Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова -Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн (ст. 190 КК).

Предметом злочину, передбаченого ст. 190 КК, є предмети художнього, історичного та археологічного надбання народів РФ і зарубіжних країн. Положення «Про особливо цінних об'єктах культурної спадщини народів Російської Федерації», затв. Указом Президента РФ від
30 листопада 1992 № 14871, відносить до них об'єкти, представ-
ляющие собою матеріальні, інтелектуальні і художній-
ві цінності еталонного або унікального характеру з точки зору історії, археології, культури, архітектури, науки і мистецтва, що знаходяться в будь-якій формі власності. Об'єкти, внесені до державного реєстру особливо цінних об'єктів
1 Саппа РФ. 1992. № 23. Ст. 1961.

Культурної спадщини народів РФ, є виключно фе-деральному власністю. Інші об'єкти можуть перебувати у державній власності суб'єктів Федерації, в собст-ності муніципального освіти, будь-якої фізичної або юридичної особи1.
Предметами художнього надбання народів РФ і зару-бажаних країн відповідно до Федерального закону від 15 квіт-ля 1993 р. № 4804-I «Про вивезення і ввезення культурних цінностей» (ст. 6 і 7) 2 визнаються рухомі предмети матеріального світу,
знаходяться на території РФ: картини і малюнки ручної робо-
ти, ікони, гравюри, літографії, твори декоративно-прикладного мистецтва (вироби зі скла, кераміки, дерева, ме-талу), пам'ятники (або їх фрагменти), старовинні книги і руко-писи, архіви, поштові марки, старовинні монети, ордени, медалі та інші рухомі предмети. Предмети історичного достоїть-ня - це історичні цінності, пов'язані з розвитком загально-ства і держави, історією науки і техніки, а також відносячи-щиеся до життя і діяльності видатних особистостей. Предметами археологічного надбання закон вважає предмети і фрагмент-ти, отримані в результаті розкопок. Федеральний закон від
25 червня 2002 № 73-ФЗ «Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федеративної-ції» 3 визначає в якості об'єктів культурної спадщини на-родів Російської Федерації нерухоме майно та пов'язані з ним твори живопису, скульптури, декоративно-при-прикладного мистецтва та іншими предметами матеріальної культури, що представляють собою цінність з точки зору історії та куль-тури.
У Російській Федерації ведеться єдиний державний реєстр культурної спадщини як єдина інформаційна система, що включає банк даних. Кожному об'єкту присвоюється но-мер, визначається категорія історико-культурної спадщини, соб-
1 У зв'язку з цим не представляється переконливим думку з приводу об'єкта даного злочину, який визначається як монополія дер-жави на володіння і розпорядження предметами художнього, істо-рического та археологічного надбання народів РФ (див.: Кримінальне право Росії. Особлива частина: підручник / Под ред. А.І. Рарога. М., 1997. С. 196).
2 ВПС РФ. 1993. № 20. Ст. 718.
3 СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519.

Ственник видається паспорт конкретного об'єкта (ст. 15, 20, 21
Федерального закону від 25 червня 2002 р. № 73-ФЗ). Деякі особливо цінні об'єкти включаються Комітетом всесвітньої на-слід при Організації Об'єднаних Націй з питань про-разования, науки і культури (ЮНЕСКО) в Список всесвітньої спадщини, встановлений відповідно до Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.
Об'єктивна сторона злочину характеризується бьоздей-наслідком - неповерненням у встановлений термін зазначених у за-коні предметів, вивезення яких заборонено. Закон «Про вивезення і ввезення культурних цінностей» допускає вивезення предметів культурної спадщини тільки на час і встановлює порядок їх повернення (ст. 9, 10, 15-17, 21, 27, 35). Тимчасове вивезення культурних цінностей означає їх переміщення через митний кордон РФ, за згодою Мінкультури Росії, Державної архівної служби Росії, Федеральної служби з нагляду в сфері масо-вих комунікацій, зв'язку та охорони культурної спадщини, Феде-ральної митної служби та інших органів виконавчої влади РФ, на територію іноземної держави з метою проведення виставок, реставраційних або науково-дослідних робіт, з обов'язковим їх поверненням у строк, уста-новлення договором. Договір укладається між Федеральною службою з нагляду у сфері масових комунікацій, зв'язку та охорони культурної спадщини та представниками музеїв, архі-вів, бібліотек або приватними особами. Обов'язковому поверненню підлягають особливо цінні об'єкти, внесені до охоронні списки та реєстри, незалежно від часу їх створення, культурні цін-ності, що постійно зберігаються в державних і муниципаль-них музеях, архівах, бібліотеках, а також інші об'єкти, ство-дані понад 100 років тому. Тимчасове вивезення здійснюється на підставі свідоцтва на право тимчасового вивезення.
Неповернення культурних цінностей означає їх вивезення на законних підставах і залишення даних предметів на терри-торії іноземної держави після закінчення обумовленого договором терміну, за відсутності об'єктивних обставин, що перешкоджають їх поверненню (військові дії, стихійні лиха-
ствия й інші причини).

