Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи (ст. 194 КК).

Суспільство-ная небезпеку злочину, передбаченого ст. 193 КК, за-лягає у порушенні встановленого порядку митного контролю при перетині митного кордону, а також в укло-нении громадянином від виконання конституційної зобов'язане-сті платити податки і різні збори (ст. 57 Конституції РФ).
У науці кримінального права немає єдності поглядів щодо питання про безпосередній об'єкт даного злочину. Більшість авторів висловлюються на користь фінансових інтересів государ-ства як об'єкта преступленія1. Інші відносять дане переступив-
ня до групи діянь, що посягають на відносини у сфері тамо-
женного регулірованія2. Видається, що більш правильну
позицію займають ті вчені, які вбачають два
непо-
средственно об'єкта: відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності та фінансові інтереси держави3.
Таким чином, безпосереднім об'єктом злочину є відносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митного контролю. Додатковим безпосереднім об'єктом - фінансові відносини у сфері формування державно-го бюджету.
При перетині митного кордону будь-якими способами, у тому числі при пересилання у міжнародних поштових відправ-лениях, використанні трубопроводу і ліній електропередач, законом країни передбачається сплата митних платежів. Ухилення від цього обов'язку порушує встановлений поря-
док
зовнішньоекономічної діяльності держави. Важливим

1 Див: Російське кримінальне право. Особлива частина: підручник / Под ред. М.П. Журавльова та С.І. Нікуліна. М., 1998. С. 201; Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Под ред. Г.Н. Борзенкова і В.С. Коміссарова. М., 1997. С. 290.
2 Див, наприклад: Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Под ред. Б.В. Здравомислова. М., 1999. С. 225.
3 Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 201, 202.

Джерелом формування державного бюджету є надходження в державну казну від податків і зборів з органі-зацій і громадян. Під податком, збором, митом і іншими платежами розуміється обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня (федеральний, суб'єкта Федерації, місцевий) або в позабюджетний фонд платниками податків у порядку, що визначається законом. Митні платежі становлять 25% від усіх надходжень до державного бюджету. Платниками є фізичні та юридичні особи.
Предмет даного злочину - митні платежі та митні збори. Відповідно до ст. 318 Митного кодексу РФ митні платежі включають: 1) ввізне тамо-женную мито; 2) вивізне мито; 3) податок на додану вартість, що стягується при ввезенні товарів на та-моженних території РФ; 4) акциз, що стягується при ввезенні това-рів на митну територію РФ; 5) митні збори.
Мито стягується відповідно до Закону РФ від 21 травня 1993 р. № 5003-I «Про митний тариф» 1 за переміщення ня товарів через митний кордон та є обов'язковою умовою ввезення та вивезення товарів. Митний тариф - інстру-мент торговельної політики та державного регулювання внут-рішнього ринку товарів при взаємозв'язку з світовим ринком. Він являє собою звід ставок митних мит, примі-няемих до товарів, які систематизовані відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.
Податок на додану вартість застосовується в відпо-вії до ст. 143 і 146 НК РФ товарів, ввезених на митну територію РФ.
Акцизи встановлені ст. 181 НК РФ на деякі ввезені товари: спирт етиловий, спиртовмісну продукцію, алко-гольного продукцію, пиво, тютюнові вироби, ювелірні виро-лія, автомобілі, бензин і деякі види мінеральної сировини.
Крім того, можуть бути встановлені спеціальні, Антіда-пінговие і компенсаційні мита при ввезенні предметів з метою захисту економічних інтересів РФ при здійсненні зовнішньої торгівлі (ст. 27 Федерального закону від 8 грудня 2003
1 ВПС РФ. 1993. № 23. Ст. 821.

