Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Контрабанда (ст. 188 КК).

Стаття 188 КК містить ознаки двох самостійних складів злочинів контрабанди, раз-Ліча по предмету посягання.
Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 188 КК, є товари та інші предмети, що знаходяться у вільному цивільному обороті. Відповідно до ст. 128 ГК РФ такими предметами визнаються будь-які речі, включаючи гроші, іноземних-ную валюту, цінні папери, транспортні засоби, ювелірні вироби, сировину і матеріали, які не є стратегічними, німи тваринами і т.д. Товари та предмети, не призначені для виробничої або іншої комерційної діяльності, можуть вільно переміщатися через митний кордон при соблюде-ванні встановлених правил щодо кількості та вартості цих товарів, порядку їх оформлення та сплати митного по-шліни та митних зборів відповідно до норм Тамо - женного кодексу РФ. Переміщення товарів і предметів для про-виробничій або іншої комерційної діяльності регулюється Федеральним законом від 14 квітня 1998 р. № 63-ФЗ «Про заходи щодо захисту економічних інтересів Російської Федерації при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами» 1.
Частина 2 ст. 188 КК встановлює відповідальність за незакон-ве переміщення через митний кордон предметів, вилучених з цивільного обороту або мають обмежений обіг, щодо яких встановлено спеціальні правила переміщення-домлення через митний кордон. Закон перераховує такі перед-мети: наркотичні засоби, психотропні, сильнодіючі-щие, отруйні, отруйні, вибухові, радіоактивні речовини, радіаційні джерела, ядерні матеріали, вогнепальну кричу-жиє, вибухові пристрої, боєприпаси, зброя масового пора-вання, засоби його доставки , інше озброєння, інша військова тех-ніка, матеріали та обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження, засобів її доставки, іншого озброєння, інший військової техніки, а також стратегічно важливі сировинні товари чи культурні цінності.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1
ст. 188 КК, характеризується діями, що виражаються в неза-
1 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1798.

Кінному переміщенні через митний кордон товарів та перед-метов у великому розмірі. Закон називає шість способів неза-кінного переміщення: а) крім митного контролю; б) із зі-покриттям від митного контролю; в) з обманним використанням документів, р) з обманним використанням засобів митної ідентифікації; д) поєднане з недекларування; е) СОПРО - женное з недостовірним декларуванням.
Переміщення через митний кордон означає: а) ввезення на митну територію; б) вивезення з митної території това-рів, транспортних засобів; в) пересилання поштою; г) використання трубопровідного транспорту; д) використання ліній електропе-дач. Всі способи переміщення пов'язані з фізичним перетину ням митного кордону (п. 7 ч. 1 ст. 11, ст. 291, 310 і ст. 314
Митного кодексу РФ). Закон визначає місце скоєння злочину - митний кордон.
Митної кордоном вважаються межі митної терри-торії РФ, периметри вільних митних зон і вільних складів (ч. 4 ст. 2 Митного кодексу РФ). Митна тер-ритор РФ включає сухопутну територію РФ, територій-альні та внутрішні води, повітряний простір над ними, штучні острови, установки і споруди на них, распо-лежання у виключній економічній зоні або на конти-нентального шельфі Російської Федерації (ч. 1 -3 ст. 2 Тамо-женного кодексу РФ). На території РФ можуть перебувати вільних митні зони і вільні склади, що знаходяться за межами митної території Росії. Таким чином, поняття державного кордону РФ і митного кордону РФ не завжди збігаються. Ввезення товарів та інших предметів означає фактичне переміщення предметів через митний кордон, у тому числі через Державний кордон, до їх випуску митними органами (п. 8 ч. 1 ст. 11 Митного кодексу РФ), вивезення перед-метов - подачу митної декларації та вчинення інших дій з цими предметами до фактичного перетину ними митного кордону (п. 9 ч. 1 ст. 11 Митного кодексу РФ). Такими діями визнаються: а) вхід (в'їзд) фізичної особи, що виїжджає з Росії, в зону митного контролю; б) здача товарів транспортним організаціям; в) здача міжнарод-них поштових відправлень організаціям поштового зв'язку для

відправки за межі митної території РФ; г) дії особи, безпосередньо спрямовані на фактичне перетину ня митного кордону товарами чи іншими предметами поза встановленими місцями.
