Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Неповернення з-за кордону коштів в іноземній ва-люте (ст. 193 КК).

Додатковим безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 193 КК, є встановлений-ний в Російській Федерації порядок обігу валютних цін-ностей (валютний режим).
Предметом злочину є кошти в іноземній ва- люте. Федеральний закон від 10 грудня 2003 р. № 173-ФЗ «Про ва-лютні регулювання та валютний контроль» 1 відносить до іно-
дивною валюті: а) грошові знаки у вигляді банкнот, казначей -
ських квитків, монети, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідного іноземної держави (групи іноземних го-сударств), а також вилучені або вилучені з обігу, але підлягають обміну зазначені грошові знаки; б) кошти на банківських рахунках і в банківських вкладах у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях (ст. 1 зазначеного Закону).
Об'єктивна сторона злочину характеризується бьоздей- ствием - неповерненням за кордону коштів в іноземній валюті.
Федеральний закон від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ «Про Централь-
ном банк Російської Федерації (Банку Росії) »2 визначає в якості однієї з цілей діяльності Центрального банку РФ захист і забезпечення стійкості рубля як єдиного законного засобу готівкового платежу на території Росії.
1 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст . 4859.
2 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

Для реалізації цієї мети Банк Росії у взаємодії з Пра-вітельством РФ розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику, в тому числі організовує і осуще ствляется валютне регулювання і валютний контроль відпо-відно до законодавства РФ. Одним з інструментів і мето-дов проведення грошово-кредитної політики є валютна інтервенція, яка розуміється як купівля-продаж Банком Росії іноземної валюти на валютному ринку для впливу на курс рубля і на сумарний попит і пропозиція грошей.
Підприємства (організації)-резиденти, незалежно від форми власності, які уклали договір (контракт) на експорт това- рів, зобов'язані відповідно до Федерального закону «Про валют-ном регулювання та валютний контроль» та нормативними пра-вовимі актами Центрального банку РФ забезпечити зарахування валютної виручки від експорту товарів і результатів інтелектуальна діяльності, виконання робіт, надання послуг, на свої валютні рахунки в уповноважених банках РФ, які оп-ределяются ЦБ РФ при видачі паспорта на проведення угоди. Мати валютні рахунки в іноземних банках можна тільки з раз-рішення ЦБ РФ.
Склад злочину за конструкцією формальний. Злочинний - ня визнається закінченим з моменту закінчення терміну, в пре-справах якого суму валютної виручки повинна бути перерахування на в уповноважений банк, якщо строк не був пропущений з об'єктивної причини.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Особа усвідомлює, що не вертає валютну ви-ручку у великому розмірі на територію РФ у встановлений термін, і бажає діяти таким чином. Мотиви і цілі можуть бути різними, вони не впливають на кваліфікацію. Найчастіше мотиви бувають корисливі, але можуть бути пов'язані і з іншими причинами: особистим інтересом або інтересами підприємства.
Суб'єкт злочину - спеціальний: керівник орга-нізації. Ним може бути посадова особа або особа, що виконують-няющее управлінські функції у комерційній чи іншої організації, яка уповноважена на підписання фінансових і банківських документів.

Слід мати на увазі, що дії осіб, притягнутих до уго-ловний відповідальності за неповернення коштів в іноземній валюті, повинні кваліфікуватися за сукупністю злочини ний : за ст. 193 і 199 КК - за несплату податків і зборів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Неповернення з-за кордону коштів в іноземній ва-люте (ст. 193 КК)."
 1. § 1. Банківська система. Правове положення кредитних організацій
  неповернених кредитів, виданих банком, та суми його заборгованості за прийнятими ним на себе зобов'язаннями перевищує суму його активів. При цьому, як правило, порушуються обов'язкові економічні нормативи, встановлювані Банком Росії на підставі ст . 61-72 Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». У такій ситуації Банк Росії має право застосувати до даної
 2. 3. Застава
  неповернення у встановлений термін суми кредиту, забезпеченого заставою речей у ломбарді, ломбард має право на підставі виконавчого напису нотаріуса після закінчення пільгового місячного терміну продати це майно в порядку, встановленому для реалізації заставленого майна. Після цієї вимоги ломбарду до заставодавця погашаються навіть у тому випадку, коли сума, виручена при реалізації
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  неповернення позики, речей, взятих на зберігання; несплата винагороди за виконані роботи тощо), що не повинна бути поставлена в залежність від його вини в невиконанні зобов'язання, внаслідок чого верителя завжди має належати право вимагати від боржника повернення його грошей або речей або ж сплати следуемая йому винагороди. Тим часом відповідальність за збитки, що сталися від
 4. 5.4. Договір доручення
  неповерненням передоплати і несплатою штрафу. Оскільки угода не була виконана у встановлені терміни ні поставкою продукції, ні поверненням авансового платежу, відповідачі солідарно в силу ст. 322 ГК РФ зобов'язані сплатити позивачу суму основного боргу та
 5. Стаття 193. Неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті Коментар до статті 193
  неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті, що підлягають відповідно до законодавства РФ обов'язковому перерахуванню на рахунки в уповноважений банк РФ, надалі у вигляді великого розміру, причинного зв'язку. Під неповерненням коштів в іноземній валюті необхідно розуміти невиконання особою відповідної обов'язки, передбаченої чинним законодавством РФ. Терміни
 6. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  кордону коштів в іноземній валюті ", 194" Ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або фізичної особи ", 198" Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи ", 199" Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації ", 199.1" Невиконання обов'язків податкового агента "і 199.2" Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального
 7. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
  неповернення боргу вирішуються силовим шляхом. Декларативно прагне до статусу правової держави Росія фактично перетворилася на кримінальну державу, де торжествують сила грошей, груба фізична сила і сила зброї. Невипадково звичні терміни «правоохоронні органи», «органи боротьби із злочинністю», виявилися витісненими новими - «силові міністерства», «силові структури».
 8. Стаття 6. Сімейне законодавство і норми міжнародного права
  неповерненням дітей із-за кордону і т.п. Значною подією для нашої країни з'явився вступ Росії до Ради Європи та ратифікація Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 р. (Конвенція і Протоколи до неї ратифіковані Росією в 1998 р.) * (12). Згідно зі Статутом Ради Європи кожен його член повинен визнавати принцип верховенства права і принцип, в
 9. Стаття 163. Права та обов'язки батьків і дітей
  неповерненням дітей із-за кордону (ст. 11). Колізійні норми про правовідносини батьків і дітей включені до деяких договори РФ про правову допомогу, а також у Мінську конвенцію 1993 Так, згідно з п. 1 ст. 32 даної Конвенції (в ред. Протоколу від 28 березня 1997 р.) правовідносини батьків і дітей, у тому числі зобов'язання батьків щодо утримання дітей, визначаються за законодавством тієї
 10. 2. Злочинне діяння та його види
  неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті (ст. 193 КК), різні порушення правил з техніки безпеки (ст. 215, 216, 217, 219 КК) та багато інші. Однак у теорії кримінального права ці злочини зазвичай не відносять до злочинів, що характеризується змішаним бездіяльністю. Прикладом змішаного бездіяльності цілком справедливо пропонується вважати ухилення від виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua