Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких поса-но здійснюватися стягнення податків і (або) зборів (ст. 1992 КК).

Предметом злочину виступають грошові кошти або майно організації або індивідуального підприємцям, за рахунок яких має здійснюватися стягнення недо-імкі з податків і (або) зборів.
Відповідно до податкового законодавства під грошовими
коштами та майном організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких у встановленому порядку має здійснюватися стягнення недоїмки з податків і (або) зборів , розуміються грошові кошти платника податків (платника зборів) на рахунках у банках, їх готівку денеж-ні засоби, а також інше майно, перераховане в ст. 47 і 48 НК РФ.

Недоїмкою є сума податку або сума збору, не спла-ченная у встановлений законодавством про податки і збори термін (п. 2 ст. 11 НК РФ).
Об'єктивна сторона злочину виражається в приховуванні предмета злочину. Під приховуванням грошових коштів або майна розуміється діяння, спрямоване на заваді-вання примусового стягнення недоїмки з податків і зборів-рам у великому розмірі.
Виходячи з примітки до ст. 169 КК, великим розміром при-
знається вартість прихованого майна в сумі, що перевищує
250 тис. руб.
Склад злочину - формальний; воно закінчено з моменту приховування грошових коштів або майна, вчиненого після утворення недоїмки, тобто після закінчення терміну, встановленого законодавством для сплати відповідного податку (збору).
Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу.
Суб'єктом злочину може бути фізична особа, маю-щее статус індивідуального підприємця, керівник ор-ганізації або особа, яка виконує в цій організації управлен-етичні функції, пов'язані з розпорядженням її майном.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких поса-но здійснюватися стягнення податків і (або) зборів (ст. 1992 КК). "
 1. Стаття 199.1. Невиконання обов'язків податкового агента Коментар до статті 199.1
  приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення недоїмки з податків і (або) зборів, скоєне їм підлягає при наявності до того підстав додаткової кваліфікації за ст. 199.2 КК РФ (п. 18 Постанови). Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. Особа усвідомлює, що їх не виконує в
 2. Стаття 199.2. Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів Коментар до статті 199.2
  приховуванні у великому розмірі грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів. Окремі питання кваліфікації аналізованого злочину знайшли своє відображення в Постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р. N 64 "Про практику застосування судами кримінального законодавства про
 3. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  грошові кошти або інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину. Скласти уявлення про види майна дозволяє стаття 128 "Об'єкти цивільних прав" частини першої ДК РФ, відповідно до якої (в ред. Федерального закону від 18 грудня 2006 N 231-ФЗ * (48)) до об'єктів цивільних прав належать речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, в т.ч. майнові
 4. Стаття 199.2. Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів Коментар до статті 199.2
  приховування грошових коштів або майна, за рахунок яких у порядку, передбаченому законодавством про податки і соборах, має бути здійснене стягнення недоїмки з податків і (або) зборів, і предметом приховування виступають грошові кошти або майно, стосовно яких застосовані способи забезпечення виконання обов'язку зі сплати податків або зборів у вигляді зупинення операцій з
 5. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
  приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів (ст. 199.2 КК РФ). 4. Об'єктивна сторона полягає у легалізації (відмиванні) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом, тобто у вчиненні у великому розмірі фінансових операцій та інших угод з
 6. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  прихованого або заниженого доходу (прибутку), а також різного роду штрафів, по своїй суті виходять за рамки податкового зобов'язання як такого. Вони носять не відновлювальний, а каральний характер і є покаранням за податкове правопорушення, тобто за передбачене законом протиправне винне діяння, вчинене навмисно або з необережності. При виробництві по справі про
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  приховування доходів. Друга проблема одностороннього "фінансового" підходу до реформування ЖКГ полягає в тому, що не пропонується ніякого стимулу для об'єднання громадян за місцем проживання, щоб стати реальними замовниками послуг ЖКГ. Але ніяка реформа неможлива доти, поки самі громадяни не почнуть контролювати якість надаваних послуг і розпоряджатися своїми субсидіями, що йдуть
 8. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  приховування венеричної хвороби або ВІЛ, укладення фіктивного шлюбу. Шлюб визнається недійсним судом з дня його укладення (ст. 27 СК). * (166) Див: Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / під ред. О.Н. Садикова. С. 81 (автор коментаря - М.Г. Масевич). * (167) Див: ФЗ від 8 травня 1996 р. N 41-ФЗ "Про виробничих кооперативах "(з ізм. та доп.) / / СЗ РФ.
 9. § 3. Охорона спадкових прав
  приховування, псування, загибелі, розкрадання спадкового майна як з природничих причинами, так і в силу недобросовісних дій окремих осіб, включаючи самих спадкоємців. Нерідкі випадки, коли окремі спадкоємці намагаються приховати або іншим способом звернути на свою користь як саме спадкове майно, так і правовстановлюючі документи на нього. Внаслідок інші спадкоємці та інші особи,
 10. 1. Поняття договору підряду
  приховуванні недоліків - десять років. ДК 1922 р., обмежившись визначенням відповідного договору і не вказуючи сфери його дії, передбачав, що "по договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується за свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), остання ж зобов'язується дати винагороду за виконання завдання "(ст. 220 ЦК). Відповідно
© 2014-2022  yport.inf.ua