Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 2, 2002 - перейти до змісту підручника

Юридична природа векселя.

Питання про правову природу пов'язане з тім, что в законодавстві України вексель визначеня, як цінній папір, Який засвідчує Безумовно зобов'язання Сплатити ПЄВНЄВ суму грошів (ст. 21 Закону України "Про Цінні папери и фондову біржу "). Отже, з одного боку, вексель є ціннім папером, а з Іншого - документом, разом з Якім народжують зобов'язальні правовідносини. У юрідічній літературі є Різні думки з приводу правової природи векселя. Г. Ф. Шершеневич назвавши вексель Договірним зобов'язанням и юридичним фактом, на підставі Якого вінікає Договірне зобов'язання. "Розглядаючі вексель як Договірне зобов'язання, ми маємо на увазі НЕ ті ДОГОВІРНІ отношения, Які привели до векселя, Наприклад, купівлю-продаж або позику, а ті отношения, Які створюються векселем" 1. Більшість СУЧАСНИХ авторів вказує на ті, что вексель є юридичний факт, на підставі Якого вінікає особливе зобов'язання, а самє вексельне зобов'язання. Так, В. А Бєлов вказує на тій юридичний факт наявності векселя, з Якого вінікає вексельне зобов'язання .2. Є. А. Краше-нінніков Зазначає, что "і простий, и переказній вексель засвідчують абстрактне зобов'язання платежу візначеної суми" 3.
ВРАХОВУЮЧИ визначене в законодавстві Поняття векселя як цінного паперу, что засвідчує Безумовно зобов'язання Сплатити суму грошів Вказану у Векселі,
Шершеневич Г. Ф. Вексельнеє право: Лекції . - СПб, 1909. - С. 22.
Бєлов В. А. Практика вексельного права. - М, 1991. - С. 130.
Крашенинников Є. А. Складання векселя. - Ярославль, 1992. - С. 39.
На наш погляд, є Підстави прієднатіся до тихий авторів, Які пов язують Юридичним природу векселя з юридичним фактом, на підставі Якого вінікає зобов'язання з характерними для нього ознакой. На підтрімку цієї точки зору можна навести Такі доводь. Відповідно до ст. 75 Уніфікованого закону простий вексель обумовлює зобов'язання векселедавця Сплатити визначеня суму грошів векселедержа-телю. А згідно Зі ст. 1 цього закону переказній вексель вказує на пропозіцію векселедавця платнику Сплатити визначеня копійчану суму векселедержателю. ВРАХОВУЮЧИ, что векселедавець за переказнім векселем не вказує на зобов'язання Сплатити копійчану суму, вінікає питання, чи має право Вимагати ее законному векселедержателю и у кого ВІН має право Вимагати. Відповідно до ст. 47 Уніфікованого закону ВСІ трасанта, акцептанта, індосанті и особини, Які Забезпечують авалем платіж за переказнім векселем, є солідарне зобов'язання перед держателем. Отже, відаючі переказній вексель векселедавець (трасанта) бере передусім на собі зобов'язання відповідаті перед держателем. Таким чином, характеристика векселя як зобов'язання, стосується як простого, так и переказного векселя. Крім того, законодавство, Яке регулює вексельний обіг вказує на особливі ознакой, что характеризують вексельне зобов'язання. Такими ознакой є абстрактність, безумовність и суворий формалізм.
Абстрактність вексельного зобов'язання Визначи тім, что для Виконання вексельного зобов'язання Не має значення, з Якою метою бачено вексель. Если его форма відповідає закону, боржник зобов'язаний Виконати підприємницька кредитора про Сплату відповідної грошової суми. С. М. Барац у зв'язку з ЦІМ вказано, что перед лицем усіх Законодавство вексель є безспірнім документом: Він відкідає будь-які непорозуміння между боржником и кредитором, ВІН НЕ допускає ніякіх застережень, ніякіх заперечень по суті з боку особини, яка є відповідальною за векселем1.
