Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993
Підручник являє собою порівняльно-правове дослідження інститутів громадянського в торгового права основних капіталістичних країн з урахуванням новітніх змін в їх законодавстві та практиці. Для студентів і викладачів юридичних та економічних вузів і факультетів. Може бути використаний як посібник довідкового характеру фахівцями та практиками в галузі зовнішньоекономічних зв'язків.
Передмова до другого видання
Методичні вказівки
ГЛАВА 1 ВСТУП
§ 1. Навіщо необхідно вивчати іноземне право?
§ 2. Цивільне та торгове право як галузі приватного права
§ 3. Основні принципи і тенденції розвитку цивільного і торгового права
§ 4. Структура курсу цивільного та торгового права капіталістичних держав
Контрольні питання по темі
ГЛАВА II ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО І ТОРГОВОГО ПРАВА
§ 1. Загальна характеристика джерел цивільного та торгового права капіталістичних держав
§ 2. Джерела цивільного і торгового права Франції.
§ 3. Джерела цивільного і торгового права Федеративної Республіки Німеччини
§ 4. Джерела цивільного права Англіі2
§ 5. Джерела цивільного права США
§ 6. Джерела цивільного права Швейцарії
Контрольні питання по темі
Глава III. Фізичні особи
§ 1. Правоздатність
§ 2. Дієздатність
Контрольні питання по темі
Глава IV Юридичні особи
§ l. Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи
§ 2. Види юридичних осіб
§ 3. Порядок утворення юридичних осіб
§ 4. Правоздатність юридичних осіб
Контрольні питання по темі
Глава V Представництво
§ 1. Поняття представництва
§ 2. Торговельне представництво і посередництво
§ 3. Представництво, здійснюване службовцями торгового підприємства
§ 4. Представництво, здійснюване торговими агентами
§ 5. Представництво в праві Англії та США
Контрольні питання по темі
Глава VI комерсанти і ТОРГОВІ УГОДИ
§ 1. Поняття комерсанта і торгової угоди
§ 2. Підприємство
§ 3. Торгова реєстрація та торгові книги
§ 4. Фірмове найменування
Контрольні питання по темі
Глава VII Торгові товариства
§ 1. Поняття і види торгових товариств
§ 2. Повне товариство
§ 3. Командитне товариство
§ 4. Акціонерне товариство
§ 5. Товариство з обмеженою відповідальністю
§ 6. Правове становище державно-капіталістичних підприємств
§ 7. Монополістична діяльність та її правове регулювання
Контрольні питання по темі
Глава VIII Позовна давність
§ 1. Поняття позовної давності і господарське значення її застосування. Джерела правового регулювання
§ 2. Основні умови застосування позовної давності
§ 3. Строки позовної давності. Призупинення і перерва строку давності
Контрольні питання по темі
Глава IX Речове право
§ 1. Поняття і види речових прав
§ 2. Об'єкти речових прав
§ 3. Цінні папери та оборотні документи
§ 4. Поняття і зміст права власності
§ 5. Найважливіші особливості регулювання права власності
§ 7. Захист права власності
§ 8. Права на чужі речі
§ 9. Довірча власність у цивільному праві Англії та США
Контрольні питання по темі
Глава X Володіння
§ 1. Визначення володіння і його юридична охорона
§ 2. Захист володіння
Глава XI Зобов'язальне право. Загальні положення
§ 1. Поняття зобов'язання та його види
§ 2. Поняття договору. Види договорів
§ 3. Порядок укладення договору
§ 4. Умови дійсності договору
§ 5. Виконання зобов'язань
§ 6. Наслідки невиконання зобов'язань
§ 7. Грошові зобов'язання
§ 8. Множинність осіб у зобов'язанні
§ 9. Способи забезпечення виконання зобов'язань
Контрольні питання по темі
Глава XII Договір купівлі-продажу
§ l. Поняття договору купівлі-продажу та джерела його регулювання
§ 2. Укладення договору. Істотні умови договору
§ 3. Обов'язки продавця
§ 4. Обов'язки покупця
§ 5. Особливості договору в міжнародній торгівлі
