Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1499. Експертиза позначення, заявленого в якості товарного знака


1. Експертиза позначення, заявленого в якості товарного знака (експертиза заявленого позначення), проводиться за заявкою, прийнятої до розгляду в результаті формальної експертизи.
У ході проведення експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення вимогам статті 1477 та пунктів 1 - 7 статті 1483 цього Кодексу і встановлюється пріоритет товарного знака.
2. За результатами експертизи заявленого позначення федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності приймає рішення про державну реєстрацію товарного знака або про відмову в його реєстрації.
3. До прийняття рішення за результатами експертизи заявленого позначення заявнику може бути направлено повідомлення у письмовій формі про результати перевірки відповідності заявленого позначення вимогам абзацу другого пункту 1 цієї статті з пропозицією подати свої доводи стосовно наведених у повідомленні мотивів. Доводи заявника враховуються при ухваленні рішення за результатами експертизи заявленого позначення, якщо вони представлені протягом шести місяців з дня направлення заявнику зазначеного повідомлення.
4. Рішення про державну реєстрацію товарного знака може бути переглянуте федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності до реєстрації товарного знака у зв'язку з:
1) надходженням заявки, що має більш ранній пріоритет відповідно до статей 1494, 1495 і 1496 цього Кодексу, на тотожне або схоже з ним до ступеня змішання позначення щодо однорідних товарів;
2) державною реєстрацією як найменування місця походження товару позначення, тотожного або схожого до ступеня змішання з товарним знаком, зазначеними у рішенні про реєстрацію;
3) виявленням заявки, що містить тотожний товарний знак, або виявленням охороняється тотожного товарного знака відносно співпадаючих повністю або частково переліків товарів з тим же або більш раннім пріоритетом товарного знака;
4) зміною заявника, яке у разі державної реєстрації заявленого позначення як товарного знака може призвести до введення споживача в оману щодо товару або його виробника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1499. Експертиза позначення, заявленого в якості товарного знака "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Стаття 1497. Експертиза заявки на товарний знак і внесення змін до документів заявки
  1. Експертиза заявки на товарний знак проводиться федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності. Експертиза заявки включає формальну експертизу та експертизу позначення, заявленого в якості товарного знака (заявленого позначення). 2. У період проведення експертизи заявки на товарний знак заявник вправі до прийняття по ній рішення доповнювати, уточнювати або
 5. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 8. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 9. § 3. Правова охорона найменування місця походження товару
  Поняття найменування місця походження товару. Їм вважається позначення, що представляє собою або містить сучасне або історичне найменування країни, населеного пункту, місцевості або іншого географічного об'єкта (далі - географічний об'єкт) або похідне від такого найменування і стало відомим в результаті його використання відносно товару, особливі властивості якого
 10. § 6. Захист прав на засоби індивідуалізації
  Загальні положення. У разі порушення прав на засоби індивідуалізації їх володарі можуть домагатися відновлення своїх прав, припинення правопорушень та застосування до порушників інших передбачених законом санкцій. Захист зазначених прав здійснюється в основному в юрисдикційної формі в рамках адміністративної, цивільної та кримінально-правової процедур. Адміністративно-правовий захист
© 2014-2022  yport.inf.ua