Безумовність вексельного зобов'язання віпліває з суттєвіх приналежність векселя. Як було зазначено раніше, простим векселем притаманний обов'язковий реквізіт, Який вказує на просте и Нічим НЕ обумовлення зобов'язання Сплатити ПЄВНЄВ суму грошів. А переказній вексель має містіті просту и Нічим НЕ обумовлення пропозіцію Сплатити ПЄВНЄВ суму грошів. Така Вимога закону забороняє суб'єктам вексельного зобов'язання включать до тексту векселя умови, від Настанов чі ненастання якіх поклади Виконання платежу за векселем, тоб Такі умови, Які не дають возможности стверджуваті, что вексельне зобов'язання буде Виконано. Наприклад, векселедавець, відаючі простий вексель вказує, что ВІН СПЛАТ, ЯКЩО векселедержатель віконає на его возбудить уголовное певні Дії. Вимога про строгість форми векселя віпліває з правил про обов'язкові реквізити векселя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Юридична природа векселя. "
 1. § 3. Цінні папери як об'єкти ЦИВІЛЬНИХ правовідносін
  юрідічній літературі Такі папери звічайній іменують легітімаційнімі цінними паперами. Для ЦІННИХ ПАПЕРІВ характерними є: І) Цивільна оборотоздатніеть; 2) нерозрівній зв'язок Із закріпленім у цьом папері майновим правом; реалізуваті це право можна позбав путем Використання самого паперу; 3) формальність и наявність обов'язкових реквізітів: недотрімання ціх вимог Тягном невізнання документу
 2. § 5. Договір факторингу
  юридична особа, яка є суб'єктом підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Боржник у відносінах, что опосередковуються договором факторингу, участі НЕ бере. 4. Договір факторингу может буті як реальних, так и конс-суального, прот всегда відплатним. Реальність або консенсуаль-ність договором поклади від того, на якіх умів фактор фінансує клієнта (Одразу передает або зобов'язується Передат в Майбутнього
 3. Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду
  юридичні та ФІЗИЧНІ особини, что здійснюють Операції з купівлі-продаж безготівкової іноземної валюти за гривню. платников збору з купівлі-продаж безготівкової іноземної валюти за гривню є юридичні особини - резиденти, нерезиденти, постійні представництва Юридичної особини - нерезидента, ВЛАСНИК корпоративних картрахунків іноземної валюти , банки - члени міжнародніх платіжніх систем, банки (у тому
 4. § 2. Поняття позіковіх відносін
  юридичне самостійно. В літературі не раз звертала увага на ПЄВНЄВ "самостійність" , яка надається Цім відносінам Завдяк участі спеціалізованіх кредитно-фінансових та других організацій-позічальніків в обміні матеріальнімі благами при віконанні договорів продаж, підряду, оренди тощо1. Зазначена "самостійність" відносін позики зберігається такоже при наданні позики неспеціалізованімі
 5. § 2. Місцева адміністрація
  природними ресурсами, кредитно-фінансовою діяльністю, грошовим обігом. Він може курирувати комітет економіки, відділ фінансів, відділ з торгівлі та платних послуг і т.д. На його опікою громадські фонди: медичного страхування, пенсійного, соціального страхування, зайнятості населення і т.д. Основні напрямки діяльності та питання ведення заступника голови адміністрації з
 6. § 1. Поняття комерційного права
  природи господарського права, визнаючи його самостійною галуззю права, заснованої на принципову єдність і однорідності відносин з управління економікою та здійснення економічної діяльності. Саме з цим пов'язані їхні пропозиції виключити норми, що регулюють відносини з управління економікою, з адміністративного права, а норми, що регулюють відносини щодо здійснення
 7. § 4. Правовий режим цінних паперів
  природі правами речовими і зобов'язальними. Відповідно до цієї класифікації всі існуючі нині окремі види цінних паперів можуть розподілятися на папери з зобов'язально-правовим і речове-правовим змістом. Число перших явно переважає над другими. Практично всі відомі чинному цивільному праву цінні папери засвідчують саме зобов'язальні права вимоги.
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  природа і зміст договору банківського рахунку визначаються сутністю банку як кредитної організації, що володіє ексклюзивним, тобто винятковим, як визначено в ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність», правом «здійснювати в сукупності наступні банківські операції : залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від
 9. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  природі це - адміністративно-правові відносини, хоча вони за певних умов можуть бути і цивільно-правовими. І ті, і інші охоплюються поняттям відносин у сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча і в сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі
 10. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  природа цього договору - «доручення», «комісія», «оплатне надання послуг», «агентування» чи інший вид зобов'язання? Видається, що цей договір не відноситься до агентських, як вважає Д.В. Ломакін [13]. Правильніше було б кваліфікувати його як договір за відплатним надання послуг. Пояснюється це тим , що агентський договір утворюється переважно з елементів договору комісії та
© 2014-2022  yport.inf.ua