Незаконне переміщення свідчить про те, що товари та інші предмети переміщуються через митний кордон з на-рушення порядку, встановленого Митним кодексом РФ (п. 10 ч. 1 ст. 11). Стаття 188 КК передбачає кілька спо-собов незаконного переміщення через митний кордон.
Переміщення крім митного контролю означає пе-
переміщенні товарів і транспортних засобів поза митних постів, поза часом, встановленого для оформлення. Митниць-
ний контроль включає сукупність заходів, здійснюваних та-
митними органами РФ з метою забезпечення дотримання та-
моженних законодавства РФ (п. 19 ч. 1 ст. 11 Митного кодексу РФ). Митний контроль здійснюють митні
органи: Федеральна митна служба РФ, регіональні та-
моженних управління РФ, митниці РФ і митні пости РФ
(ст. 402 Митного кодексу РФ).
Переміщення з приховуванням від митного контролю означаючи-
ет використання тайників та інших способів, що утруднюють про-
наруженіе предметів. Схованки - це пристосування або сховища, створені з метою приховування товарів чи інших предметів (подвійне дно у валізах, отвори в каблуках взуття, в ручках парасольок і т.д.). Використання різних ємностей в транспортних засобах (в колесах автомашин, в поручнях), приміщень (у там-бурах поїздів), а також природних заглиблень на тілі (ніс, вухо) розкриває поняття способу, що утрудняє виявлення предмета.
Переміщення з обманним використанням документів заклю-чає в поданні митному органу документів: під-ділових або недійсних; отриманих незаконним шляхом; або відносяться до інших товарів або транспортним засобам. Маються на увазі документи, видані митним органом (на прикладні, багажні квитанції, акти про вивантаження товару і т.д.) або
оформлені з його участю (ліцензії та сертифікати).
Переміщення з обманним використанням засобів митній ідентифікації означає, що кошти, за допомогою ко-торих митні органи маркують товари чи предмети, щоб їх індивідуалізувати, а також не допустити злому,

вилучення або вкладення будь-яких предметів, виявилися підчепив-ними або проставлені з порушенням встановлених правил. Засобами ідентифікації є: пломби, печатки, штампи, цифровий або буквена маркування, взяття проб і зразків, використання креслень, складання масштабних зображень, фотографії, відеозаписи, ілюстрації та інші засоби, по-зволяют ідентифікувати товари та предмети (ст. 83 Тамо-женного кодексу РФ).
Переміщення з недекларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон, означає не заявлення за встановленою формою в митній декларації про переміщувані-екпортувати через митний кордон предметах.
Переміщення з недостовірним декларуванням означає, що перевозяться предмети задекларовані, але під іншими назвами. Наприклад, готові вироби переміщувалися під виглядом матеріалів для їх виготовлення, вироби з дорогоцінних металів - під виглядом біжутерії, метал - під виглядом металевого лома1.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 188 КК, є великий розмір. Круп-ним розміром, згідно з приміткою до ст. 169 КК, при-знається вартість переміщуваних товарів чи предметів, переви-шує 250 тис. руб. Незаконне переміщення товарів та інших предметів через митний кордон на меншу суму тягне адміністративну відповідальність (ст. 16.1 та 16.2 КоАП РФ).
Склад злочину за конструкцією формальний.
Момент
закінчення злочину має свої особливості при ввезенні і ви-возі предметів: при ввезенні злочин визнається закінченим з моменту переміщення предметів через митний кордон, при вивезенні - з моменту ввезення предметів на митну тери-торію, подання митної декларації та вчинення інших дей-наслідком з наміром вивезти ці предмети з Росії, про що сві-детельствуют відомості, зазначені в митній декларації.
