Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально- процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Невиконання обов'язків податкового агента (ст. 1991 КК).


Об'єктивна сторона злочину виражається в невиконанні обов'язків податкового агента щодо обчислення, утримання або перерахуванню податків і (або) зборів, передбачені законодав-ством РФ про податки і збори, до відповідного бюджету (позабюджетний фонд).
Обов'язковою ознакою складу є великий розмір несплачених податків і (або) зборів, поняття якого визначається у примітці до ст. 199 КК.
Склад злочину - формальний; воно закінчено з моменту неперерахування податковим агентом у порядку і строки, установ-лені податковим законодавством (п. 3 ст. 24 НК РФ), до відповідного бюджету (позабюджетний фонд) сум податків і (або) зборів, які він повинен був обчислити і утримати у платника податків.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Обов'язковою ознакою є мотив - лич-ний інтерес винного, який може виражатися в прагненні отримати вигоду майнового, а також немайнового ха-рактер, обумовлену такими спонуканнями, як кар'єризм, протекціонізм, сімейність, бажання прикрасити действи-

тельное положення, отримати взаємну послугу, заручитися під-
держкой у вирішенні якогось питання і т.п.
Якщо дії податкового агента, що порушують податкове за-конодательство з обчислення, утримання або перерахуванню податків і (або) зборів до відповідного бюджету (внебюджет-
ний фонд), вчинені
з корисливих мотивів і пов'язані
з незаконним вилученням грошових коштів та іншого майна на свою користь чи на користь інших осіб, вчинене слід за наявності до того підстав додатково кваліфікувати як розкрадання чужого майна (п. 17 постанови Пленуму Вер-ховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р. № 64).
Суб'єктом злочину є податковий агент - физи-чеський особа, яка має статус індивідуального підприємця, а також особа, на яке відповідно до його посадовим або службовим становищем покладено обов'язок з обчислення, утримання або перерахуванню податків (керівник або глав-ний (старший) бухгалтер організації, інший співробітник організа-ції, спеціально уповноважений на вчинення таких дій, або особа, яка фактично виконує обов'язки керівника або головного (старшого) бухгалтера).
Кваліфікований склад злочину характеризується
його
вчиненням в особливо великому розмірі, поняття якого
дається в примітці до ст. 199 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Невиконання обов'язків податкового агента (ст. 1991 КК). "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  невиконання обов'язків до публічно-правових утворень в судовому порядку можуть бути застосовані звичайні заходи майнової відповідальності (Цивільне право: підручник / відп. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 281 (автор глави - Е.А. Суханов)). * (356) Див також: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / під ред. Н.Д. Єгорова, А.П. Сергєєва. С. 293 (автор
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  невиконанні продавцем цього обов'язку (так само як і при незабезпеченні покупцеві так званого спокійного володіння переданої річчю) останній мав право подати проти продавця позов. * (17) Див: У справі про перевірку конституційності положень п. 1 і 2 ст. 167 ГК РФ: постанову Конституційного Суду РФ від 21 квітня 2003 р. N 6-П / / СЗ РФ . 2003. N 17. Ст. 1657. Детальніше див: Рівний В.В.
 3. 1. Поняття договору доручення
  невиконання ним відповідних зобов'язань, закріплених в договорі , який уклав підвладний. При цьому набір відповідних позовів поступово розширювався. Насамперед йшлося про actio exercitoria - про адресованому власнику судна (exercitor, y) вимозі, яким підставою служив договір, що укладається тем (підвладним), кому було доручено командування кораблем. Як вказував по
 4. Черговість списання грошових коштів з рахунку
  невиконанням ГК в частині встановленої черговості списання грошових коштів з банківського рахунку. У зв'язку з цим Голові Уряду РФ було запропоновано провести по даним фактом посадова розслідування з метою вирішення питання про відповідність займаним посадам керівників федеральних відомств, издавших зазначений лист. --- - Див: Постанова
 5. 3.1. Міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм Універсальна міжнародно-правова уніфікація матеріальних норм
  невиконання договору міжнародної купівлі-продажу товарів, що забезпечило єдність документа і зручність користування ним; - змінено ст. 1 двох зазначених однакового закону таким чином, що в ст. 1 Віденської конвенції в узагальненому вигляді визначено два випадки застосування її приписів; - у ст. 2 Віденської конвенції розширено коло товарів, до купівлі-продажу яких її положення не застосовуються: по
 6. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
  невиконання прийнятих в рамках підприємницького обороту зобов'язань, за винятком погодження переліку обставин, які звільняють сторони від відповідальності. Оскільки просування товару на нові ринки безпосередньо залежить від рекламних заходів і проведення ярмарків та виставок, у ст. 6 Типового контракту звертається увага сторін на необхідність узгодження проведення
 7. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  невиконання, звичайно). Не думаю, однак, що одна ця обставина перетворює негаторний позов, на відміну від віндикаційного, в зобов'язання або відносне правовідношення. Втім, наскільки відомо, така кваліфікація негаторного позову не є скільки актуальною і придатною для конструювання теорій різної цінності. По-четверте, цей обов'язок не визначена законом по
 8. Запитання для самостійного вивчення
  невиконання або неналежного виконання банком обов'язків, пов'язаних з відкриттям і закриттям рахунків? При підготовці відповідей використовуйте джерела. 1. Податковий кодекс Російської Федерації. - Ст. 11,86,132. 2. Коментар до Податкового кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейні / Упорядник і автор коментарів С.Д. Шаталов: Навч. Посібник-М.: МЦФЕР, 1999-С. 97-104. 3.
 9. § 2. Суспільно небезпечне діяння
  невиконанні або-належному виконанні лежить на обличчі юридичної зобов'язаний-ності або в невоспрепятствованіі настанню наслідків, які особа зобов'язана була і могла запобігти. У ряді країн поняття «бездіяльність» міститься в кримінальному законодавстві. Так, згідно зі ст. 11 Книги 1 КК Іспанії «пре-ступления і провини вчиняються шляхом бездіяльності, коли невиконання собою
 10. § 1. Поняття і види підприємців
  обов'язків і надає йому додаткові права. Покладання додаткових обов'язків, підкоряють діяльність підприємців більш суворому режиму, має на меті забезпечити інтереси інших осіб, які взаємодіють з підприємцем. До таких обов'язків, зокрема, відносяться: публікація відомостей про підприємця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб , відкритому для
© 2014-2022  yport.inf.ua