Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 4. Договір про факторинг


1. Договір про факторинг (contract of factoring, contrat d'af-fecturage) наприкінці 50-х років почав застосовуватися в США, а з початку 60-х років отримав широке поширення в практиці США та інших країн. У всіх країнах нині діють спеціалізовані фірми по факторингу (від лат. factor - особа, що діє за рахунок іншої особи), які здійснюють операції на національних ринках або міжнародні операції.
Ні в одній з країн договір про факторинг законодавчо не врегульовано, але широке застосування його в міжнародних операціях призвело до розробки Конвенції ЮНИДРУА про міжнародний факторинг, підписаної в Оттаві 28 травня 1988
Договір про факторинг - це договір щодо здійснення посередницьких послуг в проведенні фінансових розрахункових операцій між учасниками цивільних угод, що передбачає також обов'язки посередника з надання деяких інших послуг комерційного характеру.
Учасниками відносин з факторингу виступають фірма - постачальник товарів або послуг, фірма з факторингу (фактор) і фірма-набувач товарів або послуг (клієнт).
Постачальник товарів чи послуг є кредитором, тобто власником прав вимоги по укладеній угоді (купівлі-продажу або який-небудь інший), а набувач товару або послуги - боржником, тобто зобов'язаним по цій угоді особою. Основний зміст факторингу як посередницької фінансової операції зводиться до задоволення спеціалізованої по факторингу фірмою (фактором) прав вимог кредитора за рахунок стягуваних нею з боржника сум за комерційним рахунком кредитора.
Згідно з договором, укладеним постачальником товару або послуги з фактором, сторони беруть на себе взаємні зобов'язання. Постачальник зобов'язується передавати фактору наявні права вимоги щодо клієнтів - шляхом їх юридичної переуступки (суброгації) - для отримання платежів. Зі свого боку фактор зобов'язується негайно виплачувати постачальнику грошові суми за отриманими від нього документам (комерційним рахунках), надаючи гарантію перерахування відповідних сум незалежно від результатів їх стягнення з боржника, тобто клієнта. Отже, в економічному плані факторинг являє собою
386
купівлю комерційних рахунків посередником з негайною їх оплатою постачальнику.
Договором, мають рамковий характер і службовцям підставою для здійснення конкретних доручень постачальника фактору, визначаються загальні умови відносин сторін як по яке передбачається обсягом операцій з факторингу, так і за механізмом їх реалізації.
Обмежуються загальна сума угод, в межах якої фактор зобов'язується приймати доручення постачальника на отримання коштів з клієнтів за комерційними рахунками, і терміни дії договору, тобто період проведення таких операцій (наприклад, шість місяців, рік і т. д.). Такі обмеження спрямовані на зведення до мінімуму комерційних ризиків фактора. Цій же меті підпорядковане і попереднє, до укладення договору про факторинг, вивчення фактором комерційного і фінансового становища постачальника як можливого контрагента.
За договором фактор стає монопольним посередником у проведенні розрахункових операцій. На предусматриваемой договірній території та протягом строку дії договору за ним закріплюється виключне право на здійснення операцій с'кліентамі. Це означає, що постачальник не вправі звертатися до послуг інших факторів на даній території і зобов'язаний направляти контрагенту всі комерційні рахунки по укладених операціях.
2. Договір про факторинг включає умови про переведення постачальником прав вимог на фактора (суброгації), умова про порядок прийняття фактором на себе конкретних доручень, їх схвалення або відхилення і умова про відкриття поточного рахунку постачальника для перерахування фактором коштів.
Механізм проведення операції з факторингу відрізняється тією особливістю, що фактор не бере на себе тверде зобов'язання приймати до виконання все доручення контрагента: він може прийняти або відхилити пропозицію щодо будь-якого конкретного рахунку, виставленого на того чи іншого клієнта. В інтересах виключення або обмеження власних ризиків фактор по отриманні запиту постачальника, що направляється після підписання комерційної угоди, попередньо вивчає платоспроможність клієнта .
