Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1385. Публікація відомостей про заявку на винахід


1. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, по закінченні вісімнадцяти місяців з дня подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом, публікує в офіційному бюлетені відомості про заявку на винахід. Склад публікованих відомостей визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
Автор винаходу має право відмовитися бути згаданим у якості такого в публікованих відомостях про заявку на винахід.
За клопотанням заявника, подане до закінчення дванадцяти місяців з дня подачі заявки на винахід, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності може опублікувати відомості про заявкою до закінчення вісімнадцяти місяців з дня її подачі.
Публікація не проводиться, якщо до закінчення дванадцяти місяців з дня подачі заявки на винахід вона була відкликана або визнана відкликаною або на її підставі відбулася реєстрація винаходу.
2. Будь-яка особа після публікації відомостей про заявку на винахід має право ознайомитися з документами заявки, якщо заявка не відкликана і не визнана відкликаною на дату публікації відомостей про неї. Порядок ознайомлення з документами заявки та видачі копій таких документів встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
3. У випадку публікації відомостей про заявку на винахід, яка на дату публікації була відкликана або визнана відкликаною, такі відомості не включаються до рівень техніки щодо наступних заявок того ж заявника, поданих у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності до закінчення дванадцяти місяців з дня публікації відомостей про заявку на винахід.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1385. Публікація відомостей про заявку на винахід "
 1. Стаття 1379. Перетворення заявки на винахід або корисну модель
  1. До публікації відомостей про заявку на винахід (пункт 1 статті 1385), але не пізніше дати прийняття рішення про видачу патенту на винахід заявник має право перетворити її в заявку на корисну модель шляхом подачі у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності відповідної заяви, за винятком випадку , коли до заявки докладено заяву про пропозицію
 2. Стаття 1392. Тимчасова правова охорона винаходу
  1. Винаходу, на яке подана заявка до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, з дня публікації відомостей про заявку (пункт 1 статті 1385) до дати публікації відомостей про видачу патенту (стаття 1394) надається тимчасова правова охорона в обсязі опублікованої формули винаходу, але не більш ніж в обсязі, визначеному формулою, що міститься в рішенні
 3. Стаття 1396. Міжнародні та євразійські заявки, мають силу заявок, передбачених цим Кодексом
  1. Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності починає розгляд поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію міжнародної заявки на винахід або корисну модель, в якій Російська Федерація вказана в якості держави, в якій заявник має намір одержати патент на винахід або корисну модель, після закінчення тридцяти одного місяця з
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 6. 7. Пріоритет винаходу, корисної моделі та промислового зразка
  Відповідно до ст. 19 Патентного закону (в ред. Закону від 7 лютого 2003 р. N 22-ФЗ) пріоритет винаході, корисної моделі, промислового зразка встановлюється за датою подання заявки в Роспатент. Пріоритет може бути встановлено за датою подання першої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет) за умови подання в
 7. Стаття 1350. Умови патентоспроможності винаходу
  1. В якості винаходу охороняється технічне рішення в будь-якій області, що відноситься до продукту (зокрема, пристрою, речовині, штаму мікроорганізму, культури клітин рослин або тварин) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів). Винаходу надається правова охорона, якщо він є новим, має винахідницький
 8. Стаття 1351. Умови патентоспроможності корисної моделі
  1. В якості корисної моделі охороняється технічне рішення, що відноситься до пристрою. Корисної моделі надається правова охорона, якщо вона є новою і промислово придатною. 2. Корисна модель є новою, якщо сукупність її істотних ознак не відома з рівня техніки. Рівень техніки включає опубліковані у світі відомості про засоби того ж призначення, що і
 9. Стаття 1366. Публічна пропозиція укласти договір про відчуження патенту на винахід
  1. Заявник, є автором винаходу, при подачі заявки на видачу патенту на винахід може докласти до документів заявки заяву про те, що у разі видачі патенту він зобов'язується укласти договір про відчуження патенту на умовах, відповідних до усталеної практики, з будь-яким громадянином Російської Федерації або російським юридичним особою, хто першим виявив таке бажання і
 10. Стаття 1378. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
  1. Заявник має право внести в документи заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок виправлення і уточнення, в тому числі шляхом подання додаткових матеріалів, до прийняття по цій заявці рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту, якщо ці виправлення і уточнення не змінюють сутність заявлених винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.
© 2014-2022  yport.inf.ua