Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002
У підручнику аналізуються чинне законодавство України та зарубіжних країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми цивільного права. У першій книзі висвітлюються загальні положення цивільного права, право власності та його захист, особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а також на працівників правоохоронних органів, працівників юридичних служб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств та установ.
Розділ VI ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 37 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
§ 1. Поняття, значення та види договору купівлі-продажу
§ 2. Сторони у договорі купівлі-продажу
§ 3. Предмет договору. Ціна у договорі. Форма договору
§ 4. Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення
§ 5. Договір купівлі-продажу в роздрібній торгівлі
§ 6. Особливості купівлі-продажу в зовнішньоекономічному обігу
§ 7. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна
Глава 38 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
§ 1. Поняття та юридичні ознаки біржі
§ 2. Функції, права та обов'язки біржі
§ 3. Види біржових угод
§ 4. Правила біржової торгівлі
§ 5. Правовий статус фондової біржі
§ 6. Правове регулювання обігу акцій у системі фондового ринку України
Глава 39 ДОГОВІР МІНИ (БАРТЕРУ)
Глава 40 ДОГОВОРИ ПОСТАВКИ
§ 1. Поняття та значення договору поставки
§ 2. Організація господарських зв'язків з поставок. Порядок і способи укладення договорів поставки
§ 3. Зміст договору поставки
§ 4. Виконання договору поставки
§ 5. Правові наслідки порушення договору поставки
Глава ДОГОВОРИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
§ 1. Поняття договору про закупівлю сільськогосподарської продукції
§ 2. Зміст та виконання договору контрактації
§ 3. Відповідальність сторін за порушення договору контрактації
§ 4. Інші договірні форми реалізації сільськогосподарської продукції
Глава 42 ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
§ 1. Поняття та ознаки договору дарування
§ 2. Сторони та зміст договору дарування
Глава 43 ДОГОВІР ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)
§ 1. Поняття та ознаки договору довічного утримання
§ 2. Зміст договору. Майно, що може бути об'єктом договору довічного утримання.
Глава 44 ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ (ОРЕНДИ)
§ 1. Поняття та елементи договору майнового найму (оренди)
§ 2. Окремі види договорів найму (оренди)
Глава ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
§ 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди
§ 2. Сторони в договорі оренди
§ 3. Порядок укладення договору оренди
§ 4. Умови договору оренди
§ 5. Припинення договору оренди
Глава 46 ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛА
§ 1. Поняття договору найму житла
§ 2. Права та обов'язки наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним
§ 3. Збереження житла за тимчасово відсутніми громадянами
§ 4. Право на обмін житлового приміщення
§ 5. Договір піднайму житла
§ 6. Надання громадянам житла у зв'язку з капітальним ремонтом
§ 7. Зміна договору найму житлового приміщення
§ 8. Розірвання договору найму і виселення
Глава ДОГОВІР ПОЗИЧКИ (БЕЗОПЛАТНОГО КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ)
§ 1. Поняття та елементи договору позички
§ 2. Зміст договору позички
§ 3. Припинення договору позички
Глава 48 ДОГОВІР ПІДРЯДУ
§ 1. Поняття та значення договору підряду
§ 2. Зміст договору підряду
§ 3. Права та обов'язки сторін. Правові наслідки неналежного виконання умов договору підряду
§ 4. Договір побутового замовлення (побутового підряду)
Глава 49 ДОГОВОРИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ
§ 1. Капітальне будівництво в Україні та способи його здійснення
§ 2. Поняття та значення договору будівельного підряду
§ 3. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків
§ 4. Джерела регулювання підрядних відносин у будівництві
§ 5. Договір на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду
Глава ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
§ 1. Роль та значення договорів про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
§ 2. Зміст договорів про виконання науково-технічних робіт
Глава ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ І ПОШУКОВИХ РОБІТ
Глава 52 АВТОРСЬКІ ДОГОВОРИ
§ 1. Роль і значення авторських договорів
§ 2. Авторські договори. Загальні положення
§ 3. Види та зміст авторських договорів
Обов'язки видавництва
Обов'язки автора (авторського колективу)
Авторський гонорар
Договір про депонування рукопису
Права та обов'язки сторін у договорі про депонування рукописів.
