Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

5. Закриття акредитива

Закриття акредитива проводиться виконуючим банком з підстав, вичерпний перелік яких передбачений ст. 873 ГК:
- закінчення терміну акредитива;
- заява одержувача коштів про відмову від використання акредитива, якщо така можливість передбачена умовами акредитива;
- повний або частковий відгук платником відкличного акредитива.
У разі закінчення терміну дії акредитива його закриття у виконуючому банку провадиться в частині залишку грошової суми по акредитиву. При відмові одержувача грошових коштів від використання акредитива (якщо це допускається умовами акредитива) останній направляє заяву про закриття акредитива виконуючому банку. Умовами акредитиву може бути передбачена необхідність отримання згоди платника або банку емітента на відмову від використання акредитива з боку одержувача грошових коштів. Відмова від використання підтвердженого акредитива можливий тільки за згодою підтверджуючого банку. Закриття акредитива у виконуючому банку на підставі відкликання акредитива банком-емітентом може здійснюватися на вимогу платника або після отримання згоди одержувача коштів по безвідкличного акредитиву (п. 6.6 Положення N 2-П).
У будь-якому випадку про закриття акредитива виконуючий банк повинен поставити до відома банк-емітент, якому надсилається повідомлення. Встановлено обов'язок виконуючого банку одночасно із закриттям покритого акредитива негайно повернути невикористану суму банку емітенту, який повинен зарахувати її на рахунок платника, з якого депонувалися грошові кошти (п. 2 ст. 873 ЦК).
Згідно п. 6.6 Положення N 2-П повернення суми банку емітенту по покритому (депонованої) акредитивом здійснюється виконуючим банком платіжним дорученням одночасно із закриттям акредитива після закінчення терміну його дії або в день подання документа, що є підставою для закриття акредитива. Порядок відкликання непокритого (гарантованого) акредитива встановлюється угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Закриття акредитива "
  1. 3. Відкриття акредитива
    З метою здійснення розрахунків за акредитивом платник представляє в банк-емітент заяву на відкриття акредитива, на підставі якого банк-емітент складає акредитив на спеціальному бланку (додаток 5 до Положення N 2-П). При великому переліку документів, які підлягають вказівкою в акредитиві, може складатися додаток до акредитива в довільній формі, на яке робиться посилання в
  2. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
    Правове регулювання розрахунків Правовідносини, пов'язані із здійсненням розрахунків, в даний час регулюються ЦК (гл. 46, ст. 861 - 885), іншими федеральними законами, а також виданими відповідно до них банківськими правилами. Для того щоб оцінити суть змін, внесених нині чинним ГК в правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964
  3. Правове регулювання розрахунків по акредитиву
    Відповідно з п. 3 ст. 867 ГК порядок здійснення розрахунків за акредитивом регулюється законом, а також встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Крім норм про розрахунки по акредитиву, що містяться в ЦК (§ 3 гл. 46, ст. Ст. 867 - 873), відносини, пов'язані з розрахунками за акредитивом, регламентуються також
  4. Закриття акредитива
    Закриття акредитива проводиться виконуючим банком з підстав, вичерпний перелік яких передбачений ГК (ст. 873). До їх числа належать: - закінчення терміну акредитива; - заява одержувача коштів про відмову від використання акредитива, якщо така можливість передбачена умовами акредитива; - повний або частковий відгук платником відкличного акредитива. У разі
  5. § 4. Валютні біржі
    Валютний ринок. Валютний ринок також є різновидом ринку товарів взагалі і має справу з таким товаром, як валюта і валютні цінності. Згідно ст. 140-141 ЦК та ст. 1 Закону РФ від 9 жовтня 1992 р. «Про валютне регулювання та валютний контроль» [1] під валютою і валютними цінностями розуміється: - валюта РФ, тобто рублі у вигляді банківських білетів (банкнот) Центрального банку РФ і монети, а
  6. § 6. Договір банківського рахунку
    Поняття та ознаки договору банківського рахунку. Відповідно до ст. 845 ЦК за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Які з цього договору відносини пов'язані з
  7. § 7. Розрахункові зобов'язання
    Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
  8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
  9. 1. Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
    У юридичній літературі терміни "кредит" і "кредитні правовідносини" нерідко вживаються в широкому їх значенні, що виходить далеко за межі сфери кредитного договору. Це пояснюється не тільки сприйняттям з боку правознавців економічного сенсу кредиту, а й тією обставиною, що в радянський період так звані кредитно-розрахункові правовідносини розглядалися в якості окремого
  10. 5. Недійсність кредитного договору
    Підстави недійсності У судово-арбітражній практиці вкрай рідко (у порівнянні з іншими договорами) можна зустріти спори про визнання кредитних договорів неукладеними. Позначаються професійний підхід банків до оформлення договірних відносин з кредитування громадян або організацій, а також та обставина, що переважна більшість кредитних договорів укладається на основі
© 2014-2022  yport.inf.ua