№ 164-ФЗ «Про основи державного регулювання зовнішньо-торговельної діяльності» та ч. 3 ст. 318 Митного кодексу РФ). Порядок застосування антидемпінгових мит регулюється Федеральним законом від 8 грудня 2003 р. № 165-ФЗ «Про спеці-альних захисних, антидемпінгових і компенсаційні заходи при імпорті товарів» 1.
Об'єктом обкладання митом, податками є при-ляють товари, що переміщуються через митний кордон. Податковою базою для цілей обчислення митних зборів і податків вважається митна вартість товарів і (або) їх кількість. Обчислення сум підлягають сплаті митних зборів, на-логів здійснюється у валюті РФ.
Порядок обчислення митних зборів, податків і терміни їх сплати регулюються нормами гл. 28 і 29 Митного кодексу РФ.
Митними зборами на підставі ст. 3571 Митного
кодексу РФ зізнаються: 1) митні збори за митне оформлення; 2) митні збори за митне супровід;
3) митні збори за зберігання. Всі товари і транспортні засоби (російські та іноземні), переміщувані через та-моженних кордон, підлягають митному оформленню і та-моженних контролю, відповідно до вимог, установ-леннимі митним законодавством. За митне оформ-ня стягуються митні збори (ст. 631 Митного кодексу РФ). Митні збори за супроводження транспортних засобів, що перевозять товари у зв'язку з внутрішнім і в деяких випадках міжнародним митним транзитом, яке здійснює-ся посадовими особами митних органів, оплачуються декларантом або його представником (ст. 87 Митного кодек-са РФ). Митні збори за зберігання стягуються за тимчасове приміщення товарів на склади тимчасового зберігання (до 4 міся-ців) або на митні склади (терміном до 3 років), які є-ються зоною митного контролю (ст. 100 та ч. 4 ст. 115, ст. 215 -
218 Митного кодексу РФ).
Об'єктивна сторона злочину характеризується бьоздей-
ствием - несплатою митних платежів у великому розмірі.
1 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4851.

При перетині митного кордону товарами та іншими предметами будь-якими способами, у тому числі і незаконними, закони та підзаконні акти РФ передбачають обов'язкову сплату митних платежів у визначені терміни. Ухилення від цього обов'язку утворює ознаки об'єктивної сторони аналізованого злочину. Порядок справляння і розміри та-моженних платежів встановлено нормами розд. III Митного кодексу РФ. Ставки митних зборів визначаються Прави-будівництві РФ. Оплата здійснюється у готівковій та безготівковій формі в російській валюті. Митні платежі приймаються митними органами РФ, при міжнародних відправлень-ях - державним підприємством зв'язку, яке в далекій-Шем перераховує їх на рахунки митного органу РФ. Митниць-ві платежі підлягають сплаті до прийняття митної декларує-ції. У тому випадку, коли товари переміщуються не для комерційних цілей, сплата проводиться одночасно з при-нятием митної декларації. У виняткових випадках платник може бути надано відстрочку або розстрочку сплати митних платежів, але не більше ніж на два місяці з дня подання митної декларації. Закон передбачає пре-доставлення пільг або повне звільнення від сплати митниць-ного мита. Повне звільнення від сплати митних по-шлін, податків надається фізичним особам, якщо вар-тість товарів, що ввозяться для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, не перевищує 65 тис. руб., А також транспортних засобів , якщо їх вартість не перевищує 650 тис. руб., а також в інших випадках (ст. 282 Митного кодексу РФ).
Способи ухилення можуть бути різними. Наприклад, за-ніженіе митної вартості переміщуваних товарів, скор-нення товарів, подання недостовірних відомостей про митниць-ном режимі, про країну, з якої імпортується товар, про пільги та т.д.1 Поняття великого розміру дано в примітці до ст. 194 КК
- сума несплачених митних платежів понад 500 тис.
руб. Несплата митних платежів на меншу суму буде
1 БВС РФ. 1998. № 6.