Постановочний договір
Сценарний договір
Договір художнього замовлення
Права та обов'язки сторін за договором художнього замовлення
Договір про використання твору декоративно-прикладного мистецтва
Сторони договору.
Договір про створення аудіовізуального твору
Договір про передачу (відступлення) виключних майнових авторських прав
Договір про передачу права на використання твору
Авторський договір про видання твору своїм коштом
Договори про використання об'єктів суміжних прав
Договори про управління майновими правами авторів.
Зміст договорів про управління майновими правами авторів та їх правонаступників.
Глава ДОГОВОРИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
§ 1. Загальна характеристика ліцензійного договору
Предмет ліцензійного договору
Юридична природа ліцензійного договору
Суб'єкти ліцензійних відносин
Визначення ліцензійного договору
Види (типи) ліцензій
Структура ліцензійного договору
Обов'язки та права ліцензіара
Права та обов'язки ліцензіата
Гарантійні зобов'язання та ліцензійні ризики.
Ліцензійні платежі та право ліцензіара на винагороду
Захист патентних прав у ліцензійному договорі
§ 2. Інші види договорів про використання об'єктів промислової власності
Глава 54 ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ
§ 1. Поняття договору комерційної концесії (франчайзингу)
Поняття договору комерційної концесії.
Відмінності комерційної концесії від суміжних з нею інститутів
§ 2. Зміст договору комерційної концесії
Права та обов'язки користувача
Комерційна субконцесія
Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії.
§ 3. Відповідальність сторін та припинення договору комерційної концесії
Припинення договору комерційної концесії.
Глава 55 ТРАНСПОРТНІ ДОГОВОРИ
§ 1. Види перевезень та їх правове регулювання
§ 2. Зміст, укладення та оформлення договорів про перевезення вантажів
§ 3. Виконання договорів про перевезення вантажів
§ 4. Відповідальність сторін за договором про перевезення вантажу
§ 5. Договір про буксирування
§ 6. Договори про експлуатацію під'їзних колій, подачу та забирання вагонів. Вузлові угоди
§ 7. Договір про перевезення пасажира та багажу
§ 8. Претензії та позови при перевезеннях
§ 9. Договори про транспортне експедирування
§ 10. Договір чартеру (фрахтування)
Договір морського чартеру.
Договір повітряного чартеру
Особливості відповідальності
Глава 56 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗІ СТРАХУВАННЯ
§ 1. Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання
§ 2. Страхове зобов'язання. Основні страхові поняття
§ 3. Зобов'язання з добровільного страхування
§ 4. Зобов'язання з обов'язкового страхування
Глава 57 ПОЗИКА
§ 1. Еволюція позики
Позика в римському праві
§ 2. Поняття позикових відносин
§ 3. Відмежування позики від суміжних правових конструкцій
§ 4. Правова характеристика договору позики
Елементи договору позики
Зміст договору позики
Відповідальність, забезпечення виконання і припинення договору позики
Припинення позикового зобов'язання
Глава ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН
§ 1. Банківські операції та їх види
§ 2. Кредитний договір
Правова природа та поняття кредитного договору
Зміст кредитного договору
§ 3. Договір банківського вкладу
§ 4. Правове регулювання вексельного обігу в Україні
Юридична природа векселя.
Форма векселя
Передача векселя шляхом індосаменту. Види індосаменту
Платіж за вексельним зобов'язанням.
