Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1232. Державна реєстрація результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації


1. У випадках, передбачених цим Кодексом, виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації визнається і охороняється за умови державної реєстрації такого результату або такого засобу.
2. У випадках, коли результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації підлягає згідно з цим Кодексом державної реєстрації, відчуження виключного права на такий результат або на такий засіб за договором, заставу цього права та надання права використання такого результату або такого засобу за договором, а рівно і перехід виключного права на такий результат або на такий засіб без договору, також підлягають державній реєстрації, порядок і умови якої встановлюються Урядом Російської Федерації.
3. Державна реєстрація відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації за договором, державна реєстрація застави цього права, а також державна реєстрація надання права використання такого результату або такого засобу за договором здійснюються за допомогою державної реєстрації відповідного договору.
4. У випадку, передбаченому статтею 1239 цього Кодексу, підставою для державної реєстрації надання права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації є відповідне рішення суду.
5. Підставою для державної реєстрації переходу виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації у спадок є свідоцтво про право на спадщину, за винятком випадку, передбаченого статтею 1165 цього Кодексу.
6. Недотримання вимоги про державну реєстрацію договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або договору про надання іншій особі права використання такого результату або такого засобу спричиняє недійсність відповідного договору. При недотриманні вимоги про державну реєстрацію переходу виключного права без договору такий перехід вважається не відбувся.
7. У випадках, передбачених цим Кодексом, державна реєстрація результату інтелектуальної діяльності може бути здійснена за бажанням правовласника. У цих випадках до зареєстрованого результату інтелектуальної діяльності і до прав на такий результат застосовуються правила пунктів 2 - 6 цієї статті, якщо цим Кодексом не передбачено інше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1232. Державна реєстрація результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації "
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 2. Види джерел МПП
  1. Національний закон. Підзаконні акти. Питання кодифікації міжнародного приватного права в практиці різних держав Значне число сучасних підручників і курсів з міжнародного приватного права при перерахуванні видів його джерел оперують категорією «внутрішнє законодавство» на противагу поняттю «національний закон» 91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін
 7. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  Проблема володіння, сама по собі непроста, в нашій цивілістиці придбала ще й додаткову специфіку, викликану загальним спрощенням юридичної картини світу з одночасним розривом історичних зв'язків, особливо важливих саме в теорії володіння, яка в силу одного тільки відродження нормального товарного обміну, як це в тій чи іншій мірі можна очікувати від інших юридичних феноменів, ніяк не Стаття 1234. Договір про відчуження виключного права
 8. 1. За договором про відчуження виключного права одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації в повному обсязі іншій стороні (набувачеві). 2. Договір про відчуження виключного права укладається у письмовій формі і підлягає державній реєстрації в
  Стаття 1235. Ліцензійний договір
 9. 1. За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання такого результату або такого засобу в передбачених договором межах. Ліцензіат може використовувати результат інтелектуальної
  § 2. Предмет цивільного права
 10. Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
  Общие положения. С пониманием предмета гражданского права и определением существа образующих его общественных отношений в литературе связаны многочисленные споры как по самым общим, так и по частным вопросам. Не вдаваясь сейчас в их анализ и ограничиваясь ссылкой на специальные источники*(8), для установления предмета гражданского права обратимся к действующему закону. "Гражданское
© 2014-2022  yport.inf.ua