209. Виконання рішення арбітражного суду
  1. Рішення арбітражного суду про визнання громадянина банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва і виконавчий лист про звернення стягнення на майно громадянина направляються судовому приставу - виконавцю для здійснення продажу майна боржника. Продажу підлягає все майно громадянина, за винятком майна, що не включається в конкурсну масу відповідно до цього
 7. Стаття 210. Виконання рішення суду
  1. Після набрання судовим рішенням законної сили воно набуває властивість исполнимости і підлягає неухильному виконанню на всій території Російської Федерації. Лише у випадках, передбачених законом, суд зобов'язаний або має право звернути рішення до негайного виконання (див. коментар до ст. 211, 212 ЦПК). 2. Примусове виконання рішень допускається у разі, якщо вони не виконані
 8. Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
  Коментар до статті 1. Чинне арбітражне процесуальне законодавство в даній статті передбачає спосіб захисту інтересів стягувача у разі невиконання рішення суду про стягнення коштів. Для покриття понесених збитків, заподіяних внаслідок інфляційних процесів, стягувач має право звернутися до арбітражного суду із заявою про індексацію присуджених грошових
 9. Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких поса-но проводитися стягнення податків і (або) зборів (ст. 1992 КК).
  Предметом злочину виступають грошові кошти або майно організації або індивідуального підприємцям, за рахунок яких має здійснюватися стягнення недо-імкі з податків і (або) зборів. Відповідно до податкового законодавства під грошовими коштами та майном організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких у встановленому порядку має
 10. Стаття 237. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника
  1. Вилучення майна шляхом звернення стягнення на нього за зобов'язаннями власника проводиться на підставі рішення суду, якщо інший порядок звернення стягнення не передбачений законом або договором. 2. Право власності на майно, на яке звертається стягнення, припиняється у власника з моменту виникнення права власності на вилучене майно в особи, до якого переходить
 11. 9.5. Виконання рішень арбітражного суду
  Рішення арбітражного суду підлягає обов'язковому виконанню всіма підприємствами, організаціями, установами та їх посадовими особами, громадянами-підприємцями на всій території РФ. Виконання рішення арбітражного суду, що вступило в законну силу, проводиться на підставі виконавчого листа, видаваного арбітражним судом. Виконавчий лист на стягнення грошових коштів видається
 12. Стаття 442. Захист прав інших осіб при виконанні судового постанови чи постановлення державного чи іншого органу
  1. Стаття, що застосовується у взаємозв'язку з положеннями ст. 80-86, 119 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження", що регулюють питання звернення стягнення на майно боржника та захисту прав інших осіб, порушених при вчиненні виконавчих дій. Арешт майна в рамках виконавчого провадження проводиться судовим
 13. Розрахунки інкасовими дорученнями
  Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунку платника у безспірному порядку у випадках , коли: - безперечний порядок стягнення грошових коштів з рахунку платника встановлений законодавством, в тому числі для стягнення грошових сум органами, які виконують контрольні функції; - стягнення грошових сум з платника
 14. Стаття 45. Звернення стягнення на майно подружжя
  1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути звернено лише на майно цього чоловіка. При недостатності цього майна кредитор має право вимагати виділу частки подружжя-боржника, яка належала б дружину-боржнику при розділі спільного майна подружжя, для звернення на неї стягнення. 2. Стягнення звертається на спільне майно подружжя за спільними зобов'язаннями подружжя, а
 15. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи, що вимагають присудження
 16. Стаття 108. Стягнення аліментів до вирішення спору судом
  1. У справі про стягнення аліментів суд вправі винести постанову про стягнення аліментів до набрання рішенням суду про стягнення аліментів у законну силу; при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей - до винесення судом рішення про стягнення аліментів. 2. Розмір стягуваних аліментів визначається судом виходячи з матеріального та сімейного стану сторін. Розмір аліментів, що стягуються на
 17. Стаття 199.2. Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів Коментар до статті 199.2
  1. Предметом злочину виступають: а) грошові кошти або б) майно організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких у порядку, передбаченому законодавством РФ про податки і збори, має бути вироблено стягнення недоїмки з податків і (або) зборів. Під недоїмкою податкове законодавство розуміє суму податку або суму збору, не сплачене у встановлений
 18. Завдання 4. Як виповнюється рішення суду
  1. Виконавчий лист направляється в службу судових приставів за місцем реєстрації відповідача; 2. Передбачений інший порядок виконання рішення. Відповідь необхідно обгрунтувати, посилаючись на відповідні нормативні акти. Зразок заяви щодо стягнення грошових коштів з бюджету суб'єкта РФ на підставі виконавчих листів судових органів Додаток N К Правил організації роботи комітету
 19. До статті 854 ГК РФ ("Підстави списання грошових коштів з рахунку").
  Згідно п. 3 ст. 45 НК РФ обов'язок по сплаті податку вважається виконаним платником податків з моменту пред'явлення в банк доручення на сплату відповідного податку за наявності достатнього грошового залишку на рахунку платника податків, а при сплаті податків готівкою грошовими коштами - з моменту внесення грошової суми в рахунок сплати податку в банк або касу органу місцевого самоврядування
 20. Стаття 854. Підстави списання грошових коштів з рахунку
  1. Списання грошових коштів з рахунку здійснюється банком на підставі розпорядження клієнта. 2. Без розпорядження клієнта списання грошових коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і
© 2014-2022  yport.inf.ua