Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002 - перейти до змісту підручника

Стаття 961. Повідомлення страховика про настання страхового випадку

Коментар до статті 961
§ 1. Часто настання страхового випадку буває не одномоментним, а являє собою триваючий процес. Спочатку виникає небезпека, потім у результаті її впливу починається заподіяння шкоди, яке може тривати певний час. Така шкода може бути виявлений не відразу, а після закінчення деякого часу.
Страховий випадок вважається що настав у момент, коли виникла небезпека початку заподіювати шкоду (див. коментар до ст. 9 Закону). Тому обов'язок повідомлення, невиконання якої тягне санкції, передбачені цією статтею, настає лише у момент, коли починається заподіяння шкоди.
Проте, якщо небезпека виникла, шкоду ще не завдано, але є реальна загроза її заподіяння, повідомлення страховику слід направити, щоб при виникненні спору про виплату виключити в цьому питанні можливість різних тлумачень. Це, однак, не означає, що особа, що направило повідомлення в момент виникнення небезпеки до початку заподіяння шкоди, звільняється від обов'язку направити повідомлення в момент початку заподіяння шкоди. Повідомлення слід направити і в цей момент, оскільки повідомлення страховика до того, коли вплив небезпеки на об'єкт страхування початок заподіювати шкоду, не є виконанням обов'язку, встановленого в коментованій статті.
Якщо заподіяну шкоду виявлено не відразу або якщо заподіяння шкоди є триваючим, то обов'язок повідомлення страховика про виявлений шкоду не припиняється до повного виявлення всього заподіяної шкоди.
§ 2. Повідомлення має спрямовуватися страховику або його представнику і вважається направленим у строк, якщо вона відправлено поштою в порядку, встановленому п. 2 ст. 194 ЦК, незалежно від того, коли його фактично отримав страховик.
Повідомлення можна спрямовувати і по апарату факсимільного зв'язку, але відповідно до п. 2 ст. 160 ЦК сторони повинні спеціально передбачити таку можливість в договорі і узгодити номери апаратів, за якими слід направляти повідомлення.
Напрямок повідомлення слід відрізняти від заяви на виплату, однак, якщо це розходження не зафіксовано в договорі (Правилах) страхування, можуть виникнути проблеми, пов'язані з процесом врегулювання збитків. Дійсно, страхувальник може направити повідомлення, включивши в нього і вимога про виплату. З цього моменту починають текти строки, і при їх порушенні виникає неустойка і нараховуються відсотки за ст. 395 ГК. Зокрема, якщо в договорі (Правилах) не вказано строк виплати, то він визначається відповідно до п. 2 ст. 314 ГК через сім днів після отримання вимоги.
Тим часом процес врегулювання збитків може включати в себе тривалу процедуру збору доказів і не завершитися за сім днів. Щоб уникнути подібних ситуацій, часто в договір (Правила) страхування включають таке умова - виплата проводиться через певну кількість днів після отримання страховиком всіх необхідних документів. Формально це умова абсолютно законне і правильне, оскільки саме на страхувальнику лежить тягар доведення факту настання страхового випадку та розміру заподіяної шкоди. Однак дуже часто документи, подані страхувальником, не містять всіх необхідних страховику відомостей і фактично страховик сам підключається до збору доказів. Але страховик не надто зацікавлений у прискоренні цього процесу, а умова договору дозволяє продовжувати його до нескінченності. Тому страхувальники, виведені з терпіння очікуванням виплати, висувають вимогу до суду з нарахуванням відсотків за ст. 395 ГК і, як правило, виграють. Очевидно, що подібні "розтяжні" умови договору не відповідають правилу ст. 401 ЦК, в якій боржнику (в даному випадку страховику) наказано проявити максимальну ступінь "дбайливості і обачності" при виконанні зобов'язань. Питання про тягаря доведення при цьому піднімається рідко, так як з дій страховика випливає, що він добровільно прийняв на себе цей тягар.
