Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1511. Державна реєстрація колективного знака


1. До заявки на реєстрацію колективного знака (заявці на колективний знак), що подається в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, додається статут колективного знака, який повинен містити:
1) найменування об'єднання, уповноваженого зареєструвати колективний знак на своє найменування (правовласника);
2) перелік осіб, які мають право використання цього колективного знака;
3) мета реєстрації колективного знака;
4) перелік і єдині характеристики якості чи інші загальні характеристики товарів, які будуть позначатися колективним знаком;
5) умови використання колективного знака;
6) положення про порядок контролю за використанням колективного знака;
7) положення про відповідальність за порушення статуту колективного знака.
2. До Державного реєстру товарних знаків і свідоцтво на колективний знак на додаток до відомостей, передбачених статтями 1503 і 1504 цього Кодексу, вносяться відомості про осіб, які мають право використання колективного знака. Ці відомості, а також витяг із статуту колективного знака про єдині характеристиках якості і про інших загальних характеристиках товарів, щодо яких цей знак зареєстровано, публікується федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності в офіційному бюлетені.
Правовласник повідомляє федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності про зміни в статуті колективного знака.
3. У разі використання колективного знака на товарах, які не мають єдиними характеристиками їх якості або інші загальними характеристиками, правова охорона колективного знака може бути припинена достроково повністю або частково на підставі рішення суду, прийнятого за заявою будь-якого зацікавленого обличчя.
4. Колективний знак і заявка на колективний знак можуть бути перетворені відповідно в товарний знак і в заявку на товарний знак і навпаки. Порядок такого перетворення встановлюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1511. Державна реєстрація колективного знака "
 1. Стаття 1492. Заявка на товарний знак
  1. Заявка на державну реєстрацію товарного знака (заявка на товарний знак) подається в орган виконавчої влади з інтелектуальної власності юридичною особою або індивідуальним підприємцем (заявником). 2. Заявка на товарний знак повинна стосуватися одного товарному знаку. 3. Заявка на товарний знак повинна містити: 1) заяву про державну
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 5. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  Важко уявити собі таку ж область з внутрішньо властивою тенденцією до виходу за рамки однієї держави, як авторське право, з яким в аспекті міжнародного приватного права майже кожен стикається в повсякденному житті практично щогодини. Можливість користування результатами творчої діяльності окремих осіб та її невід'ємної частини - авторського права - і відповідно мати справу
 6. § 3. Авторські права іноземців за законодавством Російської Федерації і зарубіжних країн
  Правове регулювання інтелектуальної власності із закріпленням права особи на здійснення всіх видів творчої діяльності на території Російської Федерації забезпечується Основним законом РФ - Конституцією 1993 р., яка передбачає, що кожному гарантується свобода літературної, художньої, наукової, технічної та інших видів творчості, викладання. «Інтелектуальна
 7. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Гарантії здійснення місцевого самоврядування в Російській Федерації визначаються і забезпечуються державою в особі федеральних і регіональних органів державної влади. Вони мають різноманітний характер і можуть бути об'єднані в дві основні групи: загальні гарантії місцевого самоврядування та спеціальні (юридичні) гарантії місцевого самоврядування. У статті 12 Конституції Російської
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто не § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
 10. Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
  Понятие интеллектуальной собственности. Одним из объектов гражданских прав является интеллектуальная собственность (ст. 128 ГК). С 1 января 2008 г. данным термином в российском законодательстве обозначаются результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Иными
© 2014-2022  yport.inf.ua