Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Відкриття акредитива

З метою здійснення розрахунків за акредитивом платник представляє в банк-емітент заяву на відкриття акредитива, на підставі якого банк-емітент складає акредитив на спеціальному бланку (додаток 5 до Положення N 2-П). При великому переліку документів, які підлягають вказівкою в акредитиві, може складатися додаток до акредитива в довільній формі, на яке робиться посилання в акредитиві і яке є невід'ємною частиною акредитива.
Для здійснення розрахунків по покритому (депонованої) акредитивом у ньому вказується номер рахунку, відкритого виконуючим банком для здійснення розрахунків за акредитивом. Зазначений рахунок відкривається за запитом банку емітента, складеним у довільній формі на підставі заяви на відкриття акредитива. Зазначений номер рахунку доводиться виконуючим банком до відома банку емітента, а банком-емітентом - до відома платника. У випадках, коли в ролі виконуючого банку виступає банк, який не обслуговує одержувача грошових коштів, в акредитиві повинні бути зазначені також реквізити банку, що обслуговує отримувача коштів, та номер рахунку останнього.
Неналежне оформлення платником заяви на відкриття акредитива, відсутність в ньому будь-яких обов'язкових реквізитів дає банку-емітенту право не приймати його до виконання. Судово-арбітражна практика, однак, виходить з того, що банк-емітент, не скористався своїм правом відмови у відкритті акредитива на основі заяви платника, який не відповідає банківським правилам, тим самим приймає на себе відповідальність за належне виконання доручення платника про відкриття акредитива.
Так, організація-платник звернулася до арбітражного суду з позовом до банку-емітенту про стягнення збитків, що виникли через виплати одержувачу коштів з порушенням умов акредитива. З матеріалів справи випливало, що позивач передав обслуговуючому його банку документ, оформлений на бланку платіжного доручення, в якому в графі "призначення платежу" було зазначено "акредитив, виплати проводяться при поданні товарно-транспортних документів". Була також позначена дата закриття акредитива. На підставі цього документа банк списав з рахунку грошові кошти і зарахував їх на розрахунковий рахунок зазначеного в дорученні одержувача, не вимагаючи подання товарно-транспортних документів.
Позовні вимоги були задоволені, оскільки з переданого банку документа однозначно випливало, що йдеться про відкриття акредитива і виплаті коштів не безумовно, а проти відвантажувальних документів. Недотримання вимог до форми доручення давало підстави банку відмовитися від його прийняття. Банк також не було позбавлене можливості уточнити характер і зміст даного йому доручення, зокрема найменування документів, проти яких проводяться виплати по акредитиву. Відсутність же в дорученні вказівок про вид акредитива і спосіб його реалізації не має суттєвого значення для визначення характеру даного банку доручення, оскільки в силу п. 3 ст. 868 ГК акредитив визнається відкличним, якщо в його тексті прямо не встановлено інше. Таким чином, банк, прийнявши доручення, за формою не відповідає вимогам банківських правил, і виконавши це доручення в суперечності з даними йому клієнтом вказівками, допустив порушення своїх зобов'язань, що випливають з доручення платника про відкриття акредитива (1).
---
(1) Див: п. 6 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15 січня 1999 р. N 39 "Огляд практики розгляду спорів, пов'язаних з використанням акредитивної і інкасової форм розрахунків" / / Вісник ВАС РФ. 1999. N 4 (далі - інформаційний лист Президії ВАС РФ від 15 січня 1999 р. N 39).
Разом з тим при прийнятті доручення платника про відкриття акредитива банк не повинен перевіряти заяву платника на відкриття акредитива з точки зору відповідності його умов умовам основного договору, укладеного між платником та отримувачем коштів.
По одному із справ організація - одержувач коштів по акредитиву звернулася до арбітражного суду з позовом до банку емітенту (одночасно є і виконуючим банком) про виплату сум з акредитива. При цьому одержувач вказував, що банк в порушення умов договору одержувача коштів з платником відкрив акредитив на строк менший, ніж було вказано в договорі поставки. Одержувач звернувся до банку з вимогою про виплату коштів до закінчення терміну, визначеного в договорі, але банк відмовився виконати вимогу у зв'язку із закриттям акредитива.
У задоволенні даного позову було відмовлено з посиланням на п. 3 ст. 845 ГК, згідно з яким банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта. Він також був не вправі відмовитися від виконання належно оформленого заяви на акредитив на тій підставі, що воно не відповідала договору клієнта з одержувачем коштів, оскільки банк не зобов'язаний перевіряти відповідність умов заяви договором, навіть якщо посилання на даний договір мається на акредитиві. Крім того, банк несе відповідальність перед одержувачем коштів тільки на умовах відкритого ним акредитива. Відповідальність за невідповідність даного банку доручення договором поставки несе перед одержувачем його контрагент - платник (1).
---
(1) Див: п. 7 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 15 січня 1999 р. N 39.