§ 5. Порядок відкриття рахунків у банках
§ 6. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
Глава 59 ДОГОВІР СХОВУ (ЗБЕРІГАННЯ)
§ 1. Поняття договору схову (зберігання)
§ 2. Підстави виникнення зобов'язань зі схову (зберігання)
§ 3. Сторони, предмет, об'єкти, форма та строк договору схову
§ 4. Права та обов'язки сторін за договором схову (зберігання)
§ 5. Відповідальність сторін у зобов'язаннях схову (зберігання)
Глава 60 ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
§ 1. Поняття та значення договору доручення
§ 2. Зміст договору доручення
§ 3. Припинення договору доручення
Глава 61 ДОГОВІР КОМІСІЇ
§ 1. Поняття договору комісії
§ 2. Елементи договору комісії
§ 3. Зміст договору комісії
Обов'язки комітента
§ 4. Припинення договору комісії
Глава 62 ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
§ 1. Поняття та ознаки договору довірчого управління майном
§ 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном
Поняття та склад об'єктів довірчого управління майном
Істотні умови договору довірчого управління майном
§ 3. Суб'єкти виконання договору довірчого управління майном
Правовий статус вигодонабувача
§ 4. Відповідальність за договором довірчого управління майном
§ 5. Припинення договору довірчого управління майном
Глава 63 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА СПІЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
§ 1. Загальна характеристика зобов'язань за спільною діяльністю
Специфічні риси зобов'язань за спільною діяльністю.
Нормативно-правове регулювання зобов'язань за спільною діяльністю
§ 2. Класифікація зобов'язань за спільною діяльністю та підстави їх виникнення
Підстави виникнення зобов'язань за спільною діяльністю
Глава 64 ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
§ 1. Поняття та юридична характеристика договору простого товариства
Різновиди договорів простого товариства.
§ 2. Зміст договорів простого товариства
Глава 65 УСТАНОВЧІ ДОГОВОРИ
Поняття установчих договорів та їх юридична характеристика
Різновиди установчих договорів
Зміст установчих договорів
Глава ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
§ 1. Зовнішньоекономічні договори (контракти)
§ 2. Договори в сфері іноземного інвестування
§ 3. Правове регулювання договорів про виробничу кооперацію
Розділ VII ПОЗАДОГОВІРНІ (НЕДОГОВІРНІ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 67 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЗІ СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю ТА МАЙНУ
§ 1. Поняття та елементи зобов'язань, що виникають зі створення небезпеки
§ 2. Відповідальність юридичних і фізичних осіб за створення небезпеки
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення небезпеки (загрози) життю, здоров'ю та майну
Глава 68 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ
§ 1. Поняття та елементи зобов'язань із заподіяння шкоди
§ 2. Деліктна відповідальність: поняття та зміст
§ 3. Особливості позадоговірної відповідальності та її функції
§ 4. Підстави деліктної відповідальності
§ 5. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівника
§ 6. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади державних і громадських організацій
§ 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну правоохоронними органами
§ 8. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
Суб'єкти зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки.
Суб'єкти права вимоги
Обставини, що звільняють володільця джерела підвищеної небезпеки від відповідальності з відшкодування шкоди.
§ 9. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними
Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним недієздатним
Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій.
§ 10. Відповідальність за шкоду, спільно заподіяну кількома особами
§ 11. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіянні смерті громадянинові
Підстави відповідальності страхувальника за ушкодження здоров'я і смерть застрахованої особи.
Наявність шкоди
Протиправність діяння страхувальника
Причинний зв'язок між протиправним діянням і шкодою.
Вина страхувальника
Наявність трудових відносин
Заподіяння працівникові ушкодження здоров'я (каліцтва), пов'язаного з виконанням ним трудових обов'язків
Цивільна відповідальність страхувальника незалежно від вини за заподіяння ушкодження здоров'я і смерті застрахованій особі.
Підстави відповідальності нестрахувальника за ушкодження здоров'я і заподіяння смерті застрахованій особі.
Зміст і розмір відшкодування шкоди.
