Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном


Предметом будь-якого договору завжди є певна правомірна дія, зумовлена його змістом.
Відповідно до ст. 1048 ЦК України за договором довірчого управління одна
Ефимова Л. Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства й арбитражной практики. - М., 2000. - С. 285.
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федеращш, части второй (постатейннй) / Отв. ред. О. Н. Садиков. - Изд. 3. - М., 1998. - С. 605.
сторона (установник) передає іншій стороні (довірчому управителеві) на певний строк майно у довірче управління, яка зобов'язується за винагороду здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника або особи, зазначеної ним (вигодонабувача).
Довірчий управитель майном здійснює від свого імені юридичні та фактичні дії щодо майна, яке перебуває у довірчому управлінні, згідно з договором.
Отже, предметом договору довірчого управління майном виступають юридичні та фактичні дії, спрямовані на здійснення довірчого управління.
Довірче управління майном має складний предмет, який включає в себе два роди об'єктів: фактичні та юридичні дії довірчого управителя з управління майном та майно, передане у довірче управління.
Здійснюючи управління цим майном, довірчий управитель володіє цим майном, користується ним, тобто вилучає корисні властивості майна і розпоряджається ним. За своїм змістом і обсягом правомочності володіння, користування і розпорядження майном рівнозначні повноваженням власника майна, якщо договором довірчого управління не передбачено обмежень (меж) вказаних повноважень довірчого управителя.
Передача майна у довірче управління не має наслідком перехід до довірчого управителя права власності на майно. Довірче управління майном здійснює особисто довірчий управитель, крім випадків передачі довірчого управління майном іншій особі (заступнику) довірчим управителем, який несе відповідальність за дії обраного ним повіреного, як за власні.
Таким чином, предметом довірчого управління майном виступають будь-які правомірні юридичні та фактичні дії, спрямовані на реалізацію чужого суб'єктивного права - установника управління через довірчого управителя, з наділенням управителя (без надання йому права власності) конкретними повноваженнями щодо довіреного майна, встановленими договором довірчого управління майном, у рамках закону.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 2. Предмет, істотні умови, форма та строк договору довірчого управління майном"
 1. § 4. Поняття і види господарських товариств
  Така організаційно-правова форма підприємництва, як господарське товариство, має істотні особливості щодо створення, діяльності та юридичного статусу. Тому товариства як відповідно до ГК, такі на основі Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (далі Закон), який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права та обов'язки їхніх
 2. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Д-І
  Дарування - договір, за яким одна сторона (даруваль-ник) передає або зобов'язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Двостороння реституція - наслідок недійсності право-чину, який зобов'язує кожну зі сторін повернути другій стороні все одержане за правочином, а у разі неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його
 3. Істотні умови договору довірчого управління майном
  . Договір довірчого управління майном є підставою для виникнення довірчого управління і одночасно виступає зобов'язанням, зміст якого розкривається через права та обов'язки його учасників, що визначаються в його умовах. Умови, на яких укладений договір довірчого управління майном, становлять його зміст, як спільного юридичного акту сторін. У цивільному праві договірні умови об'єднуються у певні
 4. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  Відносинам оренди державного (комунального) майна присвячений, окрім загальних положень ЦК та ГК, спеціальний акт законодавства - Закон "Про оренду державного та комунального майна", а також численні підзаконні нормативні акти. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 було затверджено Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна, а
 5. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що
 6. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  170.1. Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). 170.1.1. Податковим агентом платника податку-орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в
 7. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
  Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться між собою цивільне право і цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних актів. Цивільне право - внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним
 8. § 1. Поняття та структура цивільного законодавства
  Цивільне законодавство - це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться між собою цивільне право і цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних актів. Цивільне право - внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним
 9. § 7. Особливості купівлі-продажу нерухомого майна
  На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливої гостроти набуває вирішення питання про забезпечення громадян України житлом. Як відомо, відповідно до положень ст. 47 Конституції України громадяни України можуть реалізувати своє право на житло кількома способами, у тому числі шляхом набуття права власності на нього за допомогою укладення різного роду цивільно-правових правочинів.
 10. § 1. Поняття та елементи договору позички
  За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку (ч. 1 ст. 846 ЦК України). Договір позички відомий цивільному праву з найдавніших часів. На побутовому рівні цей договір використовувався та використовується, мабуть, частіше договору купівлі-продажу. Норми про договір
© 2014-2022  yport.inf.ua