Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 3. Припинення договору


1. Припинення дії договору регламентується низкою спеціальних постанов. Дія договору припиняється за закінченням терміну, на який його було укладено, а при незазначення терміну - за заявою однієї із сторін з дотриманням встановлених законом чи звичаєм термінів попередження іншої сторони.
Якщо після закінчення строку найму наймач при відсутності заперечень наймодавця продовжує користуватися річчю, договір вважається продовженим на невизначений час або на встановлений законом термін (Франція-ст. 1736 і 1737 ФГК; ФРН-§ 565-569 ГГУ; Швейцарія - ст. 268 ШОЗ і т. д.).
Особливі постанови діють зазвичай для припинення договору найму житлових приміщень, торгово-промислових приміщень і сільськогосподарських ділянок, що встановлюються спеціальними законами. Укладення договору обмежується, як правило, певним терміном, а при незазначення строку в договорі наймодавець може припинити дію договору лише за наявності передбачених у спеціальному законодавстві підстав. Суди, що спираються в деяких країнах на норми такого законодавства, визнають за наймачем, особливо щодо торгово-промислових і житлових приміщень, право на поновлення договору після закінчення терміну його дії.
За згодою наймодавця на поновлення договору спір сторін про умови, на яких договір поновлюється, дозволяється найчастіше в судовому порядку. При незгоді наймодавця на поновлення договору на приміщення, в яких функціонує-
339
руют промислові чи торговельні підприємства, він зобов'язаний, наприклад, по французькому праву, відшкодувати заподіяну наймачеві збиток як особа, «яка зловживає правом», відмовитися від поновлення договору і не вправі протягом встановленого терміну здавати внайми це приміщення конкуруючому підприємству.
Підставою припинення договору найму визнається також загибель речі при відсутності провини в цьому будь-якої зі сторін.
Дія договору може бути припинена в результаті порушення обов'язку однією із сторін, якщо інша на підставі цього потребують припинення договору (Франція - ст. 1741 ФГК;
ФРН - § 554 ГГУ; Швейцарія - ст. 265 ШОЗ та ін.) Наприклад, наймодавець може припинити договір при простроченні внесення наймачем найманої плати або використанні ним речі всупереч умовам договору.
Здійснення договору найму не припиняється в разі смерті наймодавця, але може бути припинено при оголошенні конкурсу над майном наймача.
2. Неоднаково визначаються юридичні наслідки відчуження наймодавцем майна, зданого в оренду. Для сторін договору важливе значення має нормативне вирішення питання про те, чи припиняє відчуження власником майна, зданого в найм, договір найму чи ні. Від цього залежить вирішення питання про те, чи набуває новий власник право витребування майна від наймача або ж він виявляється в положенні наймодавця, пов'язаного раніше укладеним договором найму колишнім власником майна.
Регулювання проблеми залежить від цілого ряду обставин, зокрема від природи речі як рухомості або нерухомості, моменту відчуження майна як вчиненого до або після передачі речі наймачеві і, нарешті, факту застосування до наймача майна спеціального законодавства з захисту його інтересів.
За загальним правилом, перехід права власності на здане в найм майно до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору майнового найму. Зобов'язального права наймача повідомляється так зване «право слідування», характерне для речової природи того чи іншого права. Додання праву наймача нерухомості властивості речового права забезпечує збереження за ним всіх його правомочностей з договору, то є можливості протиставлення свого права з договору найму третім особам, в першу чергу новому власнику.
У Франції набувач речі, зданої власником найм, не вправі виселити наймача-фермера або наймача, що має посвідчений акт. Якщо ж можливість виселення наймача була обумовлена в самому договорі найму, то наймодавець зобов'язаний відшкодувати йому збитки, якщо тільки це не було виключено в договорі (ст. 1743 і 1744 ФГК).
340
У ФРН відчуження найнятої нерухомості також не припиняє здійснюваного договору найму: новий власник набуває права і обов'язки наймодавця (§ 571 ГГУ).
У Швейцарії при відчуженні наймодавцем речі наймач має право вимагати від нового власника виконання умов договору тільки лише тоді, коли набувач майна приймає на себе відповідні зобов'язання. Але у випадку найму нерухомості набувач несе обов'язки наймодавця (абз. 2 ст. 259 ШОЗ). Реєстрація договору найму земельної ділянки в поземельній книзі зобов'язує новою власника до виконання умови договору найму (ст. 260 ШОЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Припинення договору "
 1. § 2. Оренда
  Оренда. За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи,
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 3. § 5. Доручення
  Поняття договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх
 4. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 5. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 6. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 7. § 10. Просте товариство
  Договір простого товариства є різновидом загальної групи договорів про спільну діяльність. Гол. 55 ГК вперше докладно регламентує цей вид договорів. За договором простого товариства двоє чи кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої не суперечить закону мети.
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  Необхідність залучення грошових коштів інших осіб. Жоден комерційний банк, яким би великим він не був, не в змозі задовольнити потреби своїх клієнтів, особливо підприємницькі структури, в позикових коштах за рахунок власних активів. Тому банки не можуть обійтися без залучення ресурсів. Завдяки банкам тимчасово вільні гріш знаходять застосування і втягуються в оборот;
 9. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  Загальні положення. Опіка та піклування встановлюються щодо недієздатних або не повністю дієздатних громадян (підопічних), зокрема неповнолітніх, за відсутності у них батьків, усиновителів, позбавлення батьків батьківських прав, а також у випадках коли неповнолітні залишилися без батьківського піклування. Опіка та піклування забезпечують захист прав та інтересів
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  Строки здійснення цивільних прав. Під термінами здійснення цивільних прав розуміються терміни, протягом яких володар суб'єктивного права може реалізувати можливості, закладені в суб'єктивному праві. Найчастіше вони встановлюються законом або іншими нормативними актами, але можуть передбачатися і угодою сторін. Зазначені терміни, в свою чергу, можуть бути поділені на терміни
© 2014-2022  yport.inf.ua