Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002 - перейти до змісту підручника

Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування

Коментар до статті 959
§ 1. У даній статті мова йде про обставини такого ж характеру, як і в ст. 944 ГК. Однак якщо правила названої статті застосовуються тільки щодо обставин, відомих до укладення договору, то правила ст. 959 ГК - щодо обставин, що виникли в період дії договору. Термін "ризик" вжито тут у тому ж сенсі, що і в ст. 944 ЦК - ймовірність настання страхового випадку та розмір можливих страхових збитків.
Наслідки, передбачені в коментованій статті, стосуються тільки однієї з категорій обставин, описаних у коментарі до ст. 944, а саме тих обставин, про які страхувальник повідомив страховикові інформацію, відповідну дійсності. Відносини, пов'язані з появою нових обставин інших категорій, не регулюються цією статтею.
§ 2. Умови договору страхування, про які йде мова в п. 2 коментованої статті, - це страхова сума, характер страхового випадку, термін дії договору, перелік застрахованого майна та інші умови, що впливають на можливість страхової виплати та її очікувану величину. До цих умов не відноситься величина премії. Страховик має право вимагати зміни або одного з цих умов, або будь-якого їх поєднання.
Однак, зажадавши зміни одного або декількох з перерахованих вище умов, страховик не вправі вимагати доплати премії. Навпаки, зажадавши доплати премії, він не має права наполягати на зміні інших умов. Союз "або" вжито тут в роздільному сенсі.
§ 3. Право вимагати зміни умов договору або доплати премії не означає права вимагати зміни договору примусово в порядку, встановленому главою 29 ЦК.
За загальним правилом ст. 452 ГК страховик повинен направити відповідну вимогу страхувальнику та / або вигодонабувачу залежно від того, на кого боку поклали виконання обов'язків страхувальника (ст. 939 ЦК). Однак у ситуації коментованої статті, на відміну від загального випадку, встановленого в ст. 452 ГК, при відмові особи, якій направлено вимогу змінити умови або доплатити премію, страховик не отримує права звернутися до суду з вимогою про примусове зміну умов договору в порядку, встановленому в п. 2 ст. 452 ГК. Він має право звернутися до суду з вимогою про примусове розірвання договору в тому ж порядку.
Звідси ясно, чому норма п. 4 коментованої статті регулює тільки право страховика вимагати розірвання договору, але в ній не згадується про право вимагати зміни договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування "
 1. § 2. Страхове правовідношення
  959 ЦК (наприклад, повідомити про участь застрахованого автомобіля в автопробігу по місцевості з поганими дорожніми умовами або повідомити про несправність протипожежної сигналізації в приміщенні із застрахованими товарами). При невиконанні даного обов'язку страховик має право на розірвання договору та відшкодування збитків (п. 2 ст. 450, п. 5 ст. 453, п. 3 ст. 959 ЦК). Ці права припиняються,
 2. 2. Зміна і розірвання договору
  стаття спочатку закріплює загальне положення, яке раніше містилося в ст. 169 ГК 64: одностороння відмова від виконання зобов'язань і одностороння зміна його умов не допускаються, крім випадків, передбачених в законі. Про зазначені випадки йдеться в нормах, які входять до складу різних інститутів цивільного права. Так, в самому ГК виділено насамперед розірвання договору,
 3. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 4. 4. Ризик і страхування в договорі будівельного підряду
  наслідки загибелі предмета договору або неможливість продовження робіт. Передбачене ст. 220 ГК 1922 вказівку на виконання роботи за ризиком підрядника розумілося таким чином, що підрядник "відповідає не тільки за що сталися з його вини загибель або псування предмета підряду, а й за неможливість виконання. Він несе також ризик випадкової загибелі, псування, знищення предмета підряду або
 5. 5. Страхові терміни
  стаття називає, зокрема, певне майно або інший майновий інтерес, що є об'єктом страхування. Норм, аналогічних тим, які визнають наявність інтересу неодмінною умовою договору майнового страхування (маються на увазі згадані вище п. 1 і 2 ст. 930 ЦК), стосовно договору особистого страхування ЦК не містить. Це послужило, очевидно, приводом до того, щоб в
 6. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
 7. Стаття 15. Порядок здійснення обов'язкового страхування
  959 ГК РФ, яка визначає, що при невиконанні страхувальником своїх зобов'язань щодо інформування страховика про зміни в обставинах, що тягнуть збільшення страхового ризику, страховик має право вимагати розірвання договору страхування та відшкодування збитків , завданих розірванням договору, за правилами п. 5 ст. 453 ГК РФ. Інші наслідки законодавцем не передбачені, як і не
 8. Стаття 16. Обов'язкове страхування при обмеженому використанні транспортних засобів
  959 ГК РФ, яка прямо регулює відносини, пов'язані із збільшенням ризикових обставин в період дії договору страхування, і їх правові наслідки. Тим більше що ст. 16 Закону про ОСАГО не передбачає в якості наслідків збільшення ризикових обставин відмова у виплаті страхового відшкодування потерпілим по даних підставах. Згідно з регламентом названих норм законів,
 9. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  стаття 1107 Кодексу) можуть бути застосовані до відносин сторін лише за наявності доказів, що підтверджують, що отримана однією із сторін грошова сума явно перевищує вартість переданого іншій стороні ". --- Вісник ВАС РФ. 1998. N 11. С. 13 - 14. На думку Л. Новосьолова, нееквівалентність виконання, виробленого за недійсним правочином, має
 10. § 5. Умовні угоди
  наслідок наступає тільки з настанням умови (п. 1 ст. 157 ЦК). До настання умови наступ правового наслідки, бажаного учасниками угоди, знаходиться в підвішеному стані. Умовно уповноважених ще не є суб'єктом умовно обгрунтованого для нього або умовно переданого йому права. Однак він має відносно того, що відбувається з настанням умови набуття права
© 2014-2022  yport.inf.ua