Вважатися адміністративним правопорушенням (ст. 16.22 КоАП РФ).
Склад по конструкції формальний. Злочин визнає-ся закінченим з моменту закінчення термінів, встановлених для платежів.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Особа усвідомлює, що ухиляється від сплати тамо-дені платежів у великому розмірі, і бажає цього.
Суб'єкт злочину - осудна особа, яка досягла возрас-
та 16 років, яка зобов'язана сплатити митні платежі.
Частина 2 ст. 194 КК містить два кваліфікуючих ознаки: а) діяння, передбачене ч. 1, вчинене групою осіб за попередньою змовою, б) діяння, вчинене в особливо великому розмірі. Поняття групи осіб з попередньою змовою дається в ч. 2 ст. 35 КК. При цьому слід мати на увазі, що до групи можуть входити і особи, які не є декларантами. Особливо великим раз-мером слід вважати несплату митних платежів на суму понад 1,5 млн. руб. (Примітка до ст. 194 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи (ст. 194 КК). "
 1. 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
  ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи (ст. 194), ухилення фізичної особи від сплати податку або страхового внеску в державні позабюджетні фонди (ст. 198), ухилення від сплати податків або страхових внесків у державні позабюджетні фонди з організації (ст. 199), комерційний підкуп (ст. 204), захоплення заручника (ст. 206), участь у
 2. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  ухилення від погашення кредиторської заборгованості (ст. 177); монополістичних дій та обмеження конкуренції (ст. 178); примусу до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення (ст . 179); незаконного використання товарного знака (ст. 180); порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм (ст. 181); завідомо неправдивої реклами (ст. 182); незаконного отримання та
 3. 1 . Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм, завідомо неправдиву рекламу, незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, підкуп учасників і організаторів професійних спортивних змагань та
 4. 4. Злочини, що посягають на фінансові інтереси держави та інших суб'єктів економічної діяльності
  ухилення від сплати податків "* (41) підкреслив, що суспільна небезпека цього діяння полягає в умисному невиконанні конституційного обов'язку кожного сплачувати законно встановлені податки і збори (ст. 57 Конституції РФ), що тягне ненадходження грошових коштів у бюджетну систему Російської Федерації. Проте суспільна небезпека даного діяння визначається не тільки сумою не Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна , придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
 5. ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи (ст. 194 КК РФ), ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи (ст. 198 КК РФ), ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації (ст. 199 КК РФ), невиконання обов'язків податкового агента (ст. 199.1 КК РФ), приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального
  § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
 6. ухилення від сплати податків фізичними особами (ст. 198) і юридичними особами (ст. 199). Як суб'єктів складу злочину за ст. 199 КК РФ виступають керівники юридичних осіб. Адміністративна відповідальність платників за порушення податкового законодавства зосереджена в даний час в Законі «Про державну податкову службу РРФСР» (ст. 7); Законі «Про федеральних
  § 3. Договори поставки та контрактації
 7. ухиленням від узгодження умов договору (за провину при переговорах - culpa in contrahendo) (див. ст. 507 ЦК). Такими збитками можуть бути визнані ті витрати сторони, яка направила акцепт на інших умовах, які понесені їй у зв'язку з підготовкою та організацією виконання договору, вжитими після закінчення 30-денного терміну з дня отримання оферентом акцепту на інших умовах (див. п. 6
  3. Зміст договору та виконання зобов'язань
 8. ухилення вантажоодержувача від внесення плати за перевезення вантажу та інших належних залізниці платежів залізниця має право утримувати вантаж з повідомленням у письмовій формі про це вантажовідправника, який зобов'язаний протягом чотирьох діб після отримання такого повідомлення розпорядитися вантажем. Якщо протягом зазначеного строку вантажоодержувач не прийме відповідних заходів по внесенню
   13.3. Основні напрямки діяльності по боротьбі з митними правопорушеннями
 9.  ухиленні від сплати митних платежів, що стягуються з організацій або фізичної особи, у великому розмірі (понад 500 тис. руб.), а також вчинене групою осіб, особою раніше судимою або неодноразово, або в особливо великому розмірі (понад 1,5 млн руб.) - ч. 1 і 2 ст. 194 Кримінального кодексу РФ. У зв'язку з дізнанням митні органи можуть проводити оперативно-розшукові дії. Рішення про виробництво
   Стаття 194. Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи Коментар до статті 194
 10.  ухиленні від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи, наслідку у вигляді великого розміру, причинного зв'язку. Під ухиленням розуміється повна або часткова несплата митних платежів, що призвела їх ненадходження до бюджетної системи Російської Федерації. Способи ухилення в диспозиції коментованої статті не вказані. Вони можуть бути різноманітними (наприклад,
  уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, последствии в виде крупного размера, причинной связи. Под уклонением понимается полная или частичная неуплата таможенных платежей, повлекшая их непоступление в бюджетную систему Российской Федерации. Способы уклонения в диспозиции комментируемой статьи не указаны. Они могут быть разнообразными (например,
© 2014-2022  yport.inf.ua