По надходження акредитива в виконуючий банк останній повинен негайно повідомити про це одержувача грошових коштів. Якщо ж отримувач коштів не є клієнтом виконуючого банку, повідомлення про надходження акредитива направляється виконуючим банком через банк, що обслуговує отримувача коштів. Сумніви в правильності зазначення реквізитів в акредитиві, які можуть виникнути у виконуючого банку, знімаються шляхом направлення запиту в банк-емітент. У цьому випадку повідомлення одержувача грошових коштів або обслуговуючого його банку про надходження акредитива в виконуючий банк носить попередній характер. Протягом усього терміну дії акредитива банком-емітентом можуть проводитися уточнення його реквізитів.
Сума покритого (депонованого) акредитива може бути збільшена на підставі розпорядження платника. Перерахування коштів у виконуючий банк для поповнення акредитива здійснюється за платіжним дорученням банку-емітента. Порядок збільшення суми непокритого (гарантованого) акредитива визначається угодою між банком-емітентом і виконуючим банком.
У разі зміни умов або скасування акредитива платником подається в банк-емітент відповідне розпорядження, на основі якого банк-емітент направляє у виконуючий банк повідомлення про зміну умов або скасування акредитива. Одержувач коштів може бути повідомлений про зміну умов або скасування акредитива банком-емітентом через виконуючий банк або через банк одержувача коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Відкриття акредитива "
 1. § 6. Договір банківського рахунку
  відкритий клієнтові (власникові), грошові кошти, виконуючи розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Які з цього договору відносини пов'язані з існуванням безготівкових грошей. Оскільки більша частина грошових коштів суб'єктів права переведена в безготівкову форму, то більш доцільним є здійснення
 2. § 7. Розрахункові зобов'язання
  відкриті рахунки учасників розрахунків, і на розрахунки через банки без відкриття банківського рахунку. Загальні положення про безготівкові розрахунки. Безготівкові розрахунки - це відносини контрагентів по угоді і банку з приводу списання грошових коштів з рахунку платника і зарахування їх на рахунок одержувача * (701). В економічній літературі вони вважаються більш раціональними і економічними в порівнянні з
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб. * (629) Небанківська кредитна організація - кредитна організація, що має право здійснювати окремі банківські операції, передбачені Федеральним законом "Про банки і банківську діяльність". Допустимі поєднання банківських операцій для них встановлюються Банком Росії. * (630) Теоретично можлива і зворотна
 4. 1. Поняття і види акредитива
  відкритті акредитива і відповідно до його вказівки (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачеві коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель (п. 1 ст. 867 ЦК). Якщо банк-емітент, не передаючи повноважень іншому
 5. 4. Виконання акредитива
  відкриття акредитива. Термін перевірки документів за умовами акредитива і правильності оформлення реєстру рахунків не повинен перевищувати семи робочих днів, наступних за днем отримання документів, якщо інше не передбачено угодою між банком-емітентом і виконуючим банком. Усі витрати виконуючого банку щодо здійснення платежів бенефіціару чи інших операцій відповідно до умов
 6. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  відкриті відповідні рахунки організацій і підприємців, які беруть участь у розрахунках. Проте законом може бути передбачений інший порядок розрахунків. Використання іншої конструкції здійснення розрахунків може бути також обумовлено обраної контрагентами формою розрахунків. ЦК не містить вичерпного переліку форм розрахунків, які можуть бути використані учасниками майнового
 7. 4. Розрахунки за акредитивом Поняття і види акредитива
  відкритті акредитива і відповідно до його вказівки (банк-емітент), зобов'язується зробити платежі одержувачеві коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити платежі одержувачу коштів або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель (п. 1 ст. 867 ЦК). Якщо банк-емітент, не передаючи повноважень іншому
 8. Правове регулювання розрахунків по акредитиву
  відкриття акредитива (у двох примірниках), у якому повинно міститися доручення банку відкрити акредитив. У заяві на відкриття акредитива крім реквізитів всякого розрахункового документа (п. 2.10 Положення N 2-П) повинні бути зазначені такі відомості: - найменування банку-емітента; - найменування банку - отримувача коштів, - найменування виконуючого банку; - вид акредитива
 9. Виконання акредитива
  відкриття акредитива. Термін перевірки документів за умовами акредитива, а також правильності оформлення реєстру рахунків не повинен перевищувати семи робочих днів, наступних за днем отримання документів, якщо інше не передбачено угодою між банком-емітентом і виконуючим банком. При встановленні відповідності зазначених документів акредитива і правильності оформлення реєстру рахунків
 10. § 2. Уніфіковані правила міжнародних розрахунків
  відкритий рахунок. Крім того, використовуються розрахунки з використанням векселів і чеків. З міжнародними розрахунками тісно пов'язані гарантійні операції банків щодо окремих формам розрахунків (наприклад інкасо, аванс, рахунок) - вони служать додатковим забезпеченням виконання зобов'язань, які зовнішньоторговельні партнери брали на себе за контрактом. Зупинимося на тих особливостях міжнародних
© 2014-2022  yport.inf.ua