Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Виконання акредитива

Виконання акредитива здійснюється виконуючим банком у разі, якщо одержувачем коштів представлені документи, що підтверджують виконання ним усіх умов акредитива. Порушення хоча б однієї з умов акредитива має служити для виконуючого банку підставою до відмови у виконанні акредитива (ст. 870 ЦК).
Положенням N 2-П (п. 6.3) передбачено, що для отримання коштів по акредитиву одержувач коштів (бенефіціар), відвантаживши товари, виконавши роботу, надавши відповідні послуги, повинен представити виконуючому банку реєстр рахунків (у чотирьох примірниках), відвантажувальні та інші передбачені умовами акредитива документи до закінчення терміну акредитива.
Виконуючий банк зобов'язаний перевірити за зовнішніми ознаками дотримання бенефіціаром всіх умов акредитива, а також правильність оформлення реєстру рахунків, відповідність підписів та печатки бенефіціара на ньому заявленим зразкам. При цьому не повинні прийматися до оплати реєстри рахунків без зазначення в них дати відвантаження, номерів товарно-транспортних документів, номерів поштових квитанцій при відправленні товару через організації зв'язку, номерів або дат приймально-здавальних документів і виду транспорту, яким відправлений вантаж при прийомі представником покупця на місці у продавця (постачальника).
У разі відмови у прийнятті документів, які не відповідають за зовнішніми ознаками умовам акредитива, виконуючий банк зобов'язаний негайно інформувати про це не лише отримувача коштів (бенефіціара), але і банк-емітент (п. 1 ст. 871 ЦК). Виконання цього обов'язку виконуючим банком дозволяє оперативно з'ясовувати причини невідповідності документів бенефіціара умовам акредитива і вживати заходів до здійснення розрахунків, якщо все ж буде встановлено, що бенефіціар, незважаючи на деякі помилки в документах, виконав свої договірні зобов'язання.
Зрозуміло, виконуючий банк не може і не повинен перевіряти фактичне виконання договору, за яким здійснюються розрахунки, оцінювати правове значення поданих бенефіціаром документів. Однак, діючи в межах своїх повноважень, він повинен відмовити бенефіціару у прийомі до оплати документів, якщо в них не містяться необхідні відомості, які визначені в дорученні на відкриття акредитива. Термін перевірки документів за умовами акредитива і правильності оформлення реєстру рахунків не повинен перевищувати семи робочих днів, наступних за днем ??отримання документів, якщо інше не передбачено угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.
Усі витрати виконуючого банку щодо здійснення платежів бенефіціару чи інших операцій у відповідності з умовами акредитива підлягають відшкодуванню банком-емітентом, який, у свою чергу, має право вимагати відшкодування як зазначених, так і інших витрат, пов'язаних з виконанням акредитива, за рахунок платника (п. 2 ст. 870 ЦК).
Відповідно до п. п. 5.6 - 5.7 Положення N 2-П при отриманні від виконуючого банку документів за акредитивом банк-емітент перевіряє відповідність поданих документів та їх реквізитів умовам акредитива на підставі самих документів (перевірка за зовнішніми ознаками). Термін перевірки документів не повинен перевищувати семи робочих днів, наступних за днем ??отримання документів, якщо інше не передбачено угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.
При встановленні невідповідності за зовнішніми ознаками документів, прийнятих виконуючим банком від одержувача коштів, умовам акредитива банк-емітент має право відмовити у їх прийнятті або попередньо запитати платника про можливість прийняття зазначених документів. Він повинен повідомити про це банк, від якого отримані документи, або одержувача коштів, вказавши у повідомленні на розбіжності, що є причиною відмови.
При цьому банк-емітент має право вимагати від виконуючого банку повернення сум, виплачених одержувачу коштів за рахунок переведеного у виконуючий банк покриття (по покритому (депонованої) акредитивом), відновлення сум, списаних з кореспондентського рахунку, відкритого у виконуючому банку, або відмовити виконуючому банку у відшкодуванні сум, виплачених одержувачу коштів (за непокритим (гарантованим) акредитивом). Він також зобов'язаний зарахувати відповідну суму на рахунок платника, з якого були списані кошти в рахунок покриття по акредитиву.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Виконання акредитива "
 1. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО"
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин , а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 3. 1. Поняття і види акредитива
  При здійсненні розрахунків за акредитивом банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачеві коштів або оплатити, акцептувати або врахувати перекладної вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати
 4. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  Правове регулювання розрахунків Правовідносини, пов'язані із здійсненням розрахунків, в даний час регулюються ЦК (гл. 46, ст. 861 - 885), іншими федеральними законами, а також виданими відповідно до них банківськими правилами. Для того щоб оцінити суть змін, внесених нині чинним ГК в правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964
 5. 4. Розрахунки за акредитивом Поняття і види акредитива
  При здійсненні розрахунків за акредитивом банк, що діє за дорученням платника про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачеві коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати
 6. Виконання акредитива
  Виконання акредитива здійснюється виконуючим банком в випадку, якщо одержувачем коштів представлені документи, що підтверджують виконання ним усіх умов акредитива. Порушення хоча б однієї з умов акредитива має служити для виконуючого банку підставою до відмови у виконанні акредитива (ст. 870 ЦК). Положенням про безготівкові розрахунки N 2-П (п. 6.3) передбачено, що для отримання
 7. Відповідальність за порушення умов акредитива
  Відповідальність банків за порушення умов акредитива, встановлену в ст. 872 ГК, перед платником несе банк-емітент, а виконуючий банк відповідає перед банком-емітентом. З цього загального правила є два винятки, коли допускається безпосередня відповідальність виконуючого банку як перед платником, так і перед одержувачем коштів. По-перше, на виконуючий банк може бути
 8. § 2. Уніфіковані правила міжнародних розрахунків
  У відповідності зі сформованою практикою нині застосовуються такі основні форми міжнародних розрахунків: документарний акредитив, інкасо, банківський переказ, відкритий рахунок. Крім того, використовуються розрахунки з використанням векселів і чеків. З міжнародними розрахунками тісно пов'язані гарантійні операції банків щодо окремих формам розрахунків (наприклад інкасо, аванс, відкритий рахунок) -
 9. § 4. Валютні біржі
  Валютний ринок. Валютний ринок також є різновидом ринку товарів взагалі і має справу з таким товаром, як валюта і валютні цінності. Згідно ст. 140-141 ЦК та ст. 1 Закону РФ від 9 жовтня 1992 р. «Про валютне регулювання та валютний контроль» [1] під валютою і валютними цінностями розуміється: - валюта РФ, тобто рублі у вигляді банківських білетів (банкнот) Центрального банку РФ і монети, а
 10. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,