Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця

. У складі спадкового майна до спадкоємців переходять не лише права (право власності на різне майно, в тому числі на будинок, гроші, предмети домашнього вжитку тощо, права вимоги до боржників спадкодавця), а й обов'язки. Спадкоємці несуть відповідальність за борги спадкодавця. Наприклад, за життя спадкодавець позичив у когось певну суму грошей. Якщо до смерті спадкодавець не встиг їх повернути кредиторові, то цей обов'язок разом із сукупністю майнових прав спадкодавця переходить до його спадкоємців.
Законодавством України встановлено правило, що спадкоємець, який прийняв спадщину, відповідає за борги, що обтяжують спадщину, лише в межах дійсної вартості спадкового майна (ст. 556 ЦК УРСР).
Наприклад, якщо вартість спадкового майна дорівнює 6 тис. грн., а боргів у спадкодавця на 8 тис. грн., то відповідальність перед кредиторами спадкодавця обмежується 6 тис. грн.
Кожний із спадкоємців відповідає за борги спадкодавця пропорційно одержаній частці спадкового майна.
Кредитори спадкодавця зобов'язані пред'явити свої претензії протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Якщо ж протягом цього строку претензії не було пред'явлено, кредитори втрачають належні їм права на вимоги (ст. 557 ЦК УРСР).
Претензії мають бути пред'явлені спадкоємцям, які прийняли спадщину, або виконавцеві заповіту за місцем відкриття спадщини. За відсутності зазначених осіб претензія може бути в той же строк пред'явлена до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини (ст. 557 ЦК УРСР).
Треба зазначити, що претензії пред'являються кредиторами протягом шести місяців з дня відкриття спадщини незалежно від строку настання права вимоги.
Наприклад, один громадянин позичив другому певну суму грошей. У договорі було передбачено, що боржник поверне борг через три роки. Отже, право вимагати повернення боргу у кредитора виникає лише через три роки. Проте якщо боржник помер раніше цього строку, наприклад, через один рік після укладення договору, кредитор повинен пред'явити свої претензії до закінчення шестимісячного строку з дня відкриття спадщини, бо інакше він взагалі втрачає своє право вимагати повернення боргу.
Не всі права та обов'язки спадкодавця переходять до спадкоємців. Відповідно до ст. 223 ЦК УРСР зобов'язання припиняється у зв'язку зі смертю боржника, якщо виконання не може бути проведено без його особистої участі, а також у зв'язку зі смертю кредитора, якщо виконання зобов'язань безпосередньо пов'язані з особою кредитора. Саме з цих положень виходить Верховний Суд України,
1 Верховний Суд України. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ / Відп. ред. П. І. Шевчук. -С. 191.
вирішуючи питання про правонаступництво спадкоємців за укладеними спадкодавцем угодами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця"
 1. § 6. Відповідальність за боргами спадкодавця
  спадкоємців, що прийняли спадщину, повернути йому борг, шо залишився за спадкодавцем. Борги спадкодавця - це майнові зобов'язання, які прийняв на себе спадкодавець перед фізичними або юридичними особами- кредиторами, але не виконав тому, що смерть позбавила його можливості виконати це зобов'язання. Обов'язок доводити борги померлого покладається на кредитора, що звернувся до спадкоємців з
 2. Як задовольняють вимоги кредиторів до спадкоємців?
  відповідальність спадкодавця обмежується ЗО тис. грн. Кожен зі спадкоємців відповідає перед кредитором особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині. Претензії кредитора спадкоємці повинні задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між ними не було встановлено інше. У разі відмови від одноразового платежу суд, за позовом кредитора, накладає стягнення на майно, яке
 3. Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
  відповідальність за погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу. 99.3. Грошові зобов'язання фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, виконуються її опікуном за рахунок майна такої фізичної особи у порядку, встановленому цим Кодексом. Опікун недієздатної особи виконує грошові зобов'язання, що виникли на день визнання її недієздатною за рахунок майна, на яке може бути
 4. Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість
  спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред' явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги. Кредитор спадкодавця, який не пред' явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами
 5. Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину
  відповідальність за забезпечення в межах своїх здатностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини. Це положення відбите в українському законодавстві. Обов'язок батьків щодо утримання своїх дітей є одним з головних конституційних обов'язків (ч. 2 ст. 51 Конституції України) і традиційно закріплюється в сімейному законодавстві. Положення СК України регулюють відносини з
 6. Поділ майна подружжя
  відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства. Найпоширенішими видами товариств, засновниками чи учасниками яких можуть бути подружжя, є акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю. Нині в юридичній літературі не піддається сумніву входження акцій, належних одному з подружжя як акціонеру, до складу спільної сумісної
 7. Спадкові правовідносини
  відповідальність відповідно до вартості своїх спадкових часток. Більш правильною, на наше переконання, слід визнати позицію проф. В. І. Серебровського, який висунув ідею про розмежування зобов'язань, які включаються до складу спадщини, на дві групи. До першої з них входять борги, що випливають з договірних або недоговірних зобов'язань спадкодавця. Іншими словами, це борги самого спадкодавця.
 8. Особливості спадкування деяких прав та обов'язків, що належали спадкодавцю.
  відповідальністю, для повного товариства і товариства з додатковою відповідальністю та для командитного товариства такий порядок встановлений статтями 55 та 69 згаданого закону. Зі смертю громадянина-учасника зазначених товариств у спадкоємців виникає переважне право вступу до цих товариств. Отже, до спадкоємців не переходить суб'єктивне право власності на частку в статутному фонді товариства, у
 9. 3.1. Цивільний кодекс УСРР 1922 р.
  відповідальністю, акціонерного товариства (пайового товариства) - ст.ст. 276-366. Просте товариство являло собою звичайний договір товариства, відомий ще римському і пізнішим системам права (див., наприклад, параграфи 705-740 Німецького цивільного кодексу). Інші його види, згадані в ЦК, є юридичними особами ("господарськими товариствами" - якщо користуватися сучасною термінологією). Слід звернути
 10. § 4. Об'єкти спадкування
  спадкоємців прав спадкодавця (наприклад, права власності на майно, права вимагати від божників спадкодавця повернення боргу), до них також переходять і обов'язки останнього (наприклад, борги). При цьому спадкоємці не можуть прийняти тільки права і відмовитися від прийняття обов'язків, оскільки спадщина має прийматися не частинами, а в цілому. До спадкоємців переходять майнові права і обов'язки
© 2014-2022  yport.inf.ua