Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 425. Дія договору


1. Договір набуває чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його укладення.
2. Сторони вправі встановити, що умови укладеного ними договору застосовуються до відносинам, що виникли до укладення договору.
3. Законом або договором може бути передбачено, що закінчення терміну дії договору тягне припинення зобов'язань сторін за договором.
Договір, в якому відсутня така умова, визнається чинним до певного у ньому моменту закінчення виконання сторонами зобов'язання.
4. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 425. Дія договору "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  дію з метою примусити їх до участі чи неучасті у виборах або перешкодити їх вільному волевиявленню. В силу даного принципу держава зобов'язана забезпечити громадянам доступність виборчих технологій, активно протидіяти монополізму політичного впливу на виборах. Вибори, як і економіка, вимагають розумної антимонопольної політики. До вихідним слід віднести і принцип
 2. § 4. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами
  стаття говорить про незаконні дії (бездіяльності), під якими розуміються дії, що суперечать не тільки законам, а й іншим правовим актам. Види і форми подібних діянь вельми різноманітні. Це можуть бути різні накази, розпорядження, постанови, вказівки та інші владні приписи (не має значення, зроблені вони у письмовій або усній формі), які спрямовані громадянам та
 3. § 1. Підряд
  дію на відносини, учасниками яких можуть бути не тільки підприємці, але й інші суб'єкти цивільного права. Важливе значення у регулюванні відносин підряду мають спеціальні нормативні акти, розвиваючі норми ЦК про окремі види договорів підряду та спрямовані на врегулювання тих видів зобов'язань, які не знайшли відображення у ЦК. Так, відносини у сфері капітального
 4. § 4. Страхування
  дійсність договору страхування. Виняток з цього правила становить лише обов'язкове державне страхування (ст. рахованіе життя, здоров'я та майна певних категорій державних службовців за рахунок бюджету). При цьому виникнення страхового зобов'язання в останньому випадку може бути пов'язано з договором, а може бути і недоговірних (п. 2 ст. 969 ЦК). Зазвичай в практиці
 5. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  дію першої частини ГК РФ, то суб'єктом права на цю ділянку є тільки глава господарства, а якщо господарство організовано (зареєстровано) після цієї дати, то земельна ділянка в силу прямої вказівки закону знаходиться у спільній власності учасників господарства. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 340 Загальна
 7. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  425 Споконвічний список податків (в ред. Закону 1991 р.) зазнав певних змін. Серед спочатку встановлених федеральних податків деякі не стягувалися зовсім (гербовий збір, податок на доходи підприємств, біржовий податок), інші трансформувалися в загальний податок на прибуток підприємств, організацій (податки на доходи від страхової та банківської діяльності). З трьох додатково
 8. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 9. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 10. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила - контроль, здійснюваний при наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями. Цей контроль носить саме
© 2014-2022  yport.inf.ua