Середньомісячний заробіток
Відсоток втрати професійної працездатності
Вина потерпілого
Відшкодування шкоди при заподіянні смерті потерпілому
Визначення розміру відшкодування непрацездатним утриманцям та іншим особам, які мають право на відшкодування
Випадки перерахунку сум відшкодування шкоди членам сім'ї померлого.
§ 12. Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню
§ 13. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього
§ 14. Зміна розміру відшкодування шкоди
Порядок та умови відшкодування потерпілому додаткових витрат у зв'язку з ушкодженням здоров'я
§ 15. Компенсація моральної шкоди
Допустимість компенсації моральної шкоди за відсутності вини заподіювана
Межі компенсації моральної шкоди
Можливість чи неможливість впливу ступеня вини заподіювача моральної шкоди на розмір її компенсації.
Елементи зобов'язань із заподіяння моральної шкоди
Глава ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІЗ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ ОСОБОЮ БЕЗ ВІДПОВІДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
§ 1. Поняття зобов'язань із дій, вчинених особою без відповідних повноважень
§ 2. Підстави виникнення зобов'язань, пов'язаних з рятуванням колективного та державного майна
Глава ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З БЕЗПІДСТАВНОГО ПРИДБАННЯ АБО ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА
Розділ VIII СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 71 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВОГО ПРАВА
§ 1. Основні риси історичного розвитку спадкового права
Феодальне спадкове право.
Спадкове право капіталістичних країн.
Дореволюційне спадкове право
Радянське спадкове право.
Спадкове право за новим ЦК України
§ 2. Загальні положення спадкового права
Принципи спадкового права
Поняття спадкування та спадкового правонаступництва
Спадкові правовідносини
§ 3. Правове становище спадкодавців та спадкоємців
Спадкоємці.
§ 4. Спадщина та особливості спадкування деяких видів майна
Особливості спадкування деяких прав та обов'язків, що належали спадкодавцю.
Час відкриття спадщини
Місце відкриття спадщини.
Глава 72 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН
§ 1. Спадкування за законом
Коло спадкоємців за законом
Порядок закликання до спадкування
Розподіл майна померлого між спадкоємцями при спадкуванні за законом
§ 2. Спадкування за заповітом
Коло спадкоємців за заповітом та зміст заповіту
Право на обов'язкову частку в спадщині.
Позбавлення спадщини
Підпризначення спадкоємця
Заповідальний відказ.
Покладення.
Скасування та зміна заповіту
Виконання заповіту
Заповіт подружжя
§ 3. Порядок реалізації спадкових прав
Відмова від спадщини
Перехід права на прийняття спадщини.
Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця
Видача нотаріальною конторою свідоцтва про право на спадщину
§ 4. Спадковий договір
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. Настольная книга судьи по делам о наследовании: учебно-практическое пособие. - 2013 год
 2. А.А. Кирилловых. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового регулирования - 2013 год
 3. Т.К. Андреева. Арбитражный процессуальный кодекс российской федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями - 2013 год
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекты + шпаргалки. - 2013 год
 5. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 6. Коллектив авторов. Вопросы и ответы к государственному экзамену по гражданскому праву 2012 год - 2012 год
 7. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть первая - 2012 год
 8. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть вторая - 2012 год
 9. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть третья - 2012 год
 10. Президенты Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН и В.ПУТИН. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2012г.). Часть четвертая - 2012 год
 11. А.Д. Ишков, А.В. Степанов. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение - 2012 год
 12. В. Е. Резепова. Шпаргалка по праву интеллектуальной собственности - 2011 год
 13. А.А. Кирилловых. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве - 2011 год
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур'зин. Цивільне право: учебник - 2011 год
 15. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 1. - 2010 год
 16. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 1, часть 2 - 2010 год
 17. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 1. - 2010 год
 18. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 2. Часть 2. - 2010 год
 19. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 1. - 2010 год
 20. Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: учебник: в 3-х томах
  Том 3. Часть 2. - 2010 год
© 2014-2022  yport.inf.ua