Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Розрахунки інкасовими дорученнями

Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунку платника у безспірному порядку в випадках, коли:
- безперечний порядок стягнення грошових коштів з рахунку платника встановлений законодавством, в тому числі для стягнення грошових сум органами, які виконують контрольні функції;
- стягнення грошових сум з платника проводиться за виконавчими документами;
- основним договором передбачені розрахунки інкасовими дорученнями за тієї умови, що банку, що обслуговує платника, надано право на списання коштів з рахунку останнього без розпорядження платника (власника рахунка) .
Правила оформлення інкасових доручень полягають у наступному. Інкасове доручення складається на бланку форми 0401071 (додаток 13 до Положення N 2-П). При стягнення грошових коштів з рахунку платника у безспірному порядку у випадках, встановлених законом, інкасове доручення має містити посилання на відповідний закон із зазначенням його номера, дати прийняття і відповідної статті, що передбачає безспірне стягнення грошових коштів.
Якщо стягнення коштів здійснюється на підставі виконавчих документів, інкасове доручення має містити посилання на дату видачі виконавчого документа, його номер, номер справи, по якій прийнято рішення, що підлягає примусовому виконанню, а також найменування органу, який виніс таке рішення; до інкасовому дорученням має бути додано оригінал виконавчого документа або його дублікат.
При списанні грошових коштів у безспірному порядку у випадках, передбачених основним договором, в інкасовому дорученні має бути посилання на дату укладення та номер основного договору, а також на його відповідний пункт, що передбачає право кредитора на безспірне списання грошових коштів з рахунку платника. Крім того, в договорі банківського рахунку, укладеному між виконуючим банком і платником (власником рахунку), або в додатковій угоді до нього повинно міститися умова про списання грошових коштів банком з рахунку клієнта в безспірному порядку. У цьому випадку безспірне списання грошових коштів можливе лише за тієї обов'язкової умови, що платник надав обслуговуючому його банку відомості про відповідне кредиторі (одержувача коштів), що має право виставляти інкасові доручення до рахунку платника, договірному зобов'язанні, за яким повинні проводитися платежі в безспірному порядку, а також про основному договорі (дата, номер, пункт тексту договору, що передбачає право кредитора на безспірне списання грошових коштів).
Порушення приведених правил оформлення інкасових доручень є підставою для відмови виконуючим банком в оплаті відповідних інкасових доручень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розрахунки інкасовими дорученнями "
 1. 1. Поняття та види зобов'язань при розрахунках по інкасо
  розрахунках по інкасо банк-емітент зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за його рахунок дії щодо одержання від платника платежу або акцепту платежу. Для виконання доручення клієнта банк-емітент має право залучити інший банк (виконуючий банк) (п. 1 та п. 2 ст. 874 ЦК). Основна відмінність розрахунків по інкасо від інших раніше розглянутих форм безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними дорученнями і
 2. 4. Зобов'язання за розрахунками інкасовими дорученнями
  розрахунковим документом, на підставі якого списання грошових коштів з рахунку платника провадиться в безспірному порядку у випадках, коли такий порядок - встановлений законодавством; або - стягнення проводиться за виконавчими документами; або - основним договором передбачені розрахунки інкасовими дорученнями, а банку, що обслуговує платника, надано право на списання
 3. Обов'язки банку з ведення рахунку
  розрахунковий рахунок надходять на адресу клієнта суми, вказуючи на наявну у клієнта заборгованість по кредиту та інших фінансовим зобов'язанням ". Несвоєчасне зарахування банком на рахунок, відкритий клієнтові, що надійшли на вказаний рахунок грошових коштів визнається порушенням зобов'язання за договором банківського рахунку та тягне за собою відповідальність банку у вигляді законної неустойки в розмірі ставки
 4. 5. Розрахунки по інкасо Поняття і види розрахунків по інкасо
  розрахунках по інкасо банк-емітент зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за його рахунок дії щодо одержання від платника платежу або акцепту платежу. Для виконання доручення клієнта банк-емітент має право залучити інший банк (виконуючий банк) (п. п. 1 і 2 ст . 874 ЦК). Основна відмінність розрахунків по інкасо від інших раніше розглянутих форм безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними дорученнями і
 5. Обов'язки виконуючого банку
  розрахунках по інкасо полягає в тому, що виконуючий банк повинен представити платнику документи стягувача у тій формі, в якій вони були отримані, за винятком відміток і написів банків, необхідних для оформлення інкасової операції (ст. 875 ЦК). В обов'язок виконуючого банку вменено негайне повідомлення особи, від якої отримано інкасове доручення, про відсутність якого-небудь
 6. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язане з рухом грошей: безповоротне фінансування, авансування,
 7. § 7. Розрахункові зобов'язання
  розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правовий обов'язки або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг тощо Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами 47. Mutatis mutandis [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має 49. Non bis in idem
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  розрахункових, поточних, бюджетних, кореспондентських та ін.) Договір банківського вкладу. Сторони договору. Предмет договору банківського вкладу. Види договорів банківського вкладу, їх оформлення (ощадна книжка, ощадний сертифікат і т.д.). Договір вкладу в користь третьої особи. Виконання договору банківського вкладу. Правові наслідки порушення договору банківського вкладу.
 10. 3. Депозитні договори за участю Банку Росії
  розрахункової мережі Центрального банку РФ, на рахунок з обліку депозиту, відкритий в уповноваженому установі або підрозділі розрахункової мережі Центрального банку РФ. Депозити, відкриті в Центральному банку РФ, не можуть бути пролонговані. Не допускається також дострокове вилучення банком коштів, розміщених на депозит у Банку Росії. Повернення суми депозиту, відкритого в Центральному банку РФ, і сплата
© 2014-2022  yport.inf.ua