Для того щоб уникнути можливих суперечок і конфліктів, доцільно в договорі (Правилах) страхування розділити процес врегулювання збитків на дві стадії - збір необхідних документів та проведення страхового розслідування. При цьому процес врегулювання і стадія збору документів починаються з моменту отримання страховиком повідомлення, яке, відповідно до коментарів статтею, повинно бути зроблено страхувальником (вигодонабувачем) негайно. Збором документів повинен займатися страхувальник, тому й тривалість цієї стадії буде залежати тільки від страхувальника.
Друга стадія врегулювання (страхове розслідування) повинна починатися з моменту подачі заяви на виплату, до якого додаються зібрані документи.
Перелік документів, які необхідно додати до заяви, слід обумовити заздалегідь у договорі (Правилах). Якщо для розслідування по конкретному виду збитків потрібні певні дані або слід представити документи, що задовольняють конкретним вимогам, то в договорі (Правилах) слід обумовити обов'язкові атрибути, які повинні міститися в таких документах. Таким чином, тягар доведення, яке зобов'язаний нести страхувальник, перетворюється з формальної юридичної конструкції в змістовну обов'язок представити документи за визначеним переліком і з необхідними атрибутами. За невиконання цього обов'язку слід передбачити яка не суперечить закону санкцію - відмова у прийнятті заяви на виплату при відсутності будь-якого з документів, прямо перерахованих в договорі (Правилах), або одного з обговорених атрибутів в цих документах.
Термін проведення страхового розслідування після прийняття заяви може бути встановлений з достатнім ступенем визначеності, так як до цього часу всі необхідні документи будуть зібрані і швидкість розслідування буде залежати тільки від страховика.
Така структура процесу врегулювання, за умови, що вона чітко прописана в договорі (Правилах), дозволить в рівній мірі захистити інтереси як страхувальника, так і страховика і допоможе попередити виникнення значної кількості претензій.
§ 3. Невиконання обов'язку повідомлення не є безпосередньою підставою для виникнення у страховика права на відмову у виплаті, але породжує у особи, яка поставила вимогу про виплату, обов'язок доводити, що відсутність у страховика відомостей не могло позначитися на його обов'язку виплатити відшкодування або що він своєчасно отримав необхідну інформацію з інших джерел. І лише невиконання обов'язку доводити тягне право на відмову у виплаті.
З усіх різних несприятливих наслідків невиконання страхувальником своїх обов'язків лише у коментованій статті передбачено виникнення у страховика права на відмову у виплаті. Однак в Правилах страхування зазвичай записуються численні підстави відмови у виплаті.
Слід пам'ятати, що відмова у виплаті є односторонньою відмовою від виконання зобов'язання. Відповідно до ст. 310 ЦК підстави односторонньої відмови від виконання зобов'язання можуть передбачатися договором тільки тоді, коли зобов'язання пов'язане із здійсненням його сторонами підприємницької діяльності. В інших випадках підстави односторонньої відмови від виконання зобов'язання можуть передбачатися тільки законом.
Страховик - це завжди підприємець. Страхувальник ж зовсім не у всіх випадках страхує інтереси, пов'язані зі своєю підприємницькою діяльністю. Таким чином, узгоджені в Правилах страхування підстави відмови у виплаті можуть використовуватися не в будь-яких ситуаціях, а тільки тоді, коли особа страхує свої інтереси, пов'язані з підприємницькою діяльністю.
Сказане вище відноситься тільки до підстав відмови у виплаті, встановленим у договорі (Правилах) страхування. Підстава відмови у виплаті, передбачене в коментованій статті, не залежить від яких-небудь умов, оскільки встановлено не договором, а законом.
§ 4. Конструкцію відмови у виплаті, застосовану в коментованій статті, слід відрізняти від конструкції звільнення від виплати, яка застосована в інших статтях гол. 48 ГК. Детально про відмінність в цих конструкціях див. коментар до ст. 964 ГК.
