Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 8. Множинність осіб у зобов'язанні


У будь-якому зобов'язальних правовідносинах як на стороні боржника, так і на стороні кредитора може виступати не одне, а кілька осіб. У цих випадках виникає питання про характер відповідальності кількох боржників та про порядок пред'явлення вимог кількома кредиторами.
У континентальному праві в цьому зв'язку розрізняють: 1) часткову відповідальність (відповідно пайових кредиторів), 2) спільну відповідальність (відповідно спільних кредиторів);
3) солідарну відповідальність (відповідно солідарних кредиторів).
1. Часткова відповідальність означає, що кожен боржник відповідає самостійно тільки в межах своєї частки. Відповідно кожен кредитор має право пред'явити вимогу також у межах належної йому частки. Саме так складаються відносини між сторонами, якщо предмет зобов'язання ділимо і угодою сторін не передбачено інше (ст. 1220 ФГК;
§ 4202 ГГУ). Кожне з таких зобов'язань зберігає свою самостійність, і, наприклад, перерва давності на користь одного з пайових кредиторів або по відношенню до одного з пайових боржників не перериває її відносно інших.
Часткові зобов'язання на практиці зустрічаються порівняно рідко. Найбільш частий випадок - розподіл прав вимог і боргів між декількома спадкоємцями після смерті наследо-дателя.
2. Спільні зобов'язання відомі праву Швейцарії та ФРН (Schuldverhaltnisse zur gesamten Hand). При спільних зобов'язаннях декілька кредиторів можуть пред'явити вимогу до боржника лише всі разом; відповідно і кредитор може пред'явити вимогу лише відразу до всіх боржників.
Такого роду зобов'язання виникають у зв'язку з відособленою майнової масою, що у спільній власності кількох осіб - сімейної, товариства і т. п. (див., наприклад, § 718, 2032 ГГУ).
3. Солідарні зобов'язання (obligations solidaires, Gesamtschuldverhaltnisse) бувають двох видів. В активному солідарному зобов'язанні одного боржника протистоять кілька кредиторів, і кожен з них може вимагати від нього повного
301
виконання зобов'язання. Виконання одному кредитору звільняє боржника від зобов'язання і по відношенню до решти. Активна солідарність на практиці зустрічається дуже рідко.
За пасивному солідарному зобов'язанню кредитор може вимагати виконання повністю від будь-якого з співборжників. Таке зобов'язання є звичайним в практиці ділових відносин, хоча з точки зору французької та швейцарського права воно має місце тільки тоді, коли передбачено законом або договором (ст. 1202 ФГК; ст. 143 ШОЗ). За законом солідарне зобов'язання виникає при спільному заподіянні шкоди кількома особами та в деяких інших випадках. ГГУ встановлює презумпцію солідарності щодо договірних зобов'язань (§ 427). У Франції презумпція солідарності содолжников діє лише в торгових відносинах.
Широке поширення пасивних солідарних зобов'язань пов'язано насамперед з тим, що вони найбільшою мірою охороняють інтереси кредитора. Зокрема, на випадок неплатоспроможності будь-кого з содолжников зобов'язання зберігається до тих пір, поки не буде виконано повністю.
Між собою солідарні боржники відповідають в рівних частках. Боржник, що виконав зобов'язання цілком або в частині, що перевищує його частку, має право пред'явити зворотну вимогу до решти содолжников. Частка неплатоспроможного боржника розподіляється між іншими (ст. 1213 і 1214 ФГК; § 426 ГГУ;
ст. 148 ШОЗ).
В англо-американському праві відносини при множинності боржників або кредиторів регулюються трохи інакше. Кілька боржників можуть зобов'язатися спільно (joint promisors), порізно (several promisors), спільно і порізно (joint and several promisors). Питання про характер відповідальності в кожному окремому випадку вирішується залежно від умов договору. У судовій практиці розроблені детальні правила тлумачення договору, коли намір сторін у ньому виражене недостатньо ясно.
Якщо боржники зобов'язалися спільно, це означає, що існує одне зобов'язання щодо всіх, при цьому кожен відповідає за все зобов'язання в цілому. Судове рішення може бути винесено тільки спільно щодо всіх боржників. Проте кредитор має право виконати таке рішення за рахунок майна одного з содолжников. Звільнення кредитором від зобов'язання одного з содолжников звільняє і інших.
Якщо боржники зобов'язалися порізно, то вимога в повному обсязі може бути пред'явлено лише до одного з них. У тій частині, в якій не вдається отримати за нього виконання, можна заявляти вимогу окремо до решти содолжников. Прощення боргу одного з боржників не зачіпає прав кредитора по відношенню до решти.
Якщо боржники зобов'язалися спільно і порізно, то у кредито-
302
pa є право вибору: він може пред'явити вимогу до одного або до всіх боржників. Винесення рішення стосовно одного із боржників припиняє право кредитора вимагати виконання від інших. Звільнення від зобов'язання одного з боржників повністю звільняє і інших.
Кілька кредиторів можуть виступати або як спільні (joint), або як роздільні (several). У першому випадку вони виступають як єдиний кредитор і тому вимоги можуть виходити від усіх разом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Множинність осіб у зобов'язанні "
 1. § 3. Виконання зобов'язань
  Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 2. § 2. Суб'єкти виконання зобов'язань
  Виконання зобов'язання належним особою. За загальним правилом виконання повинно бути здійснено боржником - стороною в зобов'язанні. Однак у більшості випадків кредитору байдуже, хто надасть йому відповідне майнове благо * (1204). Враховуючи це, закон закріплює можливість виконання зобов'язання за боржника третьою особою. Залучення до виконання третьої особи - покладання
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 5. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  Сім'я і сімейні правовідносини. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ пекло хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. 59. множинними ОСІБ У ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
  У простому випадку зобов'язального відносини брали участь один кредитор (creditor - reus stipulandi) і один боржник (debitor - reus promittendi). «Reus» від слова «res» спочатку означало бере участь у справі як на активній, так і на пасивній стороні; пізніше за словом «reus» збереглося значення відповідача в цивільній справі, підсудного - в кримінальній справі. «Promittere» значило обіцяти, приймати
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
© 2014-2022  yport.inf.ua