Склад по конструкції формальний. Злочин визнає-ся закінченим після закінчення терміну, обов'язкового для повернення вивезених культурних цінностей, за наявності реальних усло-вий для їх повернення.
Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що не виконує обов'язок з повернення культурних цінностей, хоча має таку можливість, і бажає не повертати дані предмети в термін на територію РФ.
Суб'єктом злочину може бути будь-яка приватна особа не молодше 16 років або керівник організації, відповідальні за повернення зазначених цінностей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн (ст. 190 КК). "
 1. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  території допускається збирання ягід, лов риби, збір чи добування інших загальнодоступних речей та тварин, право власності на відповідні речі набуває особа, яка здійснила їх збір або видобуток (ст. 221 ЦК) * (783). Незважаючи на те що виникнення права власності на ці об'єкти не обумовлено правами колишнього власника, вони не відносяться до безхазяйне. Такі об'єкти знаходяться, як правило,
 2. 3. Застава
  неповернення у встановлений термін суми кредиту, забезпеченого заставою речей у ломбарді, ломбард має право на підставі виконавчого напису нотаріуса після закінчення пільгового місячного терміну продати це майно в порядку, встановленому для реалізації заставленого майна. Після цієї вимоги ломбарду до заставодавця погашаються навіть у тому випадку, коли сума, виручена при реалізації
 3. Стаття 190. Неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн Коментар до статті 190
  неповерненні зазначених цінностей у встановлений термін на територію Російської Федерації, якщо таке повернення є обов'язковим відповідно до законодавством Російської Федерації. Під неповерненням розуміється невиконання особою обов'язку повернути на територію Росії культурні цінності в строк, встановлений у відповідному договорі і свідоцтві на право їх тимчасового
 4. Стаття 243. Знищення або пошкодження пам'яток історії та культури Коментар до статті 243
  територіями (у тому числі пам'ятки релігійного призначення: церкви, дзвіниці, каплиці, костели, кірхи, мечеті, храми буддистів, пагоди, синагоги, молитовні будинки та інші об'єкти, спеціально призначені для богослужінь); меморіальні квартири; мавзолеї, окремі поховання; твори монументального мистецтва; об'єкти науки і техніки, включаючи військові; частково або повністю приховані
 5. Коментар до статті 7.13
  територіями (у тому числі пам'ятки релігійного призначення: церкви, дзвіниці, каплиці, костели, кірхи, мечеті, храми буддистів, пагоди, синагоги, молитовні будинки та інші об'єкти, спеціально призначені для богослужінь); меморіальні квартири; мавзолеї , окремі поховання; твори монументального мистецтва; об'єкти науки і техніки, включаючи військові; частково або повністю приховані
 6. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Росії і зарубіжних країн (ст. 190); незаконного обігу дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів (ст. 191); неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті (ст. 193); ухилення від сплати митних платежів, що стягуються з організації або
 7. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн, вивезених за її межі, злочинно, якщо таке повернення є обов'язковим відповідно до законодавства Російської Федерації (ст. 190). Суб'єктивна сторона всіх розглянутих злочинів виражається в навмисній
 8. 6. Злочини, що посягають на встановлений порядок зовнішньоекономічної діяльності
  неповернення у встановлений термін на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Росії і зарубіжних країн, тимчасово вивезених на законних підставах за її межі, створюється реальна загроза їх втрати. Об'єктом злочину є встановлений законодавством порядок своєчасного повернення на територію Російської
 9. Скарб
  території якого вони знаходяться. Порядок прийняття на облік встановлений в Положенні про прийняття на облік безхазяйне нерухомих речей, затв. постановою Уряду РФ від 17 вересня 2003 р. N 580 (із змінами. та доп.) * (800). При цьому документами, що підтверджують, що об'єкт нерухомого майна не має власника або його власник невідомий, в тому числі визнаються: 1) видані органами обліку
 10. § 2. Суспільно небезпечне діяння
  неповернення у встановлений термін на територію Рос-сийской Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів РФ і зарубіжних країн, вивезених за її межі (ст. 190 КК). Змішане бездіяльність має місце тоді, коли особа ис-полняет обов'язки або неналежно, або в неповному обсязі (наприклад, при халатності - ст. 293 КК). Слід
© 2014-2022  yport.inf.ua