1 Для з'ясування деяких понять контрабанди можна звернутися до по-
становленню Пленуму Верховного Суду СРСР від 3 лютого 1978 № 2
«Про судову практику у справах про контрабанду» / / Збірник постанов
Пленумів Верховних Судів СРСР і РРФСР (РФ) у кримінальних справах. М.,
2000. С. 117-119.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Особа усвідомлює, що незаконно переміщує через тамо-женную кордон товари чи інші предмети шляхом використання ня одного із способів, зазначених у законі, і бажає вчинити ці дії. Цілі і мотиви можуть бути різними. Вони не впливають на кваліфікацію.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
Ознаки безпосереднього об'єкта і суб'єктивної сторо-ни злочину, передбаченого ч. 2 ст. 188 КК, повністю збігаються з аналогічними ознаками першого виду контрабандою ди; частково збігаються і ознаки об'єктивної сторони. Пре-ступление може бути скоєно тими ж способами, як і кон-трабанда, передбачена ч. 1 ст. 188 КК. Відсутня тільки ознака великого розміру контрабанди, що пояснюється спеці-фікой предметів контрабанди другого виду. Незаконне пере-міщення предметів, перерахованих у ч. 2 ст. 188 КК, не тільки порушує встановлений порядок зовнішньоекономічної діяль-
ності і правила митного
контролю, але й може перед-
ставлять загрозу для суспільної (при ввезенні наркотиків, зброї), економічної (при вивезенні стратегічної сировини) без-ки. Тому їх переміщення через митний кордон навіть у малих розмірах утворює ознаки контрабанди.
Суб'єктом злочину можуть бути, крім приватних осіб, посадові особи державних органів і організацій, особи, які здійснюють управлінські функції в комерційних орга-нізація, а також індивідуальні підприємці, що мають ліцензії на здійснення зовнішньоторговельної діяльності.
Частина 3 ст. 188 КК містить два кваліфікуючих обставини: а) контрабанда, вчинена службовою особою з ис-користуванням свого службового становища; б) контрабанда, з-вершенно із застосуванням насильства до особі, яка здійснює митний контроль. У першому випадку контрабанда скоюється службовою особою з використанням службового становища - працівником митної служби або особою, звільненим від деяких форм митного контролю. Відповідно до ст. 366
Митного кодексу РФ формами митного контролю є-ються: перевірка документів і відомостей, усне опитування, отримання пояснень, митний огляд товарів і транспортних засобів,

особистий огляд і деякі інші. Митному огляду не підлягає особистий багаж Президента РФ, в тому числі припинивши-шого свої повноваження, і наступних з ним членів його сім'ї. Особистий багаж членів Ради Федерації, депутатів Государст-кої Думи Федеральних Зборів РФ, суддів також не під-жит огляду, якщо зазначені особи перетинають державний кордон РФ у зв'язку з виконанням своїх депутатських або слу-бові обов'язків (ст. 386 Митного кодексу РФ).
Вчинення злочину з застосуванням насильства до особі, здійсню-ється митний контроль, виражається в нанесенні побоїв, тілесних ушкоджень різної тяжкості. Контрабанда, сполучена з позбавленням життя митного співробітника, поса-на кваліфікуватися за сукупністю злочинів: за п. «в» ч. 3 ст. 188 і п. «б» ч. 2 ст. 105 КК.
