Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Чек


1. Якщо перекладної вексель може бути виставлений практично на будь-яку особу і виступає насамперед як інструмент кредиту, то чеки виконують в основному функцію засобу платежу і завжди виставляються тільки на банк, в якому у чекодавця маються гроші на рахунку. Такий рахунок називається рахунком з покриттям, Банк зобов'язаний за пред'явленням чека виплатити зазначену в ньому суму за рахунок коштів, що зберігаються на рахунку клієнта. У чекових відносинах, так само як і у відносинах у зв'язку з видачею переказного векселя, беруть участь три особи: чекодавець, банк-платник і ремітент (чекодержатель). В Англії та США чек розвивався і в даний час розглядається як різновид переказного векселя, виставленого на банкіра.
2. Законодавство, що регулює чекові звернення, до теперішнього часу в багатьох країнах має вельми суттєві особливості. В Англії чекові звернення регулюється законом про векселі 1882 року, який покладений в основу законодавства про чеки, і в ряді інших країн (наприклад, в США, колишніх англійських колоніях). Велика група країн має уніфіковане законодавство відповідно до Женевської чекової конвенцією 1931 роки, додатком до якої є Однаковий чековий закон (ЕЧЗ). До цієї групи держав належать Бельгія, Бразилія, ФРН, Італія, Франція, Швейцарія та ін Ряд країн не приєдналися до Женевської чекової конвенції і мають своє законодавство. В даний час закінчені роботи під егідою ООН в рамках ЮНСІТРАЛ над проектом міжнародної конвенції про міжнародні чеках. Конвенція відкрита для підписання, і введення її в дію могло б значною мірою уніфікувати, не зачіпаючи національного законодавства про чеках, правове регулювання міжнародного чекового обігу.
3. За своєю правовою природою чек в країнах континентального права є цінним папером, реалізація зафіксованого права в якій не може бути здійснена без пред'явлення цього паперу. У праві Англії та США чек визнається оборотним документом і кваліфікується як різновид переказного векселя, виставленого на банкіра. За змістом чек вважається грошовим документом і містить наказ чекодавця платнику-банку заплатити ремитенту або його наказу певну суму після пред'явлення чека до оплати. Банк виплачує гроші з коштів, внесених чекодавцем як Клієнтом банку. Відносини між чекодавцем і банком мають у своїй основі чековий договір, відповідно до якого чекодавець має право розпоряджатися належними йому коштами, виставляючи чеки, а банк при правильному оформленні чеків зобов'язується їх оплачувати.
Чекоутримувач є кредитором, перед яким зобов'язані дві особи: банк-платник, а в разі неоплати чека - чекодавець. Виставляючи чек на рахунок без покриття, що за законодавством ряду
419
країн представляє кримінально-каране діяння, чекодавець відповідає за платіж. Коло осіб, що у чекових відносинах, може бути - аналогічно вексельними - розширено внаслідок передачі чека за індосаментом або надання гарантії платежу за чеком (аваль).
4. Чек як цінний папір відноситься до документів строго формального характеру. ЕЧЗ і англійський закон про векселі 1882 пред'являють в основному однакові вимоги щодо змісту чека. Чек повинен мати такі реквізити: 1) чекову мітку (не обов'язкова з англійської закону); 2) безумовний наказ платити певну грошову суму; 3) найменування платника; 4) позначення місця платежу; 5) дату видачі чека; 6) місце видачі чека; 7) підпис чекодавця. Одні й ті ж вимоги ст. 3-104 ВТК щодо змісту оборотних документів поширює в рівній мірі як на векселі, так і на чеки.
5. Залежно від способу легітимації уповноваженої на отримання платежу особи чеки діляться на ордерні, пред'явницькі та іменні. Найбільш оборотоздатності є представницькою чек, який передається з усіма правовими наслідками шляхом простого вручення. Ордерні чеки передаються шляхом вручення з попередньо досконалим індосаментом. Кожен новий індосамент створює в особі індосанта нового чекового боржника, який несе солідарну відповідальність з чекодавцем перед чекодержателем за платіж по чеку.
Так само як у вексельних відносинах, індосамент на чеку може бути бланковим та іменним. За змістом бланковий індосамент складається тільки з одного підпису індосанта, і документ може бути переданий іншій особі шляхом простого вручення. Іменний індосамент містить крім підпису індосанта точна вказівка на индоссатора. Індосант може звільнити себе від відповідальності за чеком, вказавши при здійсненні індосаменту, що він не приймає на себе відповідальність формулою «без обороту на мене».
6. Чеки не пред'являються до акцепту. ЕЧЗ прямо забороняє акцепт чека, оскільки вважається, що це суперечить природі чека і характером виникаючих відносин, так як чек за законом може виставлятися тільки на банк, в якому у чекодавця повинен бути рахунок з покриттям, тобто економічна можливість виконання зобов'язання по чеку вже існує , а обов'язок приймати чеки до оплати і оплачувати їх випливає з договору банківського рахунку між банком і чекодавцем. По англійському закону про векселі акцептований чек кваліфікується як перекладної вексель, а ст. 3-411 ВТК, допускаючи все ж акцепт чека, звільняє при його скоєнні чекодавця і всіх попередніх індосантів від відповідальності.
7. Чек повинен бути сплачений за першою вимогою банком, на який чек виставлений, проте чек повинен бути пред'явлений до оплати вчасно. ЕЧЗ передбачає кілька строків пред
явища чека до платежу: 8 днів - якщо чек повинен бути сплачений в тій же країні, де він виставлений; 20 днів - якщо чек виставлений і підлягає оплаті в різних країнах, але в одній частині світу; 70 днів - якщо виставлення чека мало місце в одній частині світу, а платіж повинен бути здійснений в іншій.
Англійський закон про векселі та ст. 3-503 ЕТК наказують, що чек повинен бути пред'явлений до оплати з моменту видачі протягом розумного строку, тривалість якого в кожному окремому випадку залежить від фактичних обставин.
Платіж має бути здійснений негайно і в повній сумі, а часткова оплата допускається тільки при недостатності покриття. Вчинення платежу звільняє платника від відповідальності, навіть якщо чек на пред'явника був викрадений.
Відмова банку оплатити чек повинен бути публічно засвідчено, що здійснюється вчиненням протесту. Опротестування чека дає право його власникові пред'явити до чекових боржникам у порядку регресу вимоги про платіж.
8. Для зменшення можливості шахрайства банками були вироблені різні види чеків. Так, є розрахункові чеки, які призначені для виробництва безготівкових розрахунків і не дають права на одержання готівки. Широке поширення отримують так звані кроссірованний чеки, тобто чеки, на лицьовій стороні яких проведено дві лінії, перекреслюють чек. У утворився кросі - місці, вільному від надрукованих слів «& Со. Ltd. », - Вписується ім'я банкіра-одержувача, і, отже, отримати гроші за таким чеком може тільки банк або компанія. З метою попередження зловживань при втраті чекової книжки видаються чекові книжки з лімітованими чеками, які можуть бути виписані тільки на суму, що не перевищує межі, зазначеного на бланку чека.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Чек "
© 2014-2022  yport.inf.ua