Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Форми страхування

Коментар до статті 3
§ 1. Обов'язкове страхування відрізняється від добровільного наявністю у потенційного страхувальника встановленої законом обов'язки страхувати. Іншими словами, структура прав і обов'язків добровільного страхування відрізняється від структури прав і обов'язків обов'язкового страхування. Але структура прав і обов'язків - це правова форма, за допомогою якої описуються виникаючі відносини. Звідси висновок - оскільки добровільне та обов'язкове страхування розрізняються саме по правовій формі, то їх і слід кваліфікувати як різні форми, в яких здійснюється страхування. Стаття, що нормативно закріплює цей логічний висновок.
Однак правова форма деяких різновидів страхових відносин відрізняється і від обов'язкового, і від добровільного страхування. Якщо класифікаційною ознакою для різних форм страхування вважати правову структуру виникаючих відносин, то існують не дві форми страхування (обов'язкове і добровільне), як це записано в ст. 3, а п'ять:
(а) добровільне страхування, при якому права і обов'язки учасників виникають тільки в результаті укладення договору між страхувальником і страховиком;
(б) недержавне обов'язкове страхування, при якому структура правовідносин відрізняється від добровільного тим, що в одного з учасників (страхувальника) ще до укладення договору є додаткова правовий обов'язок, якої немає при добровільному страхуванні, - обов'язок укласти договір страхування (див. коментар до ст. 935, 936 ЦК), а у іншого учасника (вигодонабувача) є додаткове право - право вимагати від страхувальника виконання цього обов'язку (п. 1 ст. 937 ЦК). Цю форму зазвичай називають обов'язковим страхуванням без додавання слова "недержавне";
(в) обов'язкове державне страхування, при якому права і обов'язки учасників визначаються не угодою, а нормативним актом (п. 2 ст. 969 ГК). Спільним елементом правової структури тут є участь у страхових відносинах бюджету (п. 1 ст. 969 ЦК). Крім того, обов'язковому державному страхуванню підлягають тільки державні службовці (п. 1 ст. 969 ЦК), і страховиком у ньому може виступати тільки державна організація (п. 2 ст. 969 ЦК);
(г) взаємне страхування, при якому страхування проводиться на підставі членства в спеціалізованій некомерційної організації (п. 3 ст. 968 ЦК), тобто права та обов'язки учасників страхових відносин визначаються не угодою і не нормативним актом, а статутом юридичної особи. Таким чином, хоча членство в цій організації є добровільним, але статут зобов'язує членів організації виступати як страхувальників;
(д) страхування за участю спеціалізованого фонду (фонд обов'язкового медичного страхування, пенсійний фонд, фонд соціального страхування). Структура правовідносин для кожного з таких видів страхування визначається спеціальним законом.
§ 2. У п. 2 цієї статті необхідність укладання договору страхування для виникнення страхових відносин встановлена тільки для добровільної форми страхування, але ст. 927 ГК поширює це правило і на недержавне обов'язкове страхування. Для інших форм страхування укладення договорів можливо, але не обов'язково: для обов'язкового державного страхування це питання відрегульований в п. 2 ст. 969 ГК, для взаємного страхування - в п. 3 ст. 968, для страхування за участю спеціалізованих фондів укладення договорів передбачено у п. 1 ст. 2 Федерального закону "Про недержавні пенсійні фонди" "*" тільки при недержавне пенсійне страхування.
---
"*" СЗ РФ. 1998. N 19. Ст. 2071.
§ 3. В якості документа, що визначає стандартні умови договору добровільного страхування, у ст. 3 згадані Правила страхування, але не зовсім ясний був правовий статус цих Правил. Зокрема, виникало питання, чи можуть сторони в договорі змінювати умови Правил страхування. На цей рахунок були різні точки зору, оскільки Правила страхування представляються в орган страхового нагляду для отримання ліцензії та депонуються там (див. коментар до ст. 32 Закону). В даний час правовий статус Правил страхування точно визначений. У ст. 943 ГК сторонам прямо дозволено при укладенні договору змінювати і доповнювати умови, що містяться в Правилах страхування.
Правила страхування певною мірою впливають і на правоздатність страховика. (Див. про це коментар до ст. 32.)
§ 4. Здійснення страхування чинності закону означає, що на певних осіб закон покладає обов'язок укладати як страхувальників договір страхування (п. 1 ст. 935; п. 1 ст. 936 ЦК). Наслідки невиконання цього обов'язку передбачені в ст. 937 ГК.
Як це випливає зі статті 3, умови, на яких виробляється обов'язкове страхування, встановлюються законом. У п. 3 ст. 936 ГК наведено перелік умов договору страхування, які повинні бути визначені в законі, що встановила обов'язкове страхування. Однак оскільки недержавне обов'язкове страхування проводиться на підставі договорів (див. вище), то інші умови обов'язкового недержавного страхування узгоджуються сторонами в договорі. Умови обов'язкового державного страхування визначаються в установившем його нормативному правовому акті, якщо в цьому акті не передбачено укладення договору (п. 3 ст. 969 ЦК).
Щодо встановлених в даний час видів обов'язкового страхування див. коментар до ст. 935 ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Форми страхування "
 1. § 4. Страхування
  форми тягне недійсність договору страхування. Виняток з цього правила становить лише обов'язкове державне страхування (ст. рахованіе життя, здоров'я та майна певних категорій державних службовців за рахунок бюджету). При цьому виникнення страхового зобов'язання в останньому випадку може бути пов'язано з договором, а може бути і недоговірних (п. 2 ст. 969 ЦК).
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  форми господарювання, широко представленої у всіх економічно розвинених країнах. Селянське господарство може бути створене або в результаті виходу зі складу сільськогосподарської комерційної організації, що було характерно при реорганізації радгоспів і колгоспів та приватизації державних сільськогосподарських підприємств, або уста-дено на знову відведених для цієї мети землях громадянами,
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 5. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  форми угоди, на якій грунтується уступаемое право. Якщо остання здійснена в простій письмовій чи нотаріальній формі, в таку ж форму має перетворюватись і договір поступки * (1122). У разі коли уступаемое право спирається на угоду, що підлягає державній реєстрації, договір поступки повинен бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 7. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 8. § 2. Страхове правовідношення
  форми тягне недійсність договору, за винятком договору обов'язкового державного страхування співробітників держапарату (ст. 969 ЦК). Такий договір може бути укладений або шляхом складання одного документа, підписаного сторонами (п. 2 ст. 434 ЦК), або шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового поліса (свідоцтва, квитанції), підписаного страховиком. В
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 10. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
© 2014-2022  yport.inf.ua