Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРИ про банківський вклад, банківський рахунок; БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ. КОНКУРС, ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ. Книга п'ята. Том 2, 2006 - перейти до змісту підручника

Обов'язки виконуючого банку

Основний обов'язок виконуючого банку при розрахунках по інкасо полягає в тому, що виконуючий банк повинен представити платнику документи стягувача в тій формі, в якій вони були отримані, за винятком відміток і написів банків, необхідних для оформлення інкасової операції (ст. 875 ЦК).
В обов'язок виконуючого банку вменено негайне повідомлення особи, від якої отримано інкасове доручення, про відсутність якого-небудь документа або невідповідність поданих документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученням. Якщо зазначені недоліки не будуть усунені стягувачем, виконуючий банк отримує право повернути подані документи без виконання (п. 1 ст. 875 ЦК).
Документи, що підлягають оплаті за пред'явленням, повинні бути представлені виконуючим банком до платежу негайно з отриманням інкасового доручення. Якщо ж документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника подати документи до акцепту негайно, а вимогу платежу має бути зроблено не пізніше дня настання зазначеного у документі строку платежу.
Виконуючий банк зобов'язаний негайно передати отримані (інкасовані) суми в розпорядження банку-емітенту, який у свою чергу повинен забезпечити зарахування цих сум на рахунок клієнта.
На виконуючий банк покладено також обов'язок сповіщення банку-емітента про причини неплатежу або відмови від акцепту. Ця інформація повинна бути негайно доведена банком-емітентом до відома клієнта. Клієнтові надається можливість самостійно визначити свої подальші дії у зв'язку з неотриманням платежу, наприклад:
- відкликати документи і пред'явити вимогу про стягнення грошових коштів до платника в іншому порядку;
- виставити вимогу до рахунку для оплати відповідно до встановлених правил і т.п.
Разом з тим неотримання вказівок про подальші дії у строк, встановлений банківськими правилами, а при його відсутності - в розумний строк дає виконуючому банку право повернути документи банку-емітенту без виконання.
При розрахунках інкасовими дорученнями в порядку стягнення за виконавчими документами виконуючий банк (банк, що обслуговує платника) повинен виконати яке надійшло інкасове доручення з доданим до нього виконавчим документом або зробити на виконавчому документі відмітку про повне або часткове невиконання зазначених в ньому вимог у зв'язку з відсутністю на рахунку боржника грошових коштів. В останньому випадку інкасове доручення з доданим до нього виконавчим листом поміщається виконуючим банком у картотеку по позабалансовому рахунку N 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк" і надалі підлягає виконанню банком у міру надходження грошових коштів на рахунок платника в порядку черговості, встановленої ст . 855 ГК.
У процесі виконання інкасових доручень списання грошових коштів виконуючим банком з рахунку платника може бути призупинено в наступних випадках:
- на підставі рішення державного органу, що здійснює контрольні функції відповідно до законодавства, про призупинення стягнення;
- за наявності судового акта про призупинення стягнення (наприклад, в порядку прийняття судом заходів щодо забезпечення позову або виконання судового рішення);
- в силу інших підстав, передбачених законодавством.
При поновленні списання грошових коштів виконання відповідного інкасового доручення здійснюється із збереженням зазначеної в ньому групи черговості і календарної черговості надходження розрахункового документа всередині відповідної групи (п. 12.10 Положення N 2-П).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обов'язки виконуючого банку "
 1. 5. Закриття акредитива
  обов'язок виконуючого банку одночасно із закриттям покритого акредитива негайно повернути невикористану суму банку емітенту, який повинен зарахувати її на рахунок платника, з якого депонувалися грошові кошти (п. 2 ст. 873 ЦК). Згідно п. 6.6 Положення N 2-П повернення суми банку емітенту по покритому (депонованої) акредитивом здійснюється виконуючим банком
 2. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  зобов'язані щодня здавати всю готівку в банк. У звичайній практиці умови про ліміт готівки в касі організації та про порядок і строки здачі в банк понадлімітної готівки визначаються в договорах на розрахунково - касове обслуговування, що укладаються між організаціями (власниками банківського рахунку) і обслуговуючими їх банками. Недотримання умов роботи з
 3. Закриття акредитива
  обов'язок виконуючого банку одночасно із закриттям покритого акредитива негайно повернути невикористану суму банку-емітенту, який повинен зарахувати її на рахунок платника, з якого депонувалися грошові кошти (п. 2 ст. 873 ЦК). Згідно з Положенням про безготівкові розрахунки N 2-П (п. 6.6) повернення грошових коштів банку-емітенту по покритому (депонованої) акредитивом
 4. § 2. Джерела комерційного права
  обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом », тобто досить чітко визначено режим діяльності комерційних організацій як общедозволітельний. На жаль, є приклади й іншого роду, коли в законодавстві Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 36 (особливо
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  обов'язків сторін договір банківського рахунку є двостороннім або взаємним, оскільки обидві сторони - банки і клієнт - наділені правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і
 6. § 2. Способи і механізм захисту прав та інтересів підприємця
  обов'язки осіб, що у справі ». [2] Таким чином, визнання права - невід'ємний елемент рішення арбітражного суду з економічного спору. Водночас вимога про визнання права може бути предметом самостійних видів позовів - позовів про визнання прав - наприклад, права власності або інших речових прав. Наслідки порушення прав та інтересів можуть бути різними. Залежно від
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  обов'язки осіб, не залучених до участі у справі, ці особи мають право оскаржити рішення в апеляційну та касаційну інстанції і таке рішення безумовно підлягає скасуванню; - до прийняття рішення арбітражним судом у позивача є можливість змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а у відповідача - визнати позов повністю або частково;
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
  зобов'язаний інформувати іншу сторону здійснюваної операції про те, що він діє в якості довірчого керуючого. Інакше вчинені довірчим керуючим угоди будуть вважатися досконалими в його інтересах, а не в інтересах засновника управління, і зобов'язуватися за такими угодами буде безпосередньо довірчий керуючий, тобто буде нести відповідальність своїм власним майном,
 9. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  зобов'язаних осіб-платників надходять уповноваженою особам-переводополучателей. З точки зору своєї юридичної природи розрахункові операції не є однорідними. В одних випадках гроші - самостійний і єдиний предмет правовідносин, наприклад, при безвозвратном фінансуванні, банківському кредитуванні, податкових платежах, - такі правовідносини виникають тільки з приводу грошей і тому
 10. § 2. Правосуб'єктність юридичних осіб
  обов'язки) і дієздатністю (здатністю своїми діями набувати і здійснювати права, а також створювати і виконувати обов'язки). Однак правоздатність та дієздатність організації відрізняються від правоздатності та дієздатності громадянина. Справа в тому, що організація: як учасник цивільного обороту виникає і припиняється за допомогою встановлених законом юридичних процедур;
© 2014-2022  yport.inf.ua