Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1513. Порядок заперечування й визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку


КонсультантПлюс: примітка.
Палата з патентних спорів реорганізована у формі приєднання до Федеральних інституту промислової власності (розпорядження Уряду РФ від 01.12.2008 N 1791-р).
1. Надання правової охорони товарному знаку може бути оскаржене з підстав та в строки, які передбачені статтею 1512 цього Кодексу, шляхом подання заперечення проти такого надання в палату по патентних спорах або федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
2. Заперечення проти надання правової охорони товарному знаку з підстав, передбачених підпунктами 1 - 4 пункту 2 та пункту 3 статті 1512 цього Кодексу, можуть бути подані в палату по патентних спорах зацікавленою особою.
3. Заперечення проти надання правової охорони товарному знаку на підставі, передбаченій підпунктом 5 пункту 2 статті 1512 цього Кодексу, може бути подано в палату по патентних спорах зацікавленим власником виключного права на товарний знак в одній з держав - учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності.
Заперечення проти надання правової охорони товарному знаку на підставі, передбаченій підпунктом 6 пункту 2 статті 1512 цього Кодексу, подається зацікавленою особою у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності.
4. Рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку або про відмову в такому визнанні набирають чинності відповідно до правил статті 1248 цього Кодексу і можуть бути оскаржені в суді.
5. У разі визнання надання правової охорони товарному знаку недійсним повністю свідоцтво на товарний знак і запис у Державному реєстрі товарних знаків анулюються.
У разі визнання надання правової охорони товарному знаку частково недійсним видається нове свідоцтво на товарний знак і вносяться відповідні зміни до Державного реєстру товарних знаків.
6. Ліцензійні договори, укладені до прийняття рішення про визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку, зберігають свою дію в тій мірі, в якій вони були виконані до моменту прийняття рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1513. Порядок заперечування й визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку "
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. 5. Сторони у договорі
  У договорі доручення сторонами виступають повірений і довіритель - той, на кому лежить обов'язок вчинити відповідні юридичні дії, і той, від імені та за рахунок якого ці дії здійснюються. У ролі кожної зі сторін може виступати як громадянин, так і юридична особа. Стосовно до юридичних осіб певна проблема виникає, зокрема, у зв'язку з встановленням
 5. § 4. Правове регулювання прав промислової власності іноземців на території Російської Федерації
  Об'єктивна картина стану правового регулювання промислової власності в Російській Федерації, в тому числі привабливості російського ринку для іноземних заявників, може бути найбільш адекватним чином представлена завдяки статистиці. Зокрема, дані ВОІВ та Роспатенту про державну реєстрацію об'єктів промислової власності в РФ такі: якщо в 1993р. було подано
 6. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  Проблема володіння, сама по собі непроста, в нашій цивілістиці придбала ще й додаткову специфіку, викликану загальним спрощенням юридичної картини світу з одночасним розривом історичних зв'язків, особливо важливих саме в теорії володіння, яка в силу одного тільки відродження нормального товарного обміну, як це в тій чи іншій мірі можна очікувати від інших юридичних феноменів, ніяк не § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
 7. Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
  Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
 8. 1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
  § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
 9. Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
  2. Свобода договорів
 10. Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
  Свобода договоров вместе с равенством участников гражданских отношений и рядом иных принципов относится ст. 1 ГК к числу основных начал гражданского законодательства. Все они тесно связаны между собой. Нет сомнений в том, что свобода договоров превратится в фикцию, если только все другие основные принципы не будут реализованы в гражданском законодательстве и практике его применения. Смысл
© 2014-2022  yport.inf.ua