Частина 4 ст. 188 КК передбачає відповідальність за кон-трабанду, зазначену в ч. 1, 2 і 3 статті, якщо вона зроблена ор-ганізовать групою. Поняття організованої групи дається у ч. 3 ст. 35 КК. До складу групи можуть входити рядові гражда-ні, а також посадові особи органів виконавчої влади, правоохоронних органів, митної служби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрабанда (ст. 188 КК). "
 1. Стаття 189. Незаконні експорт або передача сировини, матеріалів, обладнання, технологій, науково-технічної інформації, незаконне виконання робіт (надання послуг), які можуть бути використані при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки Коментар до статті 189
  контрабанду (ч. 2 ст. 188 КК РФ). У разі якщо товари, що передаються і технології містять відомості, що становлять державну таємницю, чи інша допомога, що надається іноземній організації або її представнику може заподіяти шкоду зовнішньої безпеки Росії, вчинене необхідно кваліфікувати за ст. 275 КК РФ, що передбачає відповідальність за державну зраду. Діяння є
 2. Стаття 190. Неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн Коментар до статті 190
    контрабандою (ч. 2 ст. 188 КК РФ), кримінальна відповідальність за яку настає у разі, якщо предмети художнього, історичного та археологічного надбання народів Російської Федерації і зарубіжних країн переміщуються через митний кордон Росії незаконно. Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. Особа усвідомлює, що не вертає у встановлений термін на
 3. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
    контрабанда (ст. 188 КК); е) обман споживачів (ст. 200 КК) та ін Кримінальний кодекс РФ має три статті, що охоплюють злочини проти інтересів служби в комерційних та інших організаціях: а) зловживання повноваженнями приватними нотаріусами і аудиторами (ст. 202), б) перевищення повноважень службовців приватних охоронних або детективних служб (ст. 203); в) комерційний підкуп (ст. 204). З усіх
 4. Коментар до статті 16.1
    контрабанда) (ч. 1 ст. 188 КК). 7. Індивідуальні підприємці - порушники митних правил несуть адміністративну відповідальність згідно з санкцією коментованій статті як посадові особи, фізичні особи - порушники, які не є індивідуальними підприємцями і не наділені повноваженнями посадової особи, притягуються до адміністративної відповідальності, встановленої
 5. 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони та їх значення
    контрабанді (ст. 188 КК) або розкраданні зброї (ст. 226 КК), виконує роль знаряддя при вбивстві, розбої, бандитизмі. Якщо річ використовується як інструмент впливу на об'єкт, то вона є знаряддям або засобом вчинення злочину. Але якщо ж річ грає "пасивну" роль і суспільно небезпечне діяння здійснюється лише у зв'язку або з приводу цієї речі, то вона повинна бути визнана
 6. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
    контрабанди за п. "в" ч. 3 ст. 188 КК, на насильницькі дії у зв'язку із здійсненням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування за ч. 1 ст. 296 КК, на піратство із застосуванням насильства за ст. 227 КК та ін Ознака "насильство" вживається більш ніж у 30 складах Кримінального кодексу РФ. Він виконує дві що не збігаються функції: як компонент складного складу злочину і як
 7. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
    контрабанди (п. "в" ч. 3 ст. 188); незаконного експорту технологій, науково-технічної інформації та послуг, сировини, матеріалів і обладнання, що використовуються при створенні зброї масового знищення, озброєння і військової техніки (ст. 189); неповернення на територію Російської Федерації предметів художнього, історичного та археологічного надбання народів Росії і зарубіжних країн (ст. 190);
 8. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
    контрабанда або ухилення від сплати податків, обман споживачів і т.д. - Тією чи іншою мірою являє собою посягання на економічні інтереси держави та інших суб'єктів, пов'язаних з економічною діяльністю. Саме це властивість слід мати на увазі при відмежуванні розглянутих злочинів від злочинів проти власності, які хоч і порушують у певних випадках
 9. 6. Злочини, що посягають на встановлений порядок зовнішньоекономічної діяльності
    контрабанди визначається тим, що даним діянням завдається істотна шкода зовнішньоекономічної діяльності, що має важливе значення для розвитку економіки Російської Федерації. Крім того, контрабанда може завдати великої шкоди суспільній безпеці, моральності населення, життя і здоров'ю людини і іншим правоохоронюваним інтересам при незаконному переміщенні через митний
 10. § 3. Предмет злочину і потерпілий
    контрабанді (ст. 188 КК), порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 192 КК), незаконному видобутку водних тварин і рас-тений (ст. 256 КК), придбанні або збуті офіційних доку-ментів і державних нагород (ст. 324 КК) та ін 1 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. 2 Див: Каіржанов Є.К. Основні теоретичні проблеми об'єкта кримінально-правової
© 2014-2022  yport.inf.ua