Прийняття фактором доручення означає не тільки згоду на його виконання і негайний платіж при оформленні переуступки прав, але і гарантію платежу за рахунком.
Відмова у схваленні доручення, коли стягнення за рахунком з клієнта видається сумнівним, все ж не виключає можливості проведення розрахункової операції. За згодою постачальника фактор може її провести, але з переказом коштів лише після оплати рахунку клієнтом і без надання гарантії оплати. Тоді операція набуває характеру звичайного договору доручення.
Господарські вигоди для постачальника розрахункової операції з факторингу визначаються двома обставинами. Використання послуг фактора призводить до швидкого отримання платежу. При цьому
387
негайна оплата фактором рахунку (здійснювана за вирахуванням витрат на проведення операції) до оплати рахунку клієнтом перетворює для постачальника продаж на термін у продаж за готівку у відносинах з клієнтом з купівлі-продажу. Сама ж операція по факторингу набуває в економічному плані характер фінансування фактором постачальника товарів або послуг.
Негайне отримання платежів за рахунками значно скорочує потреби постачальника в оборотному капіталі і, крім того, дозволяє гнучко діяти щодо своєї клієнтури, більш широко практикувати продажу з кредитуванням контрагентів, приймати замовлення без побоювання складнощів в отриманні платежів і т. д.
З іншого боку, факторинг веде до гарантованого за договором одержання платежів постачальником, знімає з нього ризики повних або часткових втрат через неплатоспроможність клієнтів, несвоєчасної оплати ними рахунків або інших причин і ведення з цього приводу суперечок. Прийняття фактором доручення означає надання гарантії оплати комерційного рахунку.
У той же час для самого фактора це - операція на свій «страх і ризик», оскільки при несплаті комерційного рахунку клієнтом він, згідно з договором, приймає на себе фінансовий ризик, так як позбавляється можливості пред'явлення регресної вимоги до постачальника.
Винагорода фактора за договором складається з двох частин:
винагороди за здійснення доручення, що обчислюється у відсотках від комерційного рахунку (у розмірі 0,25 - 2,5%), і вартості кредитування постачальника, тобто винагороди за авансування його до моменту терміну оплати рахунку клієнтом, розмір якого залежить від розміру облікових ставок банків (останніми роками - від 6,5 до 13%).
3. У сучасній практиці при факторингу здійснюються два види фінансових операцій. У діяльності європейських фірм факторинг зводиться до прийняття та оплати комерційних рахунків постачальника (old line factoring), а в діяльності фірм США зазначені операції зазвичай поєднуються з відкриттям фактором кредиту постачальнику в обсязі, більш-менш рівному загальній сумі можливих операцій, передбаченої в контракті (new style factoring). Американська практика, таким чином, розширює рамки фінансової операції .
Крім фінансування підприємців фактори здійснюють для них також ряд інших робіт. В їх функції входить надання цілої гами послуг, використання яких представляє безперечну вигоду для постачальників, виключаючи необхідність звернення до ряду спеціалізованих фірм.
До таких послуг належать: надання інформації про фінансове становище можливих контрагентів, їх платоспроможності; повідомлення маркетингової інформації про стан попиту на ринку, клієнтури і конкурентів, ринкової кон'юнктури і пр.; про-
388
ведення рекламних і транспортних операцій; подисканіе агентів;
ведення судових справ і т. д. Фактор стає, таким чином, радником підприємця з виробництва та торгівлі , а також фірмою, комплексно виконує ряд робіт з реалізації товарів і послуг, що дозволяє ^ підприємцю ефективно діяти в господарському обороті. Особливе значення всі ці послуги набувають при веденні міжнародної торгівлі.
