Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

Специфічні риси зобов'язань за спільною діяльністю.

Серед різних видів договірних зобов'язань, які відображають процес обміну у суспільстві, зобов'язання за спільною діяльністю посідають окреме місце. Це зумовлено особливостями, властивими даному виду цивільних правовідносин.
Усі дослідники як головну класифікаційну ознаку цих зобов'язань називають спільну діяльність осіб для досягнення будь-якої загальної мети, що не суперечить законові.
Ці зобов'язання дуже часто об'єднують більше двох учасників. Причому кожний учасник зобов'язань за спільною діяльністю виступає водночас як боржник і як кредитор. Але жодна із сторін не може вимагати виконання для себе особисто, так само як і не повинна виконувати зобов'язання безпосередньо іншій сто-
В новому ЦК України установчим документом для повного та командитного товариств виступає засновницький договір. Для створення всіх інших товариств, як підприємницьких, так і непідприємницьких, укладається, як правило, договір про створення (заснування) товариства, який не є установчим документом. Згадані договори на цей час ще називаються та кваліфікуються установчими, тому в подальшому викладі вживається ця конструкція.
роні. Взаємні права та обов'язки учасників опосередковані необхідністю досягнення загальної мети.
На відміну від таких видів зобов'язань, як купівля-продаж, міна, дарування, поставка тощо, де відбувається перехід майна від одного власника до іншого, у зобов'язаннях за спільною діяльністю майно часто об'єднується у спільну власність.
Іншою характерною особливістю зобов'язань за спільною діяльністю є наявність у сторін загального інтересу на відміну, зокрема, від зобов'язань купівлі-продажу, майнового найму (оренди), в яких інтереси сторін протилежні: одна особа має на меті передати (продати, надати в оренду) майно та одержати за нього певну суму, а друга - набути майно у власність або у володіння і користування.
Спільна діяльність для досягнення загальної мети вимагає від учасників чіткої організації. Отже, зобов'язання за спільною діяльністю мають чіткий організаційний характер.
Важливою ознакою цих правовідносин є те, що сама суть спільної діяльності передбачає, як правило, певну зовнішню реалізацію, іншими словами, вона потребує від сторін вступати у відносини з третіми особами.
Зобов'язання за спільною діяльністю часто мають тривалий характер із зазначенням строку або з невизначеністю строку їх дії.
Важливою рисою зобов'язань за спільною діяльністю є їх особистий характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Специфічні риси зобов'язань за спільною діяльністю."
 1. § 3. Цивільно-правова відповідальність за невиконання зобов'язань
  специфічні риси субсидіарної відповідальності, так і характер зобов'язань, у яких вона виникає. Почнемо розгляд з часткової та солідарної відповідальності. Частковою у цивільному праві визнається відповідальність, яка покладається на 2 чи більше осіб, кожна з яких відповідає перед кредитором в рівних частинах, якщо інше не встановлене законом або договором. Часткова відповідальність є у
 2. § 7. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна
  специфічні риси нерухомості - її сталий зв'язок з землею, особлива цінність, неспоживність у процесі використання тощо - диктують необхідність визначення спеціальних правил, що регулюють участь таких об'єктів у майновому обороті1. Треба зазначити, що цю обставину частково врахували укладачі нового Цивільного кодексу України, які у ряді статей ЦК (статті 183, 211, 336, 642, 659, 682) передбачили
 3. § 3. Система цивільних зобов'язань
  специфічні ознаки, а кожне окреме зобов'язання забезпечується особливим юридичним нормуванням*. Таким чином, межі будь-якої систематизації, ступінь її глибини та деталізації, спрямованість і визначеність критеріїв зумовлюються перш за все метою, з якою вона здійснюється. Так, при побудові особливої частини зобов'язального права (розділ III книги п'ятої) були виділені договірні зобов'язання і
 4. § 1. Загальні положення про договір охорони
  специфічні особливості, що дають підставу розглядати його не як різновид договору зберігання чи якогось іншого договору, а як самостійний цивільно-правовий договір1: 1) особливий суб'єктний склад; 2) охоронна діяльність підлягає ліцензуванню, оскільки підприємницька діяльність з надання послуг по охороні пов'язана із благами, що мають істотне значення для людини: життям, здоров'ям, приватною
 5. § 12. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
  специфічні риси, зокрема істотне значення має саме неналежна якість наданого товару. Товаром неналежної якості слід вважати такий, що має певні недоліки, не відповідає наданій щодо нього виробником, продавцем інформації, а також проданий після закінчення терміну його придатності чи фальсифікований. Недоліком є будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних
 6. § 3. Система цивільних зобов'язань
  специфічні ознаки, а кожне окреме зобов'язання забезпечується особливим юридичним нормуванням1. Таким чином, межі будь-якої систематизації, ступінь її глибини та деталізації, спрямованість і визначеність критеріїв зумовлюються перш за все метою, з якою вона здійснюється. Так, при побудові особливої частини зобов'язального права (розділ III книги п'ятої) були виділені договірні зобов'язання і
 7. § 7. Інші форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб
  специфічні особні вості: 1) на відміну від представника, поручитель робить це від власного імені; 2) відповідна дія є для поручителя виконанням власного обов'язку перед кредитором, який виник у нього з договору поруки; 3) до поручителя, яким виконав зобов'язання, на відміну від представника переходять всі права кредитора за цим зобов'язанням; 4) поручитель, на відміну від представника,
 8. § 1. Поняття зобов'язання
  специфічні риси, що дозволяють виокремити їх із загальної сукупності цивільних правовідносин і, зокрема, відокремити від речових відносин. До визначальних ознак зобов'язальних правовідносин можна віднести: 1) те, що сторонами зобов'язання є конкретно визначені особи: кредитор - особа, якій належить право вимоги, і боржник (дебітор) - особа, яка несе обов'язок, відповідний праву вимоги
 9. § 2. Договори перевезення вантажів, пасажирів і багажу
  специфічні властивості. Залежно від маси, габаритів одного вантажного місця та специфіки вантажі поділяються на такі, перевезення яких здійснюється за загальними і за спеціальними правилами (великовагові, великогабаритні, небезпечні тощо). Згідно з п. 2 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (у
 10. § 3. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
  риси цієї діяльності. Критерії правового регулювання господарських відносин закріплені в ст. 258 ГК. Такими критеріями є: ­ сфера суспільного виробництва (матеріального або нематеріального), в якій складаються ці відносини; ­ особливості галузі господарювання (будівництво, енергопостачання, фінансова, господарсько - торгівельна діяльність, тощо); ­ вид господарської діяльності
© 2014-2022  yport.inf.ua