Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1259. Об'єкти авторських прав


1. Об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також від способу його вираження:
літературні твори;
драматичні і музично-драматичні твори, сценарні твори;
хореографічні твори і пантоміми;
музичні твори з текстом або без тексту;
аудіовізуальні твори;
твори живопису, скульптури, графіки, дизайну, графічні розповіді, комікси та інші твори образотворчого мистецтва;
твори декоративно-прикладного та сценографічне мистецтва;
твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, у тому числі у вигляді проектів, креслень, зображень і макетів;
фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії;
географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи і пластичні твори, що відносяться до географії, топографії і до інших наук;
інші твори.
До об'єктів авторських прав також відносяться програми для ЕОМ, які охороняються як літературні твори.
2. До об'єктів авторських прав відносяться:
1) похідні твори, тобто твори, являють собою переробку іншого твору;
2) складові твори, тобто твори, являють собою з підбору або розташуванню матеріалів результат творчої праці.
3. Авторські права поширюються як на оприлюднені, так і на не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі, в тому числі в письмовій, усній формі (у вигляді публічного виголошення, публічного виконання та іншої подібної формі), у формі зображення, у формі звуко - чи відеозапису, в об'ємно-просторової формі.
4. Для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не вимагається реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей.
Щодо програм для ЕОМ і баз даних можлива реєстрація, здійснювана за бажанням правовласника відповідно до правил статті 1262 цього Кодексу.
5. Авторські права не поширюються на ідеї, концепції, принципи, методи, процеси, системи, способи, вирішення технічних, організаційних чи інших завдань, відкриття, факти, мови програмування.
6. Не є об'єктами авторських прав:
1) офіційні документи державних органів та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, у тому числі закони, інші нормативні акти, судові рішення, інші матеріали законодавчого, адміністративного і судового характеру, офіційні документи міжнародних організацій, а також їх офіційні переклади;
2) державні символи та знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо), а також символи і знаки муніципальних утворень;
3) твори народної творчості (фольклор), не мають конкретних авторів;
4) повідомлення про події та факти, які мають виключно інформаційний характер (повідомлення про новини дня, програми телепередач, розклади руху транспортних засобів тощо).
7. Авторські права поширюються на частину твору, на його назву, на персонаж твору, якщо за своїм характером вони можуть бути визнані самостійним результатом творчої праці автора і відповідають вимогам, встановленим пунктом 3 цієї статті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1259. Об'єкти авторських прав "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 3. 1.5. Об'єкти авторського права
  1259 чинного ЦК РФ, згідно з якою об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також від способу його вираження. --- Див, наприклад: Бромберг Г.В., Розов Б.С. Інтелектуальна власність: дійсність перехідного періоду і ринкові перспективи. М.: ИНИЦ Роспатенту,
 4. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  об'єкта для загальних потреб учасників товариства). До некомерційних організацій у Франції ставляться асоціації та спілки. У Франції існують також особливі об'єднання юридичних осіб - об'єднання по економічних інтересах, основна мета діяльності яких некомерційна, однак якщо прибуток була отримана, вона розподіляється між членами об'єднання. І в Німеччині, і у Франції діють
 5. § 2. Захист нематеріальних благ
  об'єктивних даних * (474). У цьому сенсі захист репутації збігається із захистом честі та гідності у тому вигляді, в якому вона забезпечується чинним правом * (475). Крім того, при розкритті істоти захисту честі, гідності та ділової репутації необхідно враховувати співвідношення останніх з іншими нематеріальними благами. Репутація як склалося про особу громадську думку персоніфікується через
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  статтях закону, принципи авторського права виводяться з аналізу всієї сукупності авторсько-правових норм. Знання принципів дозволяє орієнтуватися в авторському законодавстві, правильно тлумачити і застосовувати на практиці окремі його норми, а також вирішувати питання, на які немає прямої відповіді в чинному законодавстві. До числа основних принципів російського авторського права, відображених
 7. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  статтях глави 69 ЦК. За своїм обсягом це приблизно відповідає загальним положенням про інтелектуальну власність, які пропонувалося включити до Цивільного кодексу в якості альтернативи частини четвертої Кодексу в її нинішньому вигляді. Однак своїм змістом норми глави 69 ЦК істотно відрізняються від того, що пропонувалося авторами альтернативного проекту * (135). Про надуманих поняттях
 8. § 1. Об'єкти авторського права
  1259 ЦК об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також способу його вираження. Крім того, з п. 3 тієї ж статті випливає, що законом охороняються як оприлюднені, так і не оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі. Нарешті, з сукупного аналізу ряду норм (зокрема, п. 1 ст.
 9. § 4. Авторські договори
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
 10. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
© 2014-2022  yport.inf.ua