4. Фактор може діяти в рамках національного ринку, коли постачальник і клієнт знаходяться в одній країні, або в якості міжнародного фактора, якщо сторони правочину знаходяться в різних країнах. Фактор, що знаходиться в країні експортера, доручає тоді здійснення своїх функцій за кордоном фактору, що працює в країні імпортера-клієнта . Винагорода в цьому випадку ділиться між двома факторами. При міжнародний факторинг посередники крім перерахованих функцій виконують важливі обов'язки по подисканію іноземних контрагентів. Нині весь світовий ринок поділений між «ланцюжками» пов'язаних між собою різно-національних фірм факторів, взаємно які виконують доручення у цій сфері діяльності .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Договір про факторинг"
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань . Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 2. 1. Поняття договору позики
  Договір позики оформляє економічні відносини, єдині за своєю природою з кредитним договором та договором факторингу (фінансування під відступлення грошової вимоги). У всіх цих ситуаціях мова йде про передачу одним учасником товарного обороту іншому грошей (або речей) з умовою повернення їх еквівалента і, як правило, сплати винагороди, тобто про надання кредиту в економічному
 3. 1. Поняття факторингу
  Договір фінансування під відступлення грошової вимоги є новим для нашого правопорядку. У його основі лежать добре відомі практиці розвиненого ринкового обороту відносини факторингу. Юридичну сутність цих відносин становить поступка грошової вимоги, давно відома в зобов'язальне право в якості цесії. Однак відносини факторингу мають більш складний характер, ніж звичайна
 4. 2. Поняття договору фінансування під відступлення грошової вимоги
  Незважаючи на широке використання факторингу в підприємницькому обороті, спеціальні норми про договір факторингу в більшості розвинених правопорядков відсутні, а для його регулювання використовуються загальні норми зобов'язального права, передусім про цесії (в континентальному європейському праві). З цієї точки зору ГК представляє тут самий передовий сучасний досвід, хоча і не завжди
 5. 3. Зміст договору фінансування під поступку грошової вимоги
  Обов'язком фінансового агента є фінансування клієнта (шляхом оплати відступленого їм вимоги). Таке фінансування може здійснюватися у вигляді передачі (перерахування) клієнту грошових сум в обмін на що відбулася поступку (одноразово або окремими частинами) або у вигляді відкриття йому кредиту, забезпеченого можливої в майбутньому поступкою права вимоги. За умовами конкретного
 6. 4. Виконання договору фінансування під відступлення грошової вимоги
  При розрахунках з боржником фактор набуває права на всі суми, які йому вдасться отримати від боржника на виконання вимог. Їх розмір може перевищувати суму виданого клієнту кредиту (до вигоди фактора), а може бути і менш цієї суми, причому за умовами передбачуваного безоборотную факторингу клієнт не несе за це перед фактором ніякої відповідальності. Тільки у випадку, коли покупкою
 7. ВСТУП
  Дана (п'ята) книга завершує наше дослідження цивільно-правових договорів, врегульованих нормами, що містяться у чинному Цивільному кодексі Російської Федерації (далі - ЦК). Зазначена обставина не могло не зробити свого впливу на структуру і зміст цієї книги, в якій не тільки аналізуються певні класифікаційні групи договорів, як це мало місце в раніше
 8. 1. Поняття та кваліфікація договору позики
  Ознаки договору позики У ЦК міститься традиційне визначення договору позики: за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду та якості; договір
 9. 1. Категорії "кредит" і "кредитні правовідносини" в цивільному праві
  У юридичній літературі терміни "кредит" і "кредитні правовідносини" нерідко вживаються в широкому їх значенні, що виходить далеко за межі сфери кредитного договору. Це пояснюється не тільки сприйняттям з боку правознавців економічного сенсу кредиту, але й тією обставиною, що в радянський період так звані кредитно-розрахункові правовідносини розглядалися в якості окремого
 10. 1. Походження і розвиток факторингу
  У сучасній економічній та юридичній літературі терміном "факторинг "(factoring) зазвичай позначають певну діяльність кредитних і інших організацій з фінансування учасників майнового обороту, що реалізують вироблені ними товари (послуги), під зобов'язання таких учасників з передачі прав вимог оплати товарів (послуг) від контрагентів за договорами. При цьому, як правило,
© 2014-2022  yport.inf.ua