Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча . Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 6. Злочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митного контролю


Під зовнішньоекономічної (зовнішньоторговельної) розуміється діяль-ність щодо здійснення угод у галузі зовнішньої торгівлі товарами, послугами, інформацією та результатами интеллектуаль-ної діяльності (ст. 2 Федерального закону від 8 грудня 2003
№ 164-ФЗ «Про основи державного регулювання зовнішньо-
торговельної діяльності ») 1.
Зовнішньоекономічна діяльність як державна функ-ція є частиною економічної політики Російської Федеративної-ції, мета якої захист економічного суверенітету , економі-чеських інтересів країни і російських осіб, створення сприятливих умов для російських експортерів, імпортерів, виробляєте-лей і споживачів товарів і послуг, забезпечення безпеки
1 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

життя і здоров'я людей, навколишнього середовища при ввезенні та вивезенні товарів чи інших предметів з території Російської Федеративної-ції, а також активізацію зв'язків російської економіки з миро-вим господарством (ст. 5 і 6 названого Закону). Для реалізації цих цілей в Російській Федерації відповідно до норм міжнародного права встановлено порядок державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, що включає раз-рішучий порядок експорту або імпорту дорогоцінних метал-лов і дорогоцінного каміння, окремих видів товарів і предметів, які можуть несприятливо впливати на безпеку держави, людей, навколишнього середовища, а також систему тамо-женно-тарифних заходів.
Відповідно до Конституції РФ митне регулирова-ня є виключним правом федеральних органів дер-жавної влади. Тільки закони РФ , Укази Президента РФ, постанови Уряду РФ та інші нормативні право-ші акти федеральних органів виконавчої влади можуть встановлювати спеціальні правила переміщення через кордон товарів та інших предметів з метою здійснення зовнішньоекономічну діяльність РФ, обміну науково-технічною інфор-мацией і культурними цінностями, а також визначати правила справляння митних платежів. Строгий митний контроль, встановлений державою, здійснюється з метою захисту російського ринку, стимулювання зростання національної еконо-міки, регулювання товарообміну на митній території. Будь-які порушення встановлених правил є адміністра-тивними правопорушеннями, а у випадках, передбачених нор-мами кримінального права, - злочинами. Глава 22 КК вклю-сподівається до групи таких злочинів суспільно небезпечні діяння, передбачені ст. 188-190, 193 і 194 КК.
Безпосереднім об'єктом даних злочинів є- ються відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митного контролю. Процес їх реалізації грунтується на правилах оформлення товарів та інших предметів, переміщення ня їх через митний кордон та справляння митних пла-тежів, встановлених нормами Митного кодексу РФ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 6. Злочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митного контролю "
 1. § 1. Поняття і види злочинів у сфері економічної діяльності
  злочини у сфері економі-чеський діяльності передбачена нормами глави 22 КК. Відбуваються в Росії економічні і політичні пре-освіти визначили необхідність реформування всієї правової системи в цілому та кримінального законодавства - зокрема. Злам старої господарської системи, заснованої на командно-адміністративному методі регулювання економіч-ських відносин
 2. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  злочину; сукупність ознак, що характеризують злочин; речовий доказ, основні докази 15. DE FACTO [де факто] - фактично, на ділі 16. DE JURE [де юре] - по праву , юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору
 3. 13.2. федеральна митна служба РФ і система її органів
  злочинами та адміністративними правопорушеннями. Основними повноваженнями ФМС Росії: - забезпечення в межах своєї компетенції дотримання заборон і обмежень стосовно товарів, перемещаемихчерез митний кордон; - здійснення митного оформлення та таможенногоконтроля; - провадження у справах про адміністративні правопорушення, проведення оперативно-розшукової
 4. Коментар до статті 16.3
  злочинів, передбачених ст. 188 і 275 КК), кваліфікуються як злочин (ст. 189 КК в ред. Федерального закону від 7 травня 2002 р. N 50-ФЗ). 6. Про процесуальні особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, см. п. 5 коментарю до ст. 16.2. 7. При призначенні в розглянутих випадках адміністративного штрафу, який застосовується до
 5. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  злочини у сфері економічної діяльності передбачена нормами, об'єднаними в гол. 22 "Злочини у сфері економічної діяльності" розд. VIII "Злочини у сфері економіки" Кримінального кодексу РФ 1996 р. У раніше діючому законодавстві ці злочини іменувалися господарськими. У кримінально-правовій літературі справедливо відзначається, що назва гол. 22 "Злочини у
 6. 6. Злочини, що посягають на встановлений порядок зовнішньоекономічної діяльності
  злочину є зовнішньоекономічна діяльність. Об'єктивна сторона контрабанди полягає у переміщенні через митний кордон Російської Федерації товарів або зазначених у ст. 188 КК інших предметів та речовин при наявності хоча б одного із зазначених у цій статті ознак: крім чи з приховуванням від митного контролю або з обманним використанням документів або засобів
 7. Ухилення від сплати митних платежів , що стягуються з організації або фізичної особи (ст. 194 КК).
  злочину, передбаченого ст. 193 КК, за-лягає у порушенні встановленого порядку митного контролю при перетині митного кордону, а також в укло- нении громадянином від виконання конституційної зобов'язане-сті платити податки і різні збори (ст. 57 Конституції РФ). У науці кримінального права немає єдності поглядів щодо питання про безпосередній об'єкт даного злочину.
 8. Незаконний експорт або передача сировини , матеріалів, об-ладнання, технологій, науково-технічної інформації, що не-законне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового вражений-ня, озброєння і військової техніки (ст. 189 КК).
  злочину, передбаченого ст. 189 КК, полягає у порушенні норм міжнародного права про нерозповсюдження зброї масо-вого ураження, а також російського законодавства про військово-технічне співробітництво з іноземними державами, що включає норми про заборону, обмеження і порядку оформле - ня зазначених у законі предметів для вивезення за межі РФ. Порядок нормальних
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань . Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції
 10. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити податки, своєчасно
© 2014-2022  yport.inf.ua