Тут же слід зазначити, що в цьому випадку цивільне право страховика на відмову у виплаті не породжує фінансово - правового обов'язку відмовити у виплаті (див. коментар до ст. 929), оскільки страховий випадок настав, а страхове зобов'язання не припинено, оскільки поява права на відмову у виплаті не є підставою для припинення страхового зобов'язання (див. коментар до ст. 964).
Таким чином, якщо страховик не був своєчасно повідомлений про настання страхового випадку, він може відмовити у виплаті, але може і піти назустріч страхувальникові (вигодонабувачу) і призвести компромісну виплату з коштів страхових резервів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 961. Повідомлення страховика про настання страхового випадку "
 1. § 5. Умовні угоди
  сповіщений про невідкладно обумовленої цесії боржник не звільняється остаточно через виконання цеденту, йому за аналогією зі ст. 327 ГК потрібно дозволити звільнитися внесенням боргу в депозит нотаріуса на користь цедента, і фактор * (585). Відносно набувача речі, який не знав і не міг знати про більш ранньому умовному розпорядженні відчужувача, знаходять відповідне застосування
 2. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  повідомлення про що відбулася цесії. При цьому ключове значення має надаватися НЕ моменту фактичного заяви заперечення, а моменту виникнення правової підстави для його заяви. Так, покупець (боржник) має право посилатися на недоліки товару, переданого продавцем (цедентом), і у випадку, коли ці недоліки виявлено після отримання повідомлення. Заперечення боржника можуть
 3. § 2. Страхове правовідношення
  961 ЦК). У зв'язку з тим, що обов'язок страховика до страхової виплати з'являється тільки при настанні страхового випадку, деякі цивілісти розглядають договір страхування як умовну угоду, а настання страхового випадку - як відкладальне умова * (756). Однак у постачанні угоди умовою проявляється приватна автономія її сторін: вони можуть поставити настання або припинення
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена . Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 5. 2. Договірні умови
  статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи (види) зокрема. Виходячи з цього істотними, за загальним визнанням, є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і тим самим здатним
 6. 4. Спеціальні випадки зміни договору (заміна сторін)
  стаття, спеціально присвячена купівлі - продажу прав. Йдеться про ст. 202 ГК 22, яка була присвячена особливостям відповідальності за якість при продажу прав. ГК 64, навпроти, використовував термін "майно" тільки у визначенні договору купівлі - продажу. В інших статтях йдеться про речі. З цієї причини об'єктом купівлі - продажу зізнавалися, природно, лише речі (див., наприклад: Іоффе
 7. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 8. 2. Історія розвитку інституту
  статтях (2199, 2200, 2200.1, 2200.2 і 2200.3). Одна з них (ст. 2199), присвячена визначення самого поняття страхування як такого, включила вказівку на те, що мова йде про договірні відносини, в яких в якості страховика може виступати поряд з "приватною особою" тільки товариство, створене для запобігання від нещасних випадків; предметом договору називалися будинок, а поряд з ним
 9. 4. Учасники страхових відносин
  стаття Кодексу складається з норм, що відтворюють положення Закону, після чого включає пряму відсилання з певних питань до законів про страхування. Стаття 938 ЦК , так само як і Закон про організацію страхової справи, передбачає, що страховиками можуть виступати тільки юридичні особи. Притому Закон визнав за необхідне підкреслити - юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми,
 10. 6. Загальні положення про договір страхування
  стаття не могла служити підставою для суду визнати неукладеним договір страхування, по якому не була сплачена страхова премія. У цьому зв'язку О.С. Іоффе вважав необхідним і на цей раз, в період дії ЦК 1964 г ., визнати договір страхування реальним тільки шляхом посилання на затверджені в установленому порядку правила. --- Коментар до Цивільним
© 2014-2022  yport.inf.ua