§ 6. Засоби правового захисту сторін договору в разі його порушення
Контрольні питання по темі
Глава XIII. Договір майнового найму. Договір про лізинг
§ 1. Поняття договору майнового найму
§ 2. Права та обов'язки сторін
§ 3. Припинення договору
§ 4. Лізинг - особливий вид договору майнового найму
Контрольні питання по темі
Глава XIV ДОГОВІР підряду
§ 1. Поняття договору підряду та сфера його господарського застосування
§ 2. Права та обов'язки сторін
§ 3. Відповідальність сторін за договором. Припинення дії договору
Контрольні питання по темі
Глава XV Договір про кооперацію. Договір про консорціум
§ 1. Договір про кооперацію
§ 2. Договір про консорціум
Контрольні питання по темі
Глава XVI. Договори доручення та комісії. Агентський договір у праві Англії і США
§ l. Договір доручення
§ 2. Договір комісії
§ 3. Агентський договір у праві Англії і США
Контрольні питання по темі
Глава XVII Договір про виняткову продажу товарів. Договір про франшизу. Договір про факторинг
§ 1. Виникнення і правова природа договорів
§ 2. Договір про виняткову продажу товарів
§ 3. Договір про франшизу
§ 4. Договір про факторинг
Контрольні питання по темі
Глава XVIII Договір зберігання
§ 1. Поняття договору зберігання та сфера його господарського застосування
§ 2. Права та обов'язки сторін
§ 3. Зберігання на товарних складах
Глава XIX Договір страхування
§ 1. Поняття і види страхування. Джерела правового регулювання
§ 2. Елементи страхового правовідносини. Страховий інтерес. Страхові ризики. Страхова премія
§ 3. Характеристика договору страхування. Права та обов'язки сторін. Принцип суброгації
Контрольні питання по темі
Глава XX. Розрахунково-кредитні правовідносини.
§ l. Договори позики і позики
§ 2. Вексель
§ 3. Чек
§ 4. Банківські операції
Контрольні питання по темі
Глава XXI Зобов'язання з заподіяння шкоди
§ 1. Поняття зобов'язань із заподіяння шкоди. Джерела правового регулювання. Умови виникнення
§ 2. Зобов'язання із заподіяння шкоди по праву окремих країн
Контрольні питання по темі
Глава XXII Неспроможність
§ 1. Поняття неспроможності, банкрутства та конкурсного виробництва
§ 2. Джерела правового регулювання неспроможності
§ 3. Суб'єкти неспроможності
§ 4. Початок провадження у справах про відновлення економічного становища підприємств і компаній, судовому врегулюванні боргів та ліквідації майна
§ 5. Умови відкриття конкурсного виробництва
§ 6. Оголошення боржника неспроможним та його правові наслідки
§ 7. Органи конкурсного управління
§ 8. Процедури, що запобігають ліквідацію майна боржника
§ 9. Ліквідація майна неспроможного боржника і припинення правосуб'єктності неплатоспроможного юридичної особи
Контрольні питання по темі
Глава XIIIl.Aвтopckoe право
§ 1. Загальна характеристика і джерела
§ 2. Об'єкти авторського права
§ 3. Суб'єкти авторського права
§ 4. Суб'єктивні авторські права
Контрольні питання по темі
Глава XXIV. Право промислової власності
§ 1. Поняття прав промислової власності
§ 2. Охорона винаходів
§ 3. Охорона «ноу-хау»
§ 4. Охорона промислових зразків
§ 5. Охорона товарних знаків і знаків обслуговування
§ 6. Охорона позначень походження товарів
§ 7. Ліцензійний договір і договір на передачу «ноу-хау»
§ 8. Захист проти недобросовісної конкуренції
ГЛАВА XXV СІМ'Ю
§ 1. Загальна характеристика сімейного права
§ 2. Брак. Поняття, порядок і умови укладення
§ 3. Правовідносини між подружжям
§ 4. Правовідносини між батьками та дітьми
§ 5. Припинення шлюбу
Контрольні питання по темі
Глава XXVI. Спадкове право
§ 1. Загальна характеристика і джерела
§ 2. Спадкування за заповітом
§ 3. Спадкування за законом
§ 4. Перехід спадкового майна та відповідальність за боргами спадкодавця
Контрольні питання по темі
Список скорочень
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua