Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002 - перейти до змісту підручника

Стаття 949. Неповне майнове страхування

Коментар до статті 949
§ 1. Спосіб розрахунку величини відшкодування, передбачений у коментованій статті, називають "пропорційною відшкодуванням". Воно застосовується диспозитивно. Договором можна передбачити інший спосіб розрахунку, наприклад включити в договір застереження про відшкодування всіх завданих збитків.
Наприклад, якщо при настанні страхового випадку страхова вартість застрахованого майна становила 1000 рублів, страхова сума 500 рублів, а шкоди завдано на 800 рублів, то при пропорційному відшкодування будуть відшкодовані збитки всього на суму 400 рублів. Якщо ж у договорі зроблено застереження про відшкодування всіх завданих збитків незалежно від співвідношення страхової суми і страхової вартості, то будуть відшкодовані 500 рублів, так як збитки вище страхової суми в будь-якому випадку не підлягають відшкодуванню.
Спосіб розрахунку страхового відшкодування не залежить від того, вказана страхова вартість в договорі або не вказана. Якщо страхова вартість в договорі не зазначена і не передбачена виплата відшкодування в сумі більшій, ніж при пропорційному відшкодування, страховик проте, повинен мати оцінку страхової вартості, оскільки підвищений розмір виплати, якщо він не передбачений договором, може призвести до податкових санкцій.
§ 2. У практиці виникло наступне запитання. Припустимо, ціна на застраховане майно (наприклад, автомашину) в даному регіоні виражена в доларах США і майно застраховане на повну вартість, але страхова сума виражена в рублях. Курс долара по відношенню до рубля зростає, і через деякий час дійсна вартість майна, виражена в рублях, перевищить страхову суму. Чи означає це, що при розрахунку страхової виплати може використовуватися правило коментованої статті?
Буквальне тлумачення тексту статті не дозволяє зробити такий висновок. Дійсно, відповідно до тексту пропорційне відшкодування виплачується тоді, коли страхова (а не дійсна) вартість вище страхової суми. А страхова вартість - це дійсна вартість в момент укладення договору (п. 2 ст. 947). Якщо при укладанні договору дійсна вартість, виражена в рублях, і страхова сума збігалися, то не можна говорити про неповну страхування у сенсі даної статті, і, відповідно, страхувальник зможе в судовому порядку зажадати від страховика виплати відшкодування в повному обсязі.
Однак фінансова стійкість страховика може в цьому випадку постраждати, так як страхова премія розраховувалася виходячи з страхової суми і джерело для покриття курсової різниці відсутня. Вказівка страхової суми в доларах США не рятує становище, так як сума страхової премії в цьому випадку буде такою ж. Це ще раз підкреслює доцільність використання правила, про який вже говорилося в коментарі до ст. 947, - якщо ціни на застраховане майно на даному ринку виражені в у.о., курс яких зростає, для збереження фінансової стійкості страховика слід страхову суму висловлювати в цій у.о. і розраховувати тариф з урахуванням ймовірності росту курсу. Інший спосіб збереження стійкості, менш привабливий для страхувальника, полягає в тому, щоб передбачати розрахунок збитків для мети виплати відшкодування за цінами, що діють на момент укладання договору страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 949. Неповне майнове страхування "
 1. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 3. § 2. Страхове правовідношення
  Поняття договору страхування. Страхове правовідношення в переважній більшості випадків спирається в своєму виникненні на договір страхування. Під договором страхування розуміється заснований на ризику договір, за яким одна особа (страхувальник) зобов'язується внести іншій особі (страховику) обумовлену плату (страхову премію), а страховик зобов'язується при настанні передбаченого
 4. 6. Класифікація договорів
  Класифікація будь-якого поняття припускає його поділ. Такий поділ може бути вироблено двома способами. Перший становить дихотомію або, інакше - "поділ надвоє". З її допомогою, використовуючи послідовно певне підставу (критерій), ділять поняття на дві групи, з яких одну характеризує наявність цього підстави, а іншу - його відсутність. Подібний розподіл може бути
 5. 4. Спеціальні випадки зміни договору (заміна сторін)
  Глава 29 ЦК передбачає під зміною договору ситуацію, при якій в ньому міняється небудь з умов з тим, однак, що, принаймні, сторони завжди залишаються тими ж. Таким чином, мова йде про внутрішній зміні, яке відбувається в рамках первісного договірного правовідносини. Однак цивільне законодавство знає і іншу настільки ж традиційну форму зміни
 6. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 7. 9. Права та обов'язки сторін
  Права і обов'язки за договором страхування покладаються поряд зі страховиком і на страхувальника. При призначенні вигодонабувача, на що вже зверталася увага, страхувальник навіть тоді, коли їм є застрахована особа, все одно продовжує нести свої обов'язки за договором, якщо тільки інше не передбачено договором або відповідно певні обов'язки були вже належним
 8. 10. Договір майнового страхування і його різновиди
  Загальні положення Визначення договору майнового страхування, що міститься в п. 1 ст. 929 ГК, зводиться до того, що одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу),
 9. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  Загальні питання визначення змісту договору Як раніше вже неодноразово підкреслювалося, зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу, носить односторонній характер: на стороні банку є лише обов'язки, на стороні вкладника - кореспондуючі їм права вимоги. В силу того що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу
 10. Стаття 2. Законодавство Російської Федерації про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
  Коментар до статті 2 Для правильного розуміння співвідношення нормативних актів, що становлять законодавство РФ про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, слід обов'язково врахувати позицію Конституційного Суду РФ, викладену в Постанові КС РФ від 29 червня 2004 р. N 13-П "У справі про перевірку конституційності окремих положень статей 7, 15,
© 